slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravilna uporaba organskih gnojil - PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravilna uporaba organskih gnojil -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Pravilna uporaba organskih gnojil - - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Pravilna uporaba organskih gnojil -. Kmetijska svetovalna služba Höhn 91555 Feuchtwangen Tel: +49-9852-616 800 E-Mail: info@lwb-hoehn.de.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pravilna uporaba organskih gnojil -


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pravilna uporaba organskih gnojil -

Kmetijska svetovalna služba Höhn

91555 Feuchtwangen

Tel: +49-9852-616 800

E-Mail: info@lwb-hoehn.de

slide2

Kmetijska svetovalna služba HöhnAichenzell 1091555 FeuchtwangenTel.: 09852/ 61 68 00 Fax: 09852/ 90 87 56 Auto: 0171/ 61 047 86e-Mail: info@lwb-hoehn.de

Sodelovanje:IMUNOLOG in BIO-KEMIK JOSEF SMARDAPredsednik podjetja Immunosystems LTD. Calgary Canada

Vet.-Med. Laboratorij Ludwigsburg (Dr. Brandenburg)Raziskovanje vzrokov o obsežnih krvnih analizah pri koristnih domačih živalih

LKV Sachsen Lichtenwalde (Dr. Richard, Dr. Nollau)Raziskave krmil vseh vrst

Podjetje BIO-IMMUN Mainz (Dr. Bernstein)bakterijsko-virološke raziskave biol. materiala (probe mleka in blata)

LUFA Augustenberg (Dr. M. Mokry)Poskusi v zvezi z zgradbo rastlin za ciljno izboljšavo vrednosti krmil v osnovni krmi

Bayrische Saatzucht Veredlung Cham (E. Pfeilschifter)proizvodnja specifičnih mešanic semen z visoko krmilno vrednostjo

dolgoro ni ukrepi v zvezi s kvaliteto osnovne krme
Dolgoročni ukrepi v zvezi s kvaliteto osnovne krme

Zdravilna vrednost osnovne krme odloča o zmogljivosti in življenski dobi vaših živali

 • Kateri parametri določajo zdravstveno vrednost osnovne krme?
 • Organska gnojila in njihov vpliv na maso korenine in biološko aktivnost tal.
 • Kaj je potrebno upoštevati pri gnojenju, da bi pozitivno vplivali na protein, energijo in mikroelemente
 • Zmanjševanje izgube hranilnih snovi pri organskih gnojilih.
slide4

Prventiva namesto kurative

 • Tu vedno ostaja odprto vprašanje: Ali nebi bilo možno tudi brez te preventive?
 • - stalno naraščajoči stroški za gnojenje in zaščito rastlin,

- naraščajoči problemi v številu živali,

- pogostejše pojavljanje rezistentnih povzročiteljev boleznih,

- kopičenje imunskih bolezni

 • Pa nam danes kažejo, da s kurativo s pomočjo proizvodov kemijske industrije ni možno vse ozdraviti.
 • Pobeg v gensko tehniko sicer rešuje za vse še ne vnaprej predvidljive nevarnosti, a je vendarle le kurativa.

Preventiva bolezni pomeni iskati in spoznavati vzroke

slide5

Raziskovanje vzrokov z obsežnimi raziskavami krvi pri koristnih domačih živalih.

 • jetra
 • ledvica
 • pankreas
 • mišice
 • presnova
 • cink, baker, selen
 • krvna slika
 • diferencijalna krvna slika
 • elektroforeza

Menedžment, genetika, pogoji v katerih se živali držijo, vplivi okolja, a v največji meri kvaliteta osnovne krme imajo vpliv na krvne vrednosti in tako tudi na zdravje živali

kateri parametri dolo ajo zdravstveno vrednost osnovne krme
Kateri parametri določajo zdravstveno vrednost osnovne krme

Surovi protein

vsebnost škodljivih snovi NPN; nitrat

Surovo vlaknovsebnost prebavljivih vlaken

Energijarazpoložljivost

Količine in mikroelementi

Ostanki PSM ???

parameter surovi protein kaj je to
Parameter: surovi protein – kaj je to
 • Surovi protein = čista beljakovina (visoko prebavljiva) + neproteinski dušik (NPN)
 • Presežek surovega proteina z visokim neproteinskim dušikom (ekstremno zgodnja košnja pred nastankom lata klasja)
 • Toksično delujoče predstopnje beljakovin (NPN, npr. Nitrat) se tako ne eliminirajo iz obroka!!!
vplivi na surovi protein in njegovo kvaliteto
Vplivi na surovi protein in njegovo kvaliteto

Način in čas gnojenja

mineralnega:

V vodi stopljene hranilne snovi, skozi korenino ni možna izbirno sprejemanje hranilnih snovi. (Prisilno prehranjevanje)

Pri napačni uporabi hitro lahko pride do nevarnosti presežkov in visokih vrednosti NPN

vrsta tal in biološkaaktivnost

klima

sestava rastlin na zelenih površinah – čas košnje

masa korenin

koli ina du ika v p eni nem zrnu po ewald u 1965 s pove anim mineralnim vnosom du ika postaja jasno
Količina dušika v pšeničnem zrnu po Ewaldu 1965s povečanim mineralnim vnosom dušika postaja jasno
 • Močno se povečata predstopnji beljakovin glutelin in prolamin
 • količini visoko kvalitetnih beljakovin globulin in albumin pa se zmanjšujeta.
slide10

Nitratna obremenitev pri molznicahIz zavoda za zdravstveno varstvo živali Oldenburg pri Kmetijski zbornici Weser-Emsdirektor: prof. dr. K.-H. Lotthammer

Prof. Dr. Karl-Heinz Lotthammer

slide11
Zdravstvene posledice presežka dušika in visokih količin NPN = dušikove spojine, iz katerih niso nastale beljakovine

po Kaufmannu 1983, LW 4/28.01.1989

 • Sterilnost
 • Poporodna retencija
 • Lažna pojatev
 • Visok osemenjevalni indeks
 • Dolga obdobja med telitvami
 • hohe Umrauschquoten ???
 • Vnetja vimena
 • Motnje v presnovi
 • Mlečna mrzlica
 • Obolenja parkljev
 • Oslabela imunost
 • Mrtvorojene živali
 • Življenjsko nevarne driske
kaj torej je zdravstvena vrednost v osnovni krmi
Kaj torej je ‘zdravstvena vrednost’ v osnovni krmi
 • Ne le sama masa surovih proteinov ter neto energetska vrednost, temveč bolj kot to vsebine, katerih sestava in razpoložljivost za živali določajo kvaliteto osnovne krme.
 • Odločujočo vlogo pri tem im masa korenin
slide13

Trije mostovi med koreninskimi sistemi in tlemiKorenina – možgani rastlin(U. Kröner)

 • Konica korenin

Tu ima rastlina naravno zmožnost izbiranja za sprejem hranilnih snovi in mikroelementov, a tudi zmožnost izključevanja elementov, ki zanjo niso potrebni.To je najpomembnejši faktor za zdravo osnovno krmo kvalitativno visoke vrednosti.

 • Koreninski laskiOrgan rastline, ki sprejema vodo, talno razstopino in torej v njej raztopljene mineralne snovi. (nima zmožnosti izključevanja)
 • Mikoriza = Simbiozakorenininhumusna plesnoba

Humusna plesnoba se širi v korenino in jo rastlina tam prebavi. Tako si rastlina pridobi številne naravne antibionične učinkovine, kot npr. Penicilin (penecilinska goba) ali auromecin.

Rastline, katerim na koreninah nastaja humusna plesnoba, torej dobijo te antibiotične snovi in tako v manjših količinah delujejo pozitivno na vzdržavenje zdravja rastline in živali.

slide14

Primarna zmogljivost koreninskih sistemov

 • Zmogljivost pridobivanja hranislnih snovi (dve korenini sprejmeta še enkrat toliko kot ena
 • Izkoristek hranilnih snovi v tleh
 • Sprejem vode rastline
 • Kopičenje asimilatov za izoblikovanje žita in ploda

Zmogljivost korenine je določujoč faktor za gospodarnost rastlinske proizvodnje in redukcijo N v tleh

slide15

Sekundarni vpliv korenin na zemljo

 • Tvorba humusa
 • Naknaden dovod hranilnih snovi iz tal
 • Izboljšava strukture do velikih globin

Tako se dolgoročno določa plodnost tal

slide16
Redukcija mineralnega gnojenja in boljši izkoristek organskih gnojil, ki jih pridobivamo na kmetiji sami, bi bila smiselna
 • da bi tako zmanjšali nitrat v tleh in rastlinah (NPN),
 • izboljšali vsebnost mineralov in mikroelementov,
 • povečali okusnost,
 • in tako konec koncev tudi zmanjšali stroške
problemi gnojevke pa so
Problemi gnojevke pa so
 • Enormna poškodba rasti korenin

na zelenih površinah – in sicer predvsem

pri nizkih travah, zeliščih in detelji.(Omejena življenska doba koreninskih sistemov)

 • Hranljive snovi gnojevkeso le težko razpoložljive za rastline.(Izguba pri goveji gnojevki 50%)Poškodba živih bitij v tlehneposredna (vsebnost amonijaka 5000 mg/l) meja škodovanja za deževnike: 100mg/lter neposredno pomanjkanje apnenca, zgostitev tal
problemi gnojevke
Problemi gnojevke
 • Prof. dr. Lore Kutscheraneobdelana gnojevka poškoduje predvsem korenine nizkih trav, drobnih zelišč in detelj. Posledica je izginjanje teh dragocenih krmilnih rastlin in pretirano širjenje neobčutljivih rastlin, kot npr. krebuljice, dežena, kislice in regrata.
 • Dr. Müllerv jami z gnojevko se zelo dobro počutijo povzročitelji bolezni kot npr. virusi in salmonele – torej vse kar usmerjeno k zaviranju življenja in k škodovanju. Dejansko je to tovarna strupa na lastni kmetiji.
 • Raziskovalka Anni France HarrarZ gnojevko se okužijo tla s škodljivimi nematodi. Gnojeka – tudi v razredčeni obliki – je izredno strupen substrat. Zastrupi tla in predvsem plasti korenin.
gnojevko je potrebno fermentirati
Gnojevko je potrebno fermentirati

Prof. Dr. Lore Kutschera

charles darwin brez de evnika ni love tva
Charles Darwin„Brez deževnika ni človeštva“
 • prezračevanje
 • tvorba humusa
 • 450 deževnikov/m² v tleh z mnogimi deževniki
 • Na eno zimsko polovico leta lahko premečejo 60 deciton slame na hektar zemlje
 • Kvalitetno rastlinam razpoložljivo gnojilo
slide24

Odstranitev poškodb korenin in izboljšanje razpoložljivosti hranljivih snovi iz gnojevke s pomočjo produktnega sistema, ki je bil preverjen s strani državne komisije

GLENORKR+

LITHO KR+

CORALITE KR+

Razvil:Ulrich Kröner

lufa augustenberg karlsruhe je izvedla nove eksaktne znanstvene poskuse vodja poskusov dr m mokry
LUFA Augustenberg Karlsruhe je izvedla nove eksaktne znanstvene poskuse.Vodja poskusov: Dr. M. Mokry
 • Leta 1994 je bil izveden poskus na jari ogrščici, pri čemer so bile izključene pogosto velike razlike biološke aktivnosti tal. Poskus je bil izveden v štirikratno ponovljenem sosledju poskusov v Kick-Brauckmannovih posodah.
 • Obdelava gnojevke z1,5 kg GLENOR KR+je sledila 2-3 ure neposredno preden je bila gnojevka raztrosena.
 • Cilj poskusa:Dokazati takojšnji učinek proizvoda(brez dolgega fermentacijskega časa)Učinki1. na rast korenine in poganjka 2. na razpoložljivost duška v gnojevki
poskus lufe na jari ogr ici 1994
Poskus LUFEna jari ogrščici1994

Rezultat po 50 dneh vegetacije (4-kratna ponovitev)

Pri čemer je bilo ob začetku posusa rastlinam na voljo 64 kg N/ha

Variante poganjekkoreninarazpoložljiv dušik % % po 50 dneh (kg/ha)neobdelana gnojevka 100 100 28

negnojena skupina 62 163 11

gnojevka s primerljivimi

sredstvi 95 95 25

gnojevka s sredstvomGLENOR KR+ 103 128 51

slide27
Povzetek poskusa z ogrščicoiz poročila o deluprof. dr. F. Timmermann-aVodje LUFA-Karlsruhe Augustenberg
 • Z dodajanjem GLENOR KR+ smoskoraj podvojili pospeševanje rasti korenin za 28%

Dušik ki je rastlinam na voljo se je v 50-dnevnem trajanju poskusa zaradi izboljšanih mobilizacijskih pogojev (mikroorganizmi) skoraj podvojil.

 • Le-to je potrebno upoštevati pri preračunavanju gnojila.Količino mineralnega gnojila je možno zmanjšati, pri čemer se zmanjša tudi vsebnost presežnega nitrata in nitrata, ki se lahko izpere, v zemlji in rastlinah.
 • Le-to razlikuje proizvodGLENOR KR +od vseh doslej znanih dodatkov za gnojevke
uporaba glenor kr
Takojšna uporabanpr.Posoda za gnojevke z 200 m³

vključiti mešalnik dokler se ne tvori stožec.

enakomerno dodati 300kg GLENOR KR+ (1,5kg/ m³)

Gnojevko v naslednjih dneh raztrositi

Trajna uporaba

je ugodnejša, poleg tega pa je možno izkoritstiti vse prednosti proizvoda v podjetju

50g / GVŽund Tag GLENOR KR+ pri svinjah 70g/GVŽin na dan

Izračunati celotno količino za celi teden.

Količino raztrositi v dveh dneh v tednu in jih enakomerno vsuti.

Uporaba GLENOR KR +
n ovo glenor kr dopolnilna krma za vse ivalske vrste
NOVO GLENOR KR+ dopolnilna krma za vse živalske vrste

Sestavine:

surov protein 0,5%

surove snovi 1,1%

surova maščoba 0,2%

surov pepel 89,8%

magnezij 1,7%

kalcij 19,9%

sestava:

apnenec alg z ogljikovim dioksidom

rjave alge

zelišča

dodatne snovi:

Bentonit-Montmorillonit 340.000 mg

20mg organsko vezanega selena 610 mg cinka

Napotek za krmljenje:

Ta dopolnilna krma se zaradi večje vsebnosti bentonita kot jo ima običajna krma, lahko uporablja le v količini do 5% dnevnega obroka.

Priporočilo za uporabo:

prežvekovalci: na 100kg žive teže 10g

svinje: 0,8 do 2%

perutnina: 0,5 do 1,5%

apnenec z ogljikovim dioksidom motor vseh ivljenskih procesov v tleh
Apnenec z ogljikovim dioksidommotorvsehživljenskih procesov v tleh
 • Od tega je odvisno: razmerje med kislinami in bazamiaktivnost tal (vsebnost mikroorganizmov)struktura (stabilnost v dežju-zmožnost akumuliranja)stabilnostglinasto-humusnih kompleksov
 • Pri razgradnji organiskih substanc nastajajo velike količine huminskih kislin (vodotopnih)

le-te je s pomočjo CaCO3 potrebno spremeniti v kalcijeve humate

Le s tem procesom nastanejo v vodi netopne lepljive snovi, ki lahko nabreknejo in iz katerih nastajajo v dežju stabilni glinasto-humusni kompleksi

 • CaCo3 sodeluje pri pretvorbi vseh dušikovih gnojil v apnenčasti soliter
slide31

Poskusni proizvod – Litho KR+

 • Gnojilo s kalcijem in magnezijem (ca. 82% CaCO3; ca. 11% MgCO3)
 • Osnova: Apneničasta alga “Lithothammium calcareum”
 • Primesi: Alginati, te (Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, Co, J, B, Se.....)
 • Prinzip delovanja:
 • Apnenec se pri vrednosti pH 6,8 raztopi
 • Nastale kisline se nevtralizirajo
 • Izgube, ki so nastale z ispiranjem sezmanjšajo
 • Zagotovljena je nasičenost baz s kalcijem brez da bi preostale katione izrinili

LUFA Karlsruhe-Augustenberg Dr. Mokry

litho kr spurenn hrstoffd nger
LITHO KR+ Spurennährstoffdünger
 • topen v kislinah, se dobro nevtralizira zaradi topnosti pri pH 6,8
 • potreben le v najmanjših količinah
 • Se veže na humidne sestavne dele v tleh, se ne izpira
 • vsebuje več kot 60 različnih mikroelementov, ki so med seboj v optimalnem odnosu (je sam narejen iz rastline)
 • mikroelementise pri zdravi konici korenine resorbirajo z izločanjem jabolčne kisline v rastlinah
 • zaradi velike površine aktivira življenje v tleh
 • Na naravni način zatira plesnobo
uporaba litho kr
Uporaba LITHO KR+
 • Ni prostega kalcija **300 bis 400 kg/ha

nadaljnje gnojenje vsako leto *125 kg/ha

 • 1 – 2% prostega kalcija **200 bis 300 kg/ha

nadaljnje gnojenje vsako leto *125 kg/ha

 • 3 - 4% prostega kalcija

potrebno je le vzdrževalno gnojenje *125 kg/ha

 • več kot 5% prostega kalcijani potrebno

v naslednjih letih testi s solno kislino

vzdrževalno apnenje le če je potrebno

* je moč brez težav razstrositi skupaj z gnojevko, v katero smo sredstvo vmešali tik pred tem, v količini, ki je sorazmerna količini gnojevke /ha

** bolj ugodno ga je razstrositi s trosilko za velike površine. Pri uporabi naravnega granulata je možen raztros s trosilnikom

coralite kr
CORALITE KR +

Škropilni prašek in prašivo

Pomožno sredstvo za uporabo na listju

Področje delovanja: vse kulture

 • krepitev rastlinskega tkiva, boljše asimilacijsko delovanje
 • izenačitev pomanjkanja mikroelementov
 • vsesplošno preprečuje napad rastline od plesni in virusov
 • stimulacija koreninske rasti
 • nevtralizacija s kislinami in drugimi škodljivimi snovmi okuženih padavin

Količina porabe:

 • običajno 100 l vode na 200-300g (ustreza ca. 1kg/ha)
slide35

Krvne vrednosti krav mlekaric - primerjava osmih podjetji z visoko zmogljivostjo

GLDH Glutamyldehydrogenase - Markierungsstoff für Zerfall von Leberzellen

GOT Glutamat-oxalazetat-Transaniminase - Früherkennung Leberschäden

y-GT gamma-Glutamyl-Transferase - Zellenschäden, Leberentzündungen

slide36
Podjetje J. Hägler, Deindorf ocena LKV??? München poskus št.: 6880travna silaža – 1. košnja (18.5.99) surova vlakna
slide37
Podjetje J. Hägler, Deindorf ocena LKV??? München poskus št.: 6880travna silaža– 1. košnja (18.5.99) surov protein
podjetje j h gler deindorf ocena lkv m nchen prob nr 6880 travna sila a 1 ko nja 18 5 99 n itrat
Podjetje J. Hägler, Deindorf ocena LKV??? München Prob.- Nr.: 6880travna silaža – 1. košnja (18.5.99) nitrat
slide39
Podjetje J. Hägler, Deindorf ocena LKV??? München poskus št.: 6880travna silaža – 1. košnja (18.5.99) neto energetska vrednost
slide40
Poskus ssilažo koruznega zrnaInženir Trauttenberg A-Altenmünster analiza LIKRA, z dne 12.10.99 št. 3167/3170
slide41
Poskus ssilažo koruznega zrnaInženir Trauttenberg A-Altenmünster analiza LIKRA, z dne 12.10.99 št. 3167/3170
slide42
Poskus ssilažo koruznega zrnaInženir Trauttenberg A-Altenmünster analiza LIKRA, z dne 12.10.99 št. 3167/3170
slide43
Poskus ssilažo koruznega zrnaInženir Trauttenberg A-Altenmünster analiza LIKRA, z dne 12.10.99 št. 3167/3170
slide44
Poskus ssilažo koruznega zrnaInženir Trauttenberg A-Altenmünster analiza LIKRA, z dne 12.10.99 št. 3167/3170

Wagner