به نام خدا
Download
1 / 30

????? ???? ?? - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

به نام خدا. توزیع کلید در. شبکه های حس گر. www.Mohammad.Ehdaie.com. فهرست. مقدمه و تعريف. طرح هاي پايه اي. تحليل طرح هاي موجود. بهبود يكي از طرح ها. مقدمه - انگیزه. مراحل مدیریت کلید. توزیع کلید کشف کلید برقراری کلید به روز رسانی کلید. طرح توزیع کلید. محدودیت هایی که باید لحاظ شود.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ???? ??' - yaphet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4869895

به نام خدا

توزیع کلیددر

شبکه های حس گر

www.Mohammad.Ehdaie.com


4869895

فهرست

مقدمه و تعريف

طرح هاي پايه اي

تحليل طرح هاي موجود

بهبود يكي از طرح ها4869895

مراحل مدیریت کلید

 • توزیع کلید

 • کشف کلید

 • برقراری کلید

 • به روز رسانی کلید4869895

محدودیت هایی که باید لحاظ شود

 • انرژی

 • حافظه

 • قدرت پردازش

 • قدرت مخابره

 • امکان تسخیر گره

 • ساختار پویای شبکه

 • عدم کنترل مرکزی

 • مخابره گام به گام


4869895

طرح های بدیهی

كليد يگانه

کلید مجزا برای هر زوج گره

غيرعملي

آسيب پذير امنيتي

حافظه زياد براي كليدها


4869895

معیارهای ارزیابی

 • حافظه مصرفی

 • میزان اتصال

 • سربار محاسباتی

 • سربار مخابراتی

 • مقاومت در برابر تسخیر...


4869895

میزان امنیت

تعداد لينك هاي آسيب ديده در اثر تسخير s گره

Fail (s) = ____________________________

تعداد كل لينك ها

1

1

Fail(s)

Fail(s)

كليد يگانه

كليد مجزا

2/N

s

s

1

1

N-1


4869895

دسته بندی طرح ها - 1

قطعي

احتمالاتي

2 كليد در گره  همبند

تعداد كليد زياد

سربار محاسباتي و مخابراتي

خواص دلخواه


4869895

دسته بندی طرح ها - 2

مستقل از مكان

ناحيه اي

كارايي بهتر

واقعي تر


4869895

دسته بندی طرح ها - 3

مسطح

سلسله مراتبي

قابليت تحمل سربار و پيچيدگي بيشتر

واقعي تر – ساده تر4869895

طرح چند جمله ای

تحليل

Memory = k (#keys)

Connectivity: Avg hops = 1

Fail(1) = 2/n

S <= k

Fail(s) =

S > k


4869895

طرح استخر کلید

همبند با احتمال دلخواه نزديك به 1


4869895

طرح استخر کلید

تحليل

Memory = k (#keys)

q = Pr{h=1}

1-q =

Pr{h=2} = 1 - q

Pr{h>2}  0

E{h} = 1 * q + 2 * (1 – q) = 2 – q


4869895

طرح استخر کلید

تحليل

ادعاي مؤلفان Fail(1) = k/P گاهي< 2/n

فرض: تسخير يك گره

A: شكسته شدن يك لينك

B: گره تسخير شده، يكي از سرهاي لينك مورد نظر باشد

Fail(1) = Pr{A} = Pr{A|B}Pr{B} + Pr{A|B’}Pr{B’}

Pr{B} = 2/n  Pr{B’} = 1 – 2/n

Pr{A|B} = 1

Pr{A|B’} = k/P

 Fail(1) = 1 * 2/n + k/P * (1-2/n) ≈ 2/n + k/P


4869895

مدل هاي توسعه يافته استخر

 • q-Composite

 • ناحیه بندی گره ها

 • گروه بندی گره ها

 • نصف کردن کلید4869895

Transversal Design

TD(k , p): k=4, n=p2 = 25


4869895

Transversal Design

تحليل

Memory = k (#keys)

Hops = 1 or 2

Avg hops


4869895

طرح گروهی Liu

n=16 گره

m = 4 گروه


4869895

طرح گروهی Liu

تحليل

حافظه = تعداد كليد براي ارتباط با درون گروه+ تعداد كليد براي ارتباط با خارج گروه

Fail(1) = 2/n

 2 n

Hops = 1 or 2

Avg hops =  2


4869895

طرح چند جمله ای نویزی

pu (y) : Perturbation Polynomial

u = node ID

f (x,y)

f (u,y)

gu (y)
4869895

طرح نصف کردن کلید-3

Pr{Share a common Key}

Memory Size


4869895

طرح نصف کردن کلید-4

درصد لینک هایی که کاملا شکسته می شود

2 / n + k2 / P2<< 2 / n + k / P
ad