slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
БЕЗБЕДАН РАД ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И БАЗЕНСКЕ ВОДЕ ХЛОРОМ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

БЕЗБЕДАН РАД ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И БАЗЕНСКЕ ВОДЕ ХЛОРОМ - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Анита Петровић. БЕЗБЕДАН РАД ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И БАЗЕНСКЕ ВОДЕ ХЛОРОМ. ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА. У објектима водовода се, поред дозирања разних других хемикалија за припрему воде, у њу додаје и хлор као јед а н од уобичајених дезинфекционих средстава.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'БЕЗБЕДАН РАД ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И БАЗЕНСКЕ ВОДЕ ХЛОРОМ' - yanka


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Анита Петровић

БЕЗБЕДАН РАД ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И БАЗЕНСКЕ ВОДЕ ХЛОРОМ

slide2

ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА

Уобјектима водовода се, поред дозирања разних других хемикалија за припрему воде, у њу додаје и хлор као један од уобичајених дезинфекционих средстава.

Хлор као елемент је отрован и јак оксиданс.

Најбољи начин спречавања несрећа при раду са хлорним уређајима је стручно усавршавање кадрова у руковању истима као и упознавање са опасностима које могу да проистекну из непоштовања мера за спречавање и избегавање ризика.

slide3

Сирова вода тј. вода која се преко водозахватних објеката узима за потребе водоснабдевања никад није апсолутно чиста.

 • Микобиолошка исправност је један од најбитнијих услова које вода као поизвод мора да задовољи
 • Хлорисање је једноставан, јефтин и довољно ефикасан поступак дезинфекције, а резидуални хлор који се при томе формира штити воду од реинфекције у мрежи.
slide4

Хлор је веома токсична индустријска хемикалија( imprtant toxic industrial chemical-TIC)

Масовно коришћен отров у Првом светском рату и

у сукобима у Ираку

Познат нервни отров!

slide5

Хлор је гас жуто зелене боје, оштрог мириса који надражује слузнице, очи, нос и грло, а при удисању већих количина,услед парализе центра за дисање у мозгу, може нагло наступити смрт.

slide6

Под притиском ( компресијом)

лако се преводи у течно стање

Тежи је 2 пута од ваздуха

slide7

Који су могући ефеки излагања хлору и хлорном гасу

Надражује орган за дисање, очи и кожу. У првом додиру са гасним хлором долази до надражаја слузница ока и носа.

Концентрације које се удишу, а веће су од 1ppm надражују и слузнице уста, бронхија и плућа .

У случајевима да дође до додира са течним хлороm настају опекотина 1 и 2 степена

slide8

Опасне количине у ваздуху!

Максимално дозвољена концентрација (MDK) 3 mg/m3 (1 ppm)

Опасне концентрације, удисање 40 до 60 мин. 2-5,5 mg/m3

Концентрација која изазива смрт, после неколико јачих удисаја 8,5 mg/m3

slide9

ТРЕТМАН ВОДЕ ХЛОРОМ

Додавање хлора може бити у облику гаса (Cl2) или у обликутечности

По додавању хлора, један део се утроши на иницијалну дезинфекцију воде уводоводу, а други део преостане у води која се дистрибуира потрошачима.

Преосталаколичина(«резидуал»),се контролише и одржава на задатом нивоу, обично од 0,2 до 0,5 mg/l хлора.

slide10

Контрола резидуала се врши повременим узимањем узорка воде и мерењем помоћу хемијских метода - компаратором хлора или помоћу уређаја за континуирано мерење-анализатора резидуалног хлора.

Анализатор хлора

slide11

ХЕМИЗАМ ХЛОРИСАЊА

При увођењу хлора у воду он се раствара, образујући HOCl – хипохлорит и сону (хлороводоничну) киселину:

Хемијска реакција

Cl2 + H2O ↔ HOCl + HCl

ВЕЗАНИ + СЛОБОДНИ ХЛОР=АКТИВНИ ХЛОР

slide12

БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАДУ СА ХЛОРОМ

 • Сигурносне мере при складиштењу хлора
 • Хлор се искључиво складишти у течном стању, у резервоарима конструисаним специјално за ту сврху.
 • Карактеристике резервоара
 • посуде (резервоари) морају бити од челика, бешавне или заварене,
 • сви заварени спојеви морају се испитати,
 • посуде морају бити премазане зеленом бојом,
 • свака посуда мора да носи натпис са следећим подацима:
 • назив и врста производа,
 • назив и место произвођача,
 • бруто и нето маса јединице паковања,
 • највећи радни притисак,
 • регистарски број итд.
slide14

Мере при манипулацији боцама за хлор

 • заштитна капа вентила мора увек да буде на свом месту, осим када се боца пуни и празни,
 • приликом транспорта, боце се не смеју бацати, ударати, котрљати, већ се учвршћују на специјалним постољима,
 • челичне боце са гасним хлором смеју се транспортовати само са притегнутим заштитним капама,
 • боце не смеју бити изложене сунчевој светлости или неком другом извору топлоте,
 • боце за хлор не смеју бити транспортоване са боцама за друге гасове
slide15

СКРУБЕР-УРЕЂАЈ ЗА НЕУТРАЛИЗАЦИЈУ ХЛОРА У ВАЗДУХУ

slide16

Сигурносне мере у магацину хлора

 • сви електрични прекидачи смештају се ван просторија у којима се складишти хлор,
 • пре уласка у хлорну станицу потребно је укључити вентилатор и
 • приступ у хлорну станицу дозвољен је само особи која рукује хлоринатором.
slide17

Мере сигурности у случају појаве пожара

У случају појаве пожара у објекту или близини где се користи хлор, приступа се уклањању свих пуних посуда са хлором из зона опасности од пожара.

Уколико се у извлачењу није успело, потребно је из најближих хидраната вршити хлађење посуда и када се укаже прилика извршити уклањање посуда из зоне опасности.

slide18

У зонама опасности смеју да се налазе радници који су обучени за сигуран рад са хлором и који поседују потребну заштитну опрему.

Гашење пожара у близини хлор посуда се мора радити са заштитном опремом за дисајне путеве -изолациони апарати

slide19

Поступак у случају удеса и његово

 • До избијања хлора најчешће долази људском непажњом или нестручним руковањем
 • Место где је дошло до изливања хлора не сме се заливати водом, јер долази веома брзо до сагоревања материјала од кога је боца или контејнер направљен.
slide20

Како би се детектовало место избијања хлора потребно са заштитном опремом и ручним детектором прићи посуди и где се покаже највећа концентрација обележити као место избијања.

Заштитни комбинезон М5

Сонда детектор

slide21

ЗАКЉУЧАК

Најбољи начин спречавања несрећа при раду са хлорним уређајима је едукација и стручно усавршавање кадрова

Обуком радника постиже се да кад дође до акцидентних ситуација радници реагују без панике и могу у што краћем року да реагују

Обуком радника која се редовно спроводи могу се спречити нежељени ефекти и спасити животи људи.

slide22

ЗАКЉУЧАК

Како је рад са хлором специфичан потребно је посебну пажњу посветити заштитној опреми за раднике који раде са хлором.

Потпуна заштита радника који раде са опасним материјама се састоји од заштите главе, руку, тела, ногу,очију и дисајних путева.

slide23

ЗАКЉУЧАК

ПОТПУН А ЛИЧНА ЗАШТИТА ПОДРАЗУМЕВА:

 • а. Заштитног одела типа кобинезон
 • б. Заштита главе-шлем
 • ц. Заштита очију-наочаре отпорне на ударе и хемиске реакције
 • д. Заштита руку рукавицама отпорним на киселе хемикалије
 • е. Заштита дисајних путева заштитном маском са цедилом за хлор-Филтери за хлор су сиве или црвене боје ознаке B-заштита од киселих гасова
 • ф. Заштитна кецеља отпорна на хемиске утицаје (хлор)
 • г. Заштита ногу (ципеле са челичном капом).