latvijas augst k izgl t ba eiropas savien b n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Latvijas Augstākā izglītība Eiropas Savienībā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Latvijas Augstākā izglītība Eiropas Savienībā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Latvijas Augstākā izglītība Eiropas Savienībā - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Latvijas Augstākā izglītība Eiropas Savienībā. AIP priekšsēdētāja akadēmiķe Baiba Rivža Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas pilnsapulce. Jautājumi. Eiropas AI telpas veidošana AI nozares konkurences izvērtējums ar M.Portera 5 spēku modeli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Latvijas Augstākā izglītība Eiropas Savienībā' - yardley-kramer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
latvijas augst k izgl t ba eiropas savien b

Latvijas Augstākā izglītība Eiropas Savienībā

AIP priekšsēdētāja

akadēmiķe Baiba Rivža

Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas pilnsapulce

jaut jumi
Jautājumi
 • Eiropas AI telpas veidošana
 • AI nozares konkurences izvērtējums ar M.Portera 5 spēku modeli
 • 3 spēki, kas nākotnē būtiski ietekmēs konkurenci AI
 • Izaicinājumi
nozares konkur tsp jas izv rt jums ar m portera 5 sp ku modeli
Nozares konkurētspējas izvērtējums ar M. Portera 5 spēku modeli

Potenciālie ienācēji

Jaunienācēju draudi

Nozares konkurētspēja

Piegādātāju spēks

Pircēju spēks

Konkurences raksturojums nozares ietvaros

Aizstājēju draudi

latvijas ai konkur tsp jas izv rt jums ar m portera 5 sp ku modeli
Latvijas AI konkurētspējas izvērtējums ar M. Portera 5 spēku modeli

Konkurence starp augstskolām

Potenciāli ienācēji (jaunas augstskolas)

Akadēmiskā personāla spēks

Latvijas augstākās izglītības konkurētspēja

Studentu spēks

Citi ietekmīgie spēki

Aizstājēju draudi

studentu skaits latvijas augstskol s 2004 2005 ak gad
Studentu skaits Latvijas augstskolās 2004. / 2005. ak. gadā

Studentu kopskaits 130 693

Studenti 14 privātajās augstskolās

32 315 (25%)

Studenti privātajās koledžās

4166 (3%)

Studenti 20 valsts augstskolās

89 641 (69%)

Studenti valsts koledžās

4571 (3%)

Pilna laika studējošie 80 291 (61%)

Nepilna laika studējošie 50 402 (39%)

Studējošie par valsts budžeta līdzekļiem30 607 (23%)

Studējošie par studiju maksu

100 086 (77%)

latvijas ai konkur tsp jas izv rt jums ar m portera 5 sp ku modeli1
Latvijas AI konkurētspējas izvērtējums ar M. Portera 5 spēku modeli

Konkurence starp augstskolām

Potenciāli ienācēji (jaunas augstskolas)

Akadēmiskā personāla spēks

Latvijas augstākās izglītības konkurētspēja

Studentu spēks

Citi ietekmīgie spēki

Aizstājēju draudi

lab s zi as
Labās ziņas

Papildus finansējums zinātnei 2004. gadā

slide11
+ 2,5 miljoni latu:
 • 1,2 miljoni zinātniski pētnieciskās bāzes finansējums
 • 0,6 miljoni Valsts pētījumu programmām
5 priorit t s
5 prioritātēs
 • Informācijas tehnoloģijas
 • Materiālzinātnes
 • Biomedicīna un organiskā sintēze
 • Meža zinātne un koksnes tehnoloģijas
 • Letonika
slide13
0,1 miljons Valsts emeritēto zinātnieku atbalstam
 • 0,5 miljoni universitāšu zinātnes infrastruktūrai
 • 0,1 miljons Akadēmiskās bibliotēkas infrastruktūrai
latvijas ai konkur tsp jas izv rt jums ar m portera 5 sp ku modeli2
Latvijas AI konkurētspējas izvērtējums ar M. Portera 5 spēku modeli

Konkurence starp augstskolām

Potenciāli ienācēji (jaunas augstskolas)

Akadēmiskā personāla spēks

Latvijas augstākās izglītības konkurētspēja

Studentu spēks

Citi ietekmīgie spēki

Aizstājēju draudi

liel kais augst ko izgl t bu ieguvu o absolventu bezdarbnieku skaits sadal jum pa augstskol m
Lielākais augstāko izglītību ieguvušo absolventu – bezdarbnieku skaits sadalījumā pa augstskolām
3 sp ki kas n kotn ietekm s konkurenci augst kaj izgl t b
3 spēki, kas nākotnē ietekmēs konkurenci augstākajā izglītībā
 • Globalizācija
 • Demogrāfiskie procesi
 • Tehnoloģiju attīstība
izaicin jumi
Izaicinājumi
 • Studiju kvalitāte
 • Projekti kā galvenais finansu piesaistes līdzeklis
 • Mūžizglītība zināšanu balstītas sabiedrības veidošanai
 • Aktīvs dialogs ar darba devējiem
 • Starptautiskā atpazīstamība