Justitie hulpverlening
Download
1 / 27

Justitie & hulpverlening - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Justitie & hulpverlening. Geen afgelijnde sector Grote spreiding bevoegdheden Snel veranderend beleid en beleidsoriëntatie Politiek en maatschappelijk gevoelig Grens tussen justitie en hulpverlening is vaak vaag. JUSTITIE. Hulp- en dienstverlening. Hoe wegwijs raken als verwijzer?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Justitie & hulpverlening' - yardley-pitts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Justitie hulpverlening

Justitie &hulpverlening


Justitie

Geen afgelijnde sector

Grote spreiding bevoegdheden

Snel veranderend beleid en beleidsoriëntatie

Politiek en maatschappelijk gevoelig

Grens tussen justitie en hulpverlening is vaak vaag

JUSTITIE


Hulp en dienstverlening
Hulp- en dienstverlening

 • Hoe wegwijs raken als verwijzer?

 • Hoe zicht krijgen op bevoegdheden?

 • Hoe vlot instappen op het bestaande aanbod?


Uitgangspunten
uitgangspunten

 • Bevoegdheid

 • Toegankelijkheid

 • Diensten

 • Doelgroep


Bevoegdheid
bevoegdheid

Gemeenschap tegenover federaal

 wat speelt?

 • Historische ontwikkeling

 • Politieke bevoegdheidslogica

 • Expertise

 • Inhoudelijke accenten


Toegankelijkheid
toegankelijkheid

 • Vrijwillig tegenover verplicht is tegelijk een beetje een verhaal van rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijk (mandaatgericht)

 • ‘Vrijwillig’ situeert zich eerder op eerste en tweede lijn

 • ‘Verplicht’ eerder op tweede (ambulant) en derde (residentieel)


Diensten
diensten

 • problematiek als invalshoek

 • maatregel als invalshoek

 • hulpvraag als invalshoek

   Is in de realiteit voor cliënten en diensten vaak een kluwen


Doelgroep
doelgroep

 • Lijkt beter afgebakend voor wie nog niet zo vertrouwd is met sector

 • Lijkt het makkelijkst hanteerbaar gezien vertrek van cliënt en diens verhaal

 • Via vertrek doelgroep en verhaal wordt verwijzing naar diensten met know-how meteen een meer gerichte verwijzing


Doelgroep1

Burgers

Slachtoffers

Daders

Minderjarigen

Meerderjarigen

doelgroep


Burgers
burgers

 • Informatie en advies via rechtswinkels, juridische dienstverlening OCMW, eerstelijnsinformatie Justitiehuizen, …


Slachtoffers
slachtoffers

 • Slachtofferbejegening (politie)

 • Slachtofferonthaal (justitiehuis)

 • Slachtofferhulp (CAW’s)


Daders
daders

 • Verplicht via justitiële maatregelen

 • Via beschermingsmaatregelen

 • via vrijwillige hulpverlening


Het werkveld slachtoffers
Het werkveld: slachtoffers

 • Menselijke aanpak

 • Medeleven

 • Informatie

 • herstel


Het werkveld slachtoffers1
Het werkveld: slachtoffers

Het hulpaanbod

 • Slachtofferzorg

 • Slachtofferbejegening

 • Slachtofferonthaal

 • Slachtofferhulp

 • slachtoffertherapie


Het werkveld slachtoffers2

Hulpverleningsdiensten

Niet – categoriaal

CAW

CGG

Categoriaal

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Vluchthuis mishandelde vrouwen

Justitiële diensten

Dienst slachtofferonthaal

Het werkveld: slachtoffers


Het werkveld het justitiehuis
Het werkveld: het justitiehuis

 • Verlenen informatie, bijstand, doorverwijzing

 • Bemiddelen tussen dader en slachtoffer

 • Uitvoeren van voorlichtings- en begeleidingstaken

 • Trefpunt voor overleg


Het werkveld het justitiehuis1
Het werkveld: het justitiehuis

Vrij toegankelijk

 • Slachtofferonthaal

 • eerstelijnswerking


Het werkveld het justitiehuis2
Het werkveld: het justitiehuis

Niet vrij toegankelijk (via mandaat)

 • Vrijheid onder voorwaarden

 • Bemiddeling in strafzaken

 • Autonome werkstraf

 • Probatie


Het werkveld het justitiehuis3
Het werkveld: het justitiehuis

Niet vrij toegankelijk (via mandaat)

 • Beperkte detentie

 • Elektronisch toezicht

 • Voorwaardelijke invrijheidstelling

 • Terbeschikkingstelling

 • Vrijstelling op proef (als geïnterneerde)


Het werkveld het justitiehuis4
Het werkveld: het justitiehuis

Niet vrij toegankelijk (via mandaat)

 • Burgerrechtelijke opdrachten


Het werkveld justitieel welzijnswerk
Het werkveld: justitieel welzijnswerk

 • Sleutelrol hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

 • Werkt onder de koepel van een CAW

 • Voor verdachten ,daders en hun onmiddellijke omgeving

 • Individuele en structurele ondersteuning

 • Met professionelen en vrijwilligers


Het werkveld justitieel welzijnswerk1

Binnen de gevangenis

Individueel (trajectbegeleiding)

Structureel (organisatie

ondersteuning)

Vrijwilligers

Buiten de gevangenis

Informatie

Advies

Psychosociale ondersteuning

Het werkveld: justitieel welzijnswerk


Het werkveld de gevangenis
Het werkveld: de gevangenis

 • Doel = hetzelfde aanbod voor gedetineerden als voor burgers

 • Domeinen: welzijn, gezondheid, werk, onderwijs, cultuur, sport

 • Aanbod vanuit Vlaamse Gemeenschap en vanuit Justitie


Het werkveld de gevangenis1
Het werkveld: de gevangenis

De psychosociale dienst

 • onthaal, begeleiding, advies

 • Informatieverschaffer rond planning detentie en strafuitvoeringsmodaliteiten

 • Multidisciplinair

 • Focus is reclasseringsgericht


Verwijzing of op zoek naar info
Verwijzing of op zoek naar info?

 • Rond rechten en plichten: Justitiehuis, OCMW, …

 • Rond slachtoffers: CAW’s voor hulp, Justitiehuis dienst slachtofferonthaal rond meer proceduregebonden aangelegenheden

 • Rond daders: Justitiehuis, JWW

 • Als betrokken derde: JWW, Justitiehuis, (zelf)hulpgroepen, andere reguliere hulpverlening


Uitdagingen
uitdagingen

 • Preventie

 • Responsabilisering

 • Een goed beleid kiezen

 • Professionalisering

 • Maatzorg en kwaliteitszorg

 • Wachtlijsten

 • betaalbaarheid


Knelpunten
knelpunten

 • Beroepsgeheim

 • Samenwerking

 • Motivatie

 • Meldingsplicht

 • Hulp of controle