slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Annelida PowerPoint Presentation
Download Presentation
Annelida

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Annelida - PowerPoint PPT Presentation


  • 174 Views
  • Uploaded on

2007. Annelida. Tělo je lineární a metamerické (= jednotlivé články se pravidelně opakují). Zvnějšku jsou jednotlivé články viditelné v podobě zaškrcení; vevnitř existují přepážky mezi segmenty Tělní stěna je tvořena z vnější okružní a vnitřní podélné svaloviny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Annelida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
annelida krou kovci asi 18 000 druh u n s 200

Tělo je lineární a metamerické (= jednotlivé články se pravidelně opakují). Zvnějšku jsou jednotlivé články viditelné v podobě zaškrcení; vevnitř existují přepážky mezi segmenty

Tělní stěna je tvořena z vnější okružní a vnitřní podélné svaloviny

Vylučovací soustavu tvoří v každém článku párové metanefridie. Metanefridiemi se z těla vylučuje přebytečná voda se zplodinami. Ve vývodných kličkách jsou v místě opředeném cévami některé látky zpět vstřebávány do krve.

Annelida (Kroužkovci)asi 18 000 druhů; u nás 200
annelida krou kovci

Oběhová soustava: částečně nebo zcela uzavřená, dorsální (hřbetní) céva pumpuje krev směrem dopředu, ventrální (břišní) cévou proudí krev směrem dozadu.Krevní barviva nejsou vázána na krvinky

Trávicí soustava úplná, dosti diferencovaná, ústa na druhém tělním článku

dýchání pokožkou se sítí vlásečnic nebo žábrami

Annelida (Kroužkovci)
annelida krou kovci coelom

V každém článku je coelomová dutina, naplněná tekutinou obsahující zásobní i odpadní látky a volně pohyblivé buňky.

V místech styku vytvářejí coelomové váčky dvouvrstevné mesenterium, na které je fixována trávicí a cévní soustava

hlavní funkcí coelomu je tvorba hydrostatické kostry

Annelida (Kroužkovci)coelom
annelida krou kovci1

Nervová soustava: vpředu na hřbetní straně pár cerebrálních (mozkových) ganglií, dva břišní nervové provazce často spojené v jeden. V každém článku náznak ganglia ze kterého na obě strany vychází laterální (boční) nervy

  • Mořští kroužkovci (Polychaeta = mnohoštětinatci) mají oddělené pohlaví; sladkovodní a suchozemští (Oligochaeta = máloštětinatci a Hirudinea = pijavice) jsou hermafroditi. U mořských trochofora, u sladkovodních a suchozemských vývoj přímý.
Annelida (Kroužkovci)
annelida
Annelida

Oligochaeta

(Máloštětinatci)

Polychaeta (Mnohoštětinatci) vlevo

rod Nereis, vpravo Spirobranchus

Hirudinea (Pijavice)

krou kovci vykazuj homonomn metamerii ka d l nek se podob p edchoz mu a n sleduj c mu
Kroužkovci vykazují homonomní metamerii(každý článek se podobá předchozímu a následujícímu)

Podobnost neplatí pro první hlavový článek (prostomium), a jeden nebo více srostlých článků na zádi (pygidium), které jsou odlišné.

anatomie aly p n ez
Anatomie žížaly – příčný řez

Okolo střeva je zvláštní chloragogenní tkáň, sloužící k ukládání glykogenu a tuků, k tvorbě hemoglobinu atd.

rozd l mezi protonefridiemi a metanefridiemi
Rozdíl mezi protonefridiemi a metanefridiemi

Metanefridie mají měkkýši a většina kroužkovců. Na rozdíl od protonefridií nekončí metanefridie slepě v těle živočicha, ale otevírají se do coelomové dutiny obrveným trychtýřkem (nazývá se nefrostom). Z krve se dostávají odpadní látky do coelomové dutiny, odkud jsou hnány do metanefridií. Plži a mlži mívají jedno nebo dvě metanefridia, zatímco kroužkovci díky metamerii (článkování) mají pár metanefridií v každém článku. Metanefridie ústí ven z těla živočicha otvorem zvaným nefridiopór, který se nalézá v článku o jedno posunutým vzad než je nefrostom.

ob hov soustava je u krou kovc uzav en
Oběhová soustava je u kroužkovců uzavřená

Hřbetní cévy vedou krev směrem dopředu, břišní dozadu. Krev je poháněna stahy pěti párů cév spojujících hřbetní a břišní cévu.

rozmno ov n al1
Rozmnožování žížal

Všichni máloštětinatci jsou hermafrodité. Samčí a samičí pohlavní orgány se nachází v odlišných článcích. Kopulující pár si vymění spermie, které jsou uschovány v těle příjemce ve zvláštním váčku, dokud jeho vlastní vajíčka nebudou zralá. Clitellum (opasek) potom vytvoří kokon, který se posouvá směrem k hlavě a při své cestě

postupně nabírá vajíčka a spermie. Nakonec se kokon svlékne z hlavy žížaly a oba jeho konce se zaškrtí. Zde proběhne oplození. Mladé žížaly jsou miniaturní napodobeniny starých.

annelida p klady

Polychaeta (Mnohoštětinatci) – Nereis pelagica (Nereidka hnědá), Eunice viridis (Palolo zelený)

Oligochaeta (Máloštětinatci) – Tubifex tubifex (Nítěnka obecná), Lumbricus terrestris (Žížala obecná), Eisenia submontana (Žížala podhorská),

Hirudinea (Pijavice) – Hirudo medicinalis (Pijavka lékařská), Erpobdella octoculata (Hlatnovka bahenní)

Annelida příklady
oligochaeta p klady
Oligochaeta - příklady

Eisenia foetida

Lumbricus terrestris

Žížala obecná

Nítěnky rodu Tubifex se užívají jako krmivo akvarijních ryb

polychaeta p klady
Polychaeta - příklady

Rod Eurythoe

Spirobranchus giganteus

„Christmas tree worm“

Nereis

brandti

eunice viridis palolo zeln

Žije v pobřežních vodách ostrovů Fidji a Samoa.

Každý rok v říjnu - listopadu během tří dnů v poslední čtvrti měsíce se zadní části červů naplněné pohlavními buňkami odlamují a stoupají k hladině...

…kde je domorodci hromadně loví

na hladině tyto části hromadně „explodují“ a vypouští tak současně oblaka pohlavních buněk

Eunice viridisPalolo zelný
hirudinea p klady
Hirudinea - příklady

Hirudo medicinalis

(Pijavka lékařská) vylučuje do rány protisrážlivou látku hirudin

slide23

Hezký týden

přeje

Orko