sz chenyi 2020 ter let s telep l sfejleszt si operat v program top
Download
Skip this Video
Download Presentation
Széchenyi 2020 - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Széchenyi 2020 - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) - PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

Széchenyi 2020 - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP). Chmelik Tamás stratégiai tervezési és értékelési szakreferens. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály TÖOSZ megyei fórumok 2014. április – június.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Széchenyi 2020 - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)' - yannis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sz chenyi 2020 ter let s telep l sfejleszt si operat v program top
Széchenyi 2020 -Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Chmelik Tamás

stratégiai tervezési és értékelési szakreferens

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Területfejlesztési Tervezési Főosztály

TÖOSZ megyei fórumok

2014. április – június

slide2
Az előadás tartalma:1: Stratégiai célok, jellegzetességek, forrás2. Prioritástengelyek3. Decentralizált végrehajtás
top strat giai c ljai
TOP STRATÉGIAI CÉLJAI

Partnerségi Megállapodás:

2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz.

Elsődlegesen: GINOP, TOP, VEKOP

A TOP elsődleges célja:

Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése

Két fő stratégiai cél:

Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása

Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása

top hat sk re jellegzetess gei
TOP hatásköre, jellegzetességei

Célterület:

EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”:az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe (18 megye)

Kedvezményezettek/fejlesztések jellege:

A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat:

az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő

településfejlesztési akcióit támogatja.

Támogatások jellege:

A TOP területi programcsomagok alapján nyújt támogatást:

a megyék (Integrált Területi Beruházások, ITB)

a megyei jogú városok (Integrált Területi Beruházások, ITB)

és a járások szintjén (Projektdossziék)

összehangolt fejlesztésekre.

1 priorit stengely t rs gi gazdas g fejleszt s a foglalkoztat si helyzet jav t sa rdek ben
1. Prioritástengely: Térségi gazdaság­fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

Alap: ERFA

Indikatív forráskeret: 38,87 %

Célja: önkormányzati gazdaságfejlesztés, fogalakoztatás, mobilitás

Támogatást nyújt:

Önkormányzati üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari területek, logisztikai központok és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése).

Helyi terméklánchoz kapcsolódó logisztikai fejlesztések (pl: raktár, helyi piac, helyi gazdasági együttműködések támogatása, termelés-fogyasztás …stb).

Helyi termék előállítás, feldolgozás (pl: kisléptékű élelmiszer feldolgozás, előállítás).

KKV: helyi termék, helyi értékesítése, turisztikai szolgáltatások, komplex szolgáltatási csomag (marketing, beszállítói rendszer kiépítése). Kiegészítő jellegű GINOP-hozképest!!!

Mobilitás, elérhetőség: alacsonyabb rendű utak fejlesztése.

Munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (óvoda, bölcsőde).

Kedvezményezettek:

Önkormányzatok.

Vállalkozásfejlesztési támogatások esetében térségspecifikus szempontok szerinti KKV-k.

2 priorit stengely v llalkoz sbar t s n pess gmegtart telep l sfejleszt s
2. Prioritástengely: Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés

Alap: ERFA

Indikatív forráskeret: 18,52 %

Célja: vonzó települési környezet kialakítása (a vállalkozások, befektetők és a lakosság számára), gazdaságösztönzés, népesség megtartása (főként fiatalok).

Támogatást nyújt:

Barnamezős területek rehabilitációja, rozsdaövezetek funkcióváltása.

Településközpontok gazdasági funkcióinak erősítése.

Család-és klímabarát települési környezet: zöld zónák, rekreációs és közösségi terek.

Települési környezetvédelmi infrastruktúra (belterületi csapadékvíz elvezetés).

Turizmusfejlesztés: természeti és kulturális örökség.

Szemléletformálás, képzések: helyi identitás, összetartozás erősítése.

Kedvezményezettek:

Önkormányzatok, együttműködve vállalkozásokkal, lakossággal.

slide9
3. Prioritástengely: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

Alap: ERFA

Indikatív forráskeret: 19,69 %

Célja: fenntartható kisléptékű városi közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése.

Támogatást nyújt:

Fenntarthatóságot és munkába járás könnyítését célzó, kisléptékű közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekre és szolgáltatásokra, beleértve a kerékpáros és gyalogos közlekedést (buszforduló, buszöböl, buszváró, forgalmi épületek, utastájékoztató rendszerek, IKT, települések közösségi közlekedési kapcsolatainak javítása, közlekedési tervek).

Önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, épületek energiahatékonyságra és a megújuló energia részarányának növelésére (fűtés, hőszigetelés).

Kedvezményezettek:

Önkormányzatok.

slide10
4. Prioritástengely: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

Alap: ERFA

Indikatív forráskeret: 7,74 %

Célja: önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése és szociális városrehabilitáció.

Támogatást nyújt:

Önkormányzati egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására (kiemelt).

Önkormányzati szociális intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására.

Önkormányzati intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók és akadálymentesítés biztosítására.

Szociális városrehabilitáció: érinett városrészekben az életkörülmények javítása, a leromlott fizikai környezet felszámolása (lakótelepek, lakóházak).

Kedvezményezettek:

Önkormányzatok önkormányzati társulások.

Városrehabilitációs intézkedésnél civil szervezetek, egyházak.

5 priorit stengely k z ss gi szinten ir ny tott v rosi helyi fejleszt sek clld
5. Prioritástengely: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

Alap: ERFA és ESZA együttesen

Indikatív forráskeret: 4,26 %

Célja: Kísérleti jelleggel, városokban (20-30 db városi CLLD), helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására (HFS). Helyi szereplők (civil szervezetek – vállalkozások – önkormányzatok – lakosság) fejlesztései.

Központi elem a helyi közösség részvétele a tervezésben és a megvalósításban.

Kiemelt cél a fiatalok részvétele, a fiatalok megtartása.

Lakótelepeken megvalósuló helyi fejlesztési, közösségszervezési programok ösztönzése.

Támogatást nyújt:

Helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján, helyi akciócsoport (HACS) tervezésével és közreműködésével:

Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésére

Helyi közösségszervezés, közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi programokra

Helyi gazdaságfejlesztést segítő terekre és programokra, pl. helyi termékek bemutatását., értékesítését célzó terek és szolgáltatások, kézműves mesterségek bemutatása, oktatása

Kedvezményezettek:

Városi helyi akciócsoportok

Önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak.

slide12
6. Prioritástengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi együttműködés

Alap: ESZA

Indikatív forráskeret: 10,92 %

Célja: az ERFA prioritásokhoz kapcsolódó ESZA támogatások, kiemelten:

a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások,

a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, továbbá a helyi identitás és kohézió erősítése.

Támogatást nyújt:

Humánerőforrás fejlesztés, képzések: a gazdaságfejlesztési (1-es) prioritáshoz kapcsolódva foglalkoztatási célokra, pl. megyei foglalkoztatási paktumok, munkavállalók mobilitását, visszatérését segítő intézkedések, képzésük, készségfejlesztésük, kis- és középvállalkozások foglalkoztatási célú támogatása.

Szociális városrehabilitációsintézkedés (4-es prioritás) intézkedéshez kapcsolódó közösségi, humán fejlesztésekre.

Helyi identitás és kohézió erősítésére, civil szervezetek helyi identitással, kulturális örökséggel, településfejlesztéssel kapcsolatos programjaira.

ERFA prioritások kapcsolódó ESZA elemeire.

Kedvezményezettek:

önkormányzatok, képző intézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak.

top ter leti funkci ja
TOP TERÜLETI FUNKCIÓJA

TOP területfejlesztési küldetése és funkciója:

Térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő, térségre szabott (elsődlegesen) gazdasági fejlesztések.

Térségek belső erőforrásaira építkező, azokat kibontakoztató (elsődlegesen) gazdasági fejlesztések.

Területi különbségek kezelése:

TOP hozzájárul az országos és megyén belüli területi különbségek csökkentéséhez.

TOP hozzájárul a vidéki térségek fejlesztéséhez, város-vidék kapcsolatok erősítéséhez.

TOP hozzájárul a társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztéséhez.

Területi logika:

Területi szinteken megvalósított decentralizált programcsomagok

Előre tervezhető, ismert forráskeretek a területi szinteken (dedikált forrás).

EU új területfejlesztési eszközeinek alkalmazása a TOP-ban:

  • Integrált területfejlesztési beruházások (ITB)
  • Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD)
decentraliz lt v grehajt si modell
DECENTRALIZÁLT VÉGREHAJTÁSI MODELL

Gazdaságfejlesztés

Foglalkoztatás

Város/Településfejlesztés

Gazdaságösztönzés

Népességmegtartás

Megyei gazdaságfejlesztési programok

Integrált Területi Beruházás

/Megye

Megyei Jogú Városok integrált városfejlesztési programjai

Integrált Területi Beruházás/MJV

Város/településfejlesztés

járási projekt-csomagokban

Projektdosszié

/Járás

Városok

kísérleti helyi fejlesztési programjai

CLLD/HFS alapján kiválasztott városokban

a top decentraliz lt v grehajt si modellje
A TOP DECENTRALIZÁLT VÉGREHAJTÁSI MODELLJE

A TOP megvalósítási modellje:

Integrált területfejlesztési megközelítésre épülő decentralizált tervezés és végrehajtás.

Megyei gazdaságfejlesztési programok:

Gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási tartalom, megye teljes területére (MJV is)

Integrált területi beruházások formájában – 18 db megyei ITB

Megyei önkormányzatok tervezik és közreműködnek a végrehajtásban

Megyei jogú városok városfejlesztési programjai:

Városfejlesztési tartalom

Integrált területi beruházások formájában – 22 db megyei ITB

Megyei jogú városok önkormányzatai tervezik a megyei önkormányzatok koordinálásával, és közreműködnek a végrehajtásban

a top decentraliz lt v grehajt si modellje1
A TOP DECENTRALIZÁLT VÉGREHAJTÁSI MODELLJE

Járási szintű településfejlesztési projektcsomagok:

Településfejlesztési tartalom: városokban elsősorban, de egyes intézkedések falvakban is

Járási szintű projektcsomagok formájában – valamennyi járás

Megyei önkormányzatok tervezik (MJV járására is) a települések bevonásával, és közreműködnek a végrehajtásban

Közösségvezérelt helyi fejlesztési programok városokban, kísérleti jelleggel

Városfejlesztési tartalom, helyi gazdaságfejlesztési elemekkel

Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD), – 20-30 db város

Helyi Fejlesztési Stratégia alapján kiválasztott helyi akciócsoportok tervezik és hajtják végre

ad