internacjonalizacja przedsi biorstw
Download
Skip this Video
Download Presentation
internacjonalizacja przedsiębiorstw

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

internacjonalizacja przedsiębiorstw - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

internacjonalizacja przedsiębiorstw. poprzez szkolenia e-learningowe. TYTUŁ PROJEKTU. SYSTEM WIELOKANAŁOWEGO KSZTAŁCENIA DLA MŚP. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU. TYTUŁ PREZENTACJI. 20 MAJA 2011. DATA. PARTNERZY. TECHIN SP. Z O.O. ORAZ SOOIPP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'internacjonalizacja przedsiębiorstw' - yardley-maxwell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internacjonalizacja przedsi biorstw
internacjonalizacja przedsiębiorstw

poprzez szkolenia e-learningowe

TYTUŁ PROJEKTU

SYSTEM WIELOKANAŁOWEGO KSZTAŁCENIA DLA MŚP

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU

TYTUŁ PREZENTACJI

20 MAJA 2011

DATA

PARTNERZY

TECHIN SP. Z O.O. ORAZ SOOIPP

slide2
TECHIN Sp. z o.o. - koordynator projektu POLSKA
 • DIDA Network s.r.l. WŁOCHY
 • FH Joanneum Gesellschaft AUSTRIA
 • CORVINNO Technology Transfer Center WĘGRY
 • SOOIPP POLSKA
 • Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung AUSTRIA
 • INNOVA SpA WŁOCHY
 • Fondazione Università degli studi dell’Aquila WŁOCHY

PARTNERZY PROJEKTU

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

slide3
Lepsze adresowanie potrzeb pracowników przedsiębiorstw w procesie doboru szkoleń dokształcających
 • Promowanie mobilności pracowników przedsiębiorstw
 • Promowanie nowoczesnych metod i narzędzi szkoleniowych
 • Redukcja kosztów szkolenia pracowników MŚP
 • Wspieranie rozwoju pracowników i pracodawców MŚP
 • Ułatwienie dostępu do nowoczesnych programów szkoleniowych dla MŚP

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ ?

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

slide4
Transfer innowacyjnych metodologii szkoleniowych z powodzeniem stosowanych w:
   • Austrii - projekt TrainSME
   • na Węgrzech - projekty STUDIO i ContSense
 • Dostosowanie metod szkoleniowych do uwarunkowań i potrzeb MŚP w Polsce na podstawie gruntownego badania potrzeb grupy docelowej
 • Stworzenie środowiska e-learningowego, które będzie spełniało oczekiwania MŚP
 • Wykorzystanie mobilnych narzędzi komunikacji do prowadzenia szkoleń
 • Przygotowanie treści szkoleń pilotażowych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców (m.inn. etapowe kursy w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw)

JAK CHCEMY TO ZROBIĆ ?

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

slide5
Portal internetowy projektu MASTER - www.masterenterprise.eu
 • Logo projektu oraz wizerunek
 • Newsletter projektu MASTER
 • Dokumenty i publikacje
 • Materiały promocyjne, tworzone na różnych etapach projektu MASTER
 • Końcowa konferencja projektu - październik 2012 POLSKA

Jak promujemy nasz projekt

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

slide6
Dostępna dla Państwa platforma e-learningowa, zawierająca opracowane według Państwa potrzeb materiały szkoleniowe
 • Podniesienie efektywności szkoleń pracodawców i pracowników MŚP poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi mobilnych - innymi słowy lepsze wykorzystanie czasu i środków)
 • Pozyskanie nowej wiedzy i podniesienie umiejętności pracowników MŚP w zakresie np. internacjonalizacji
 • Podniesienie umiejętności językowych pracowników MŚP
 • Redukcja kosztów szkolenia MŚP

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

slide7
DLACZEGO

INTERNACJONALIZACJA?

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

do kogo kierujemy nasze dzia ania
DO KOGO KIERUJEMY NASZE DZIAŁANIA
 • Firmy zlokalizowane w parkach i inkubatorach technologicznych;
 • Managerowie parków i inkubatorów technologicznych;
 • Osoby odpowiadające za podnoszenie kwalifikacji personelu instytucji otoczenia biznesu i firm ulokowanych w inkubatorach i parkach technologicznych.

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

sooipp w projekcie
SOOIPP W PROJEKCIE
 • Opracowanie i wdrożenie uniwersalnej platformy e-learningowej, jaka może być wykorzystywana dla różnych szkoleń;
 • Udostępnienie platformy przedsiębiorstwom ulokowanym w parkach i inkubatorach technologicznych;
 • Opracowanie w ramach pilotażu szkolenia w zakresie internacjonalizacji MŚP;
 • Wykorzystanie doświadczenia partnerów projektu MASTER.

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

rola sooipp w projekcie
Udział w przeprowadzeniu badania ankietowego przedsiębiorstw mającego na celu określenie cech platformy;
 • Zidentyfikowanie grupy docelowej;
 • Opracowanie z grupą docelową treści i zakresu materiałów szkoleniowych dot. Internacjonalizacji;
 • Opracowanie i zaimplementowanie materiałów szkoleniowych w zakresie internacjonalizacji;
 • Przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia platformy e-learningowej.
ROLA SOOIPP W PROJEKCIE

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

dlaczego internacjonalizacja
Młode firmy innowacyjne ulokowane w parkach i inkubatorach technologicznych napotykają na następujące wyzwania:
 • Konieczność internacjonalizacji na bardzo wstępnym etapie działalności;
 • Konieczność wykorzystywania skomplikowanych instrumentów, takich jak: licencjonowanie, współpraca RTDI, uruchamianie zagranicznych oddziałów lub firm zależnych w uzupełnieniu do typowych dla tradycyjnych firm transakcji export/import;
 • Brak odpowiednich umiejętności i doświadczenia, podczas gdy ekspertyza zewnętrzna w tym zakresie jest trudno dostępna i bardzo kosztowna.
DLACZEGO INTERNACJONALIZACJA?

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

czego oczekujemy
Wypełnienie kwestionariusza (ankiety) on-line.

Cel: poznanie doświadczeń szkoleniowych i preferowanego sposobu prowadzenia szkoleń

Czas: 5 min (pytania wyboru)

 • Wypełnienie kwestionariusza (ankiety) on-line.

Cel: poznanie doświadczeń w zakresie internacjonalizacji i określenie poziomu szkolenia

Czas: 5-10 min (18 pytań wyboru dot. stosowanych metod internacjonalizacji obecnie lub planowanych w najbliższych 3 latach)

CZEGO OCZEKUJEMY?

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

spodziewane efekty
Uruchomienie platformy e-learningowej i udostępnienie jej ośrodkom innowacji i przedsiębiorczości;
 • Podniesienie wiedzy w zakresie internacjonalizacji;
 • Możliwość implementacja nowych materiałów szkoleniowych;
 • Stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji personelu instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych;
 • Wykorzystanie platformy w zależności od potrzeb szkoleniowych i możliwości ich implementacji na platformie e-learningowej.
SPODZIEWANE EFEKTY

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

zach camy do aktywnego udzia u w projekcie
Zachęcamy do aktywnego udziału w projekcie

KWESTIONARIUSZ

www.masterenterprise.eu

pilotaż - maj/czerwiec 2012

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę

zapraszamy serdecznie na kolejne nasze warsztaty organizowane w ramach projektu

AGATA KLIŃSKA

[email protected]

TECHIN SP. Z.O.O.

ALEKSANDER BĄKOWSKI

[email protected]

SOOIPP

ad