slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
????????????? ? ??????????? ????????????? ??????????? PowerPoint Presentation
Download Presentation
????????????? ? ??????????? ????????????? ???????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

????????????? ? ??????????? ????????????? ??????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Електрониката в съвременния ядренофизичен експеримент. Венелин Ангелов Физически Институт Университет Хайделберг angelov@physi.uni-heidelberg.de. Посвещавам на моите учители К. Крачанов (физика) и Р. Денева (математика) в МГ “Проф. д-р Д. Табаков” - Сливен. План.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????? ? ??????????? ????????????? ???????????' - yardan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Електрониката в съвременния ядренофизичен експеримент

Венелин Ангелов

Физически Институт

Университет Хайделберг

angelov@physi.uni-heidelberg.de

Посвещавам на моите учители К. Крачанов (физика) и

Р. Денева (математика) в МГ “Проф. д-р Д. Табаков” - Сливен

slide2
План
 • Измерване на физически величини
 • Преглед на ALICE – TRD
  • MCM (мултичип модул)
  • ORI (оптичен модул за данни)
 • Технологии
  • ASIC
  • FPGA
 • Работа със студентите
slide3
Блокова схема на едно измерване

Въздей-

ствие

А

Цифр.

обраб.

Запомняне, графично представяне

Дет.

Анал.

Ц

Преобразуване на физическата величина в електрически сигнал

Усилване, формиране на импулси, филтриране

Преобразуване в набор от дискретни стойности

Цифрова обработка

slide4

T

T

Д

У

t

Блокова схема на едно измерване – аналогова обработка на сигнала

Въздей-

ствие

А

Цифр.

обраб.

Запомняне, графично представяне

Дет.

Анал.

Ц

Датчик

Филтър

Pt100

Температура

-50 .. +100 0C

Усилвател

slide5

T

t

Блокова схема на едно измерване – аналогово-цифрово преобразуване

Въздей-

ствие

А

Цифр.

обраб.

Запомняне, графично представяне

Дет.

Анал.

Ц

стъпка на дискретизация

Брой на стъпките

напр. 256, 1024, 4096...

период на дискретизация

напр. 1s, 1ms, 1µs, 100ns, 10ns…

slide6
Блокова схема на едно измерване – цифрова обработка

Въздей-

ствие

А

Цифр.

обраб.

Запомняне, графично представяне

Дет.

Анал.

Ц

 • Корекции за нелинейност и др.
 • Усредняване, филтриране:
 • Пресмятане на макс. мин. стойност
 • Запомняне, например в компютърна памет
slide7
Източници на грешки

А

Цифр.

обраб.

Дет.

Анал.

Въздействие

Ц

Преобразуване на физическата величина в електрически сигнал

Шум,

Смущения,

Нелинейности,

Температура,

Захр. напреж.

Грешка от дискретизация, Нелинейности

Грешки от закръгляне

Къде, какво и как да направим, така че с най-малко средства да получим най-добрият резултат?

slide8
Защо цифрова обработка?
 • Аналоговата обработка е неизбежна, но тя е по-трудно контролируема
 • Тенденцията е колкото се може по-рано да преминем от аналогово в цифрово представяне на сигнала
 • Предвид усложняването на цифровата обработка и ред други ограничения (място, захр. мощност...) налага се използване на съвременни технологии

FPGA

7400

ASIC

CPU

a l arge i on c ollider e xperiment
ALarge Ion Collider Experiment
 • Сблъсък на Pb-Pb при

1.1 PeV

 • Създаване накварк-глюонна (Quark Gluon)плазма
 • На схемата са означени три от поддетекторите в ALICE, които имат основен принос в проследяването на частиците след тяхното раждане при сблъсъка
 • По-нататък ще се спрем само на електрониката в TRD

тежки йони!

Inner Tracking System (ITS)

Time Projection Chamber (TPC)‏

Transition Radiation Detector (TRD)‏

slide10

стек

MCM

6 слоя

18 канала

модул

max. 16 реда

8 MCM  144 канала

r

z

TRD структура

PASA

1.2 милионаканала

1.4 милионаАЦП

пикова скорост на данни:

16 TB/s

~65000 MCM

време за пресмятане 6 µs

TRAP

TR-детектор

B=0.4T

ORI

5 пръстена

ORI

18 супермодула

MCM извършваусилване,

дигитализиране (10bit 10MHz),

линейна регресия, изчитане

1080 оптични връзки @2.5Gbps

slide11
TRD определяне на позицията

amp

C

L

R

y-1

y

y+1

pos

ЦТ

TR фотон

TR = transition radiation= = преходно излъчване

slide12
Начин на работа
 • Моделиране на детектора и сигналите от него
 • Алгоритми за обработка на сигналите
  • при идеални условия
  • при реални условия – с шум, крайна точност на преобразуването в АЦП и пресмятанията
 • Реализация – ограничения като
  • място, консумирана мощност/охлаждане
  • надеждност, радиационен фон, магнитно поле
  • достъпни технологии
  • цена
  • призводство и тест
  • материална база
  • квалифицирани хора

за обработка на информацията от детектора

време!

за разработката

slide13
Поток на данни

MCM - МултиЧипМодул

L1 към

CTP

TRD

ЗЧПУ

АЦП

Tracklet

Предпроцесор

TPP

Tracklet

Процесор

TP

Мрежов

интерфейс

NI

GTU

към HLT

& DAQ

буфер на събитието

запомняне на АЦП даннидо L1A

детектор

6 слоя

1.2 милиона

аналоговиканала

зарядо-чувствителен предусил-вател

10 битАЦП

10 MHz

21 канала

цифрови филтри

предв. обраб.на данни

буфер на събитието

линейна регресия, подготовка на данни за изпращане

дърво за изчитане на данни

сглобяване на отделните следи,

пращане на данните към

HLT

време:

обем данни:

пик. скорост:

намаляване:

първите 2 µs (дрейф)‏

33 MB

16 TB/s

1

след 3.5 µs

след 4.1 µs

max. 80 KB

260 GB/s

~ 400

след 6 µs

4 байта

-

-

slide14
PASA - Предусилватели формировател

Вход

x18

диф.изход

къмАЦП

Зарядо-чувстви-телен усилвател

P/Z

компенсация

формировател 1

формировател 2

 • PASA - Preamplifier and Shaping Amplifier
 • FWHM (shaping time): 120 ns
 • ENC: 850 electrons at 25 pF
 • Gain: 12.5 mV/fC
 • Integral Nonlinearity: 0.3%
 • Power: 12 mW / channel
 • Process: 0.35µm AMS
 • Area: 21.3 mm²

амплитуда

време, µs

multi chip module
Multi Chip Module

4 cm

Зарядочувств. предусилвател-формировател

АЦП (Kaiserslautern)‏

Цифрови филтри, предварителна обработка

4 процесора, памети и периферия

Управление

Външен тригер

сер. интерфейс

Сериен

интерфейс

вх/изх

Мрежа

Мрежов интерфейс

slide16

111

праг

x2

x2

000

1

0

1

резултат от сравненията

АЦП – принцип на работа

Разработен в Uni-Kaiserslautern,

R.Tielert, D.Muthers

Процес на преобразуване

реализация

111

100

1

0

1

010

000

време

12.5 mW, 0.11 mm2

slide17

TRAP блоксхема

10 bit 10 MHz,

12.5 mW

21 АЦП

Цифр.филтри

Корекц. нелинейност

Filter

Корекц. подложка

Корекц. усилване

Event

Buffer

64 отчета

Отрязв. на опашка

CFG

24 Mb/s серийна мрежа

Memory:

4 x 4k за инстр.

1k x 32 с 4портаза данни

CPU

CPU

Hit Detection

DMEM

SCSN

Hit Selection

IMEM

IMEM

Fitting

Unit

Fitting

Unit

Fitting

Unit

Fitting

Unit

GRF

CPU

CPU

CPU

Flags

Fit Register File

IMEM

IMEM

FRF

PRF

PC

Decoder

NI

GRF

CONST

4 x 8 bit 120 MHz

DDR входове

FIFO

FIFO

FIFO

FIFO

DMEM

ALU

Standby

IMEM

GSM

Armed

Acquire

Process

Send

TRAP

Bus

(NI)‏

Pipe 1

Pipe 2

8 bit 120 MHz DDR

4x RISC CPU @ 120 MHz

slide18
Цифрова схеми и технологии
 • Как да осъществим блоковата схема?
  • като специален чип (ASIC – application specific integrated circuit)
  • използвайки налични чипове от големите производители
  • използвайки програмируеми цифрови чипове – FPGA, CPLD
 • Оптималното решение зависи от големината на проекта, за малки серии 2-3, за големи 1
 • Продължаваме с кратко въведение...
slide19
Основни логически елементи
 • Най-често срещаните означения са показани по-долу
slide20
CMOS
 • Комплементарни транзистори
slide21
Какви логически елементи са ни необходими?
 • Така както една къща може да се построи с много на брой еднакви тухли, една логическа схема може теоретично да се построи само с много на брой еднакви ИЛИ-НЕ или И-НЕ елементи
 • На практика с цел намаляване на размера на схемата и повишаване бързодействието й, е желателно да има богат набор от логически функции на различен брой аргументи (сигнали)
slide22
Представяне като сума от продукти
 • Таблица на истинност
 • A B C Y
 • 0 0 0 1
 • 0 0 1 0
 • 0 1 0 0
 • 0 1 1 1
 • 0 0 0
 • 1 0 1 1
 • 1 1 0 1
 • 1 1 1 1

Y = !A.!B.!C + !A.B.C + A.!B.C + A.B.!C + A.B.C

 • Ако функцията е по-често 1, изгодно е да пресметнем нейното отрицание:

Y = ! ( !A.!B.C + !A.B.!C + A.!B.!C )

pal cpld hdl
Изводи – PAL/CPLD/HDL
 • Добър ход, като че ли универсален начин за получаване на всякакви логически функции – SPLD (PAL) и CPLD
 • Рисуването на схема като средство за разработка е досадно и несигурно!
 • Писането на уравнения изглежда по-лесно и надеждно → езици за описание и програмиране (HDL - hardware description language)
slide24
SPLD – прости прогр. лог. устр.

Програмируеми връзки

 • Всеки AND елемент има достатъчно входоведа бъде свързан с всеки вх. сигнал или неговото отрицание
 • Групи от няколко (типично 8) AND са твърдо свързани с OR, които са изведени на изходи (PAL)
slide25
Изводи – ASIC

Друга една възможност - да разполагаме с голямо разнообразие от логически функции. Тук са показани само малка част от вариациите на тема AND-OR-NOT

Всичко около 130 вида

lut fpga

a

0 0 0 : 1

0 0 1 : 0

0 1 0 : 0

0 1 1 : 1

b

F(a, b, c)

c

LUT

Изводи – LUT/FPGA
 • Друга възможна архитектура за функции на много сигнали е просто таблицата да се разглежда като памет, напр. ROM
 • При увеличаване броя на входовете N, размерът на паметта опасно нараства като 2N!
 • Ако имаме на разположение пре-програмируеми малки блокове памет (LUT - Look Up Table), лесно можем да си сглобим каквато функция ни потрябва
  • FPGA е съставена от много на брой LUT+още нещо
 • За по-голям брой входове трябва да се измисли нещо по-подходящо
slide27
FPGA – обща структура

Вх/изх блокове към крачетата

Лог. блок (LE, LC, Slice)

- съдържат look up table (LUT) с 4 до 6 входа и FF. В някои FPGA няколко лог. блока са обединени локално

Канали за опроводяване

- с общо предназначение

- за глобални сигнали, като напр. такт, нач. нулиране

top down

my_top

U1

A

A

Y1

Y

B

B

U2

A

Y2

Y

C

B

Структурен подход: top-down
 • Разделяме на части, с по възможност минимален брой връзки между тях
 • Дефинираме ясно функциите на всеки блок и интерфейсът между тях
 • Разработваме отделните части, като проверяваме дали отговарят на зададените функции
 • Сглобяваме най-горното ниво в йерархията, ако някой подблок не е готов, временно го заменяме с нещо по-просто

Итеративен процес!

hardware software
Hardware : software?

my_top

U1

A

A

again: inc r5

load r2, [r5]

and r2, 0xAB

bra cc_zero, again

store [r3], r6

...

Y1

Y

B

B

μC, RISC

 • Разделяме на части hardware : software, според изискваното бързодействие, гъвкавости други условия
 • избор на процесорно ядро
 • архитектура на hardwareчастта

HW

I/O

Y2

SW

I/O

C

I/O

slide30

TRAP блоксхема

10 bit 10 MHz,

12.5 mW

21 АЦП

Цифр.филтри

Корекц. нелинейност

Filter

Корекц. подложка

Корекц. усилване

Event

Buffer

64 отчета

Отрязв. на опашка

CFG

24 Mb/s серийна мрежа

Memory:

4 x 4k за инстр.

1k x 32 с 4портаза данни

CPU

CPU

Hit Detection

DMEM

SCSN

Hit Selection

IMEM

IMEM

Fitting

Unit

Fitting

Unit

Fitting

Unit

Fitting

Unit

GRF

CPU

CPU

CPU

Flags

Fit Register File

IMEM

IMEM

FRF

PRF

PC

Decoder

NI

GRF

CONST

4 x 8 bit 120 MHz

DDR входове

FIFO

FIFO

FIFO

FIFO

DMEM

ALU

Standby

IMEM

GSM

Armed

Acquire

Process

Send

TRAP

Bus

(NI)‏

Pipe 1

Pipe 2

8 bit 120 MHz DDR

4x RISC CPU @ 120 MHz

slide31
MIMD Процесор

Предпроцесор, 4 групи

MIMD процесор

 • 4 CPUs
 • обща памет и регистри
 • обща шина за данни
 • индивидуална прогр.памет

IMEM

DMEM

GRF

CPU0

CPU

 • Harvard архитектура
 • две конвейрни стъпала
 • 32 бита за данни
 • рег-рег операции
 • бързоАЛУ
  • 32x32 умножение
  • 64/32 деление
 • прекъсвания
 • механизъм за

синхронизация

decoder

CON

FIT

PRF

pipeline

register

PC

interrupt

select operands

write back

ALU

local I/O busses

clks

rst

power

control

външни

прекъс-

вания

I/O bus

arbiter

global I/O bus

trap asic 0 18 m

8 канала

IMEM 2

IMEM 3

13 канала

DataBuffer

CPU 3 CPU 2

CPU 0 CPU 1

21 ADC Channels

Quad

Port

Memory

21 цифрови

филтри

GRF

IMEM 0

IMEM 1

network IF

FiFo

TRAP Чип – ASIC 0.18µm

буфер на

събитието

5x7

mm

slide33
Оптичен интерфейсен модул (ORI)

закъснение

+24 ns

+24 ns

+300 ns

Conf.

Mem.

125MHz

120MHz

8 бит

DDR

I2C

SERDES

2.5GBits/s

Laser

Driver

CPLD

LVDS-TTL

HCM (TRAP)

TLK2501

16

DDR SDR

Ресинхронизация, статус, броячи

VCSEL

Лазерен диод

850 nm

slide35

Инсталиране на първия супермодул в ЦЕРН

slide36
Въпросът с хората...
 • ... се решава като се ангажират способни студенти, дипломанти и докторанти
 • Курс по техническа информатика за всички студенти (Uni-Heidelberg)
  • разработването на RISC процесор под формата на упражнение
  • ... и много други интересни задачи
slide37

Sweet-16 блокова схема

CLK

Dq

WAddr=Qb

 • 16 битов RISC процесор
 • 1 такт/инструкция
 • лесен за самостоятелно разработване от страна на студентите
 • компактен и преносим, досега използван в FPGA и ASIC

WData=Qc

RAddr=Qb

RAM

RAM

WE

Qb

Dq

MUX

ALU

Registerfile

Registerfile

Pq

Qc

WE

WA

Rb,Rc

C

Status

Status

ROM

Pq

Control

ProgCount

ProgCount

sweet 16
Sweet-16 Симулатор

един от няколкото разработени от студенти

sweet 161
Sweet-16 статистика

Брой студенти получили съответния процент точки за разработването на RISC процесора Sweet-16

slide40
Заключение
 • Съвременната ядрена електроника е немислима
  • без модерни градивни елементи и технологии
  • без млади мотивирани хора, настроени да работят в зоната на преплитане на електрониката, информатиката, физиката, както и умения и сръчности от типа “направи си сам”

Това са наклонности, които се развиват още от ученическите години!

 • Не са за подценяване и класическите идеи, които сега намират нови реализации с наличните технологии