vysok kola v praze o p s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vysoká škola v Praze, o. p. s.,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Vysoká škola v Praze, o. p. s., - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Vysoká škola v Praze, o. p. s.,. studium v bakalářských zdravotnických oborech Duškova 7, Praha 5. S t u d i j n í p r o g r a m y. Ošetřovatelství - Všeobecná sestra Porodní asistence - Porodní asistentka Specializace ve zdravotnictví - Zdravotnický záchranář

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vysoká škola v Praze, o. p. s.,' - yank


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vysok kola v praze o p s

Vysoká škola v Praze, o. p. s.,

studium v bakalářských zdravotnických oborech

Duškova 7, Praha 5

s t u d i j n p r o g r a m y
S t u d i j n í p r o g r a m y

Ošetřovatelství - Všeobecná sestra

Porodní asistence - Porodní asistentka

Specializace ve zdravotnictví

- Zdravotnický záchranář

- Radiologický asistent

Forma studia prezenční Délka studia 3 roky

 • Poskytnutí možnosti terciárního vzdělávání ve specificky regulovaných zdravotnických povoláních v souladu s hlavními cíli vzdělávací politiky státu
 • Splnění požadavků WHO včetně uznání vzdělání v EU
slide3
Podmínky pro vzdělávání doporučené v EU pro specificky regulovaná povolání Všeobecné sestry a Porodní asistentky
 • Ke studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním - maturitní zkouška
 • Věková hranice vstupu do studia - 18 let
 • Forma studia denní nebo kombinovaná
 • Délka studia minimálně 3 roky
 • Teoretická část výuky - 35-50 %
 • Praktická část výuky - minimálně 1/2
 • Realizace studijního programu - modulární,založená na výzkumu, důkazech a kompetencích
 • Získání akademického titulu Bc.
po adavky who pro o et ovatelstv a porodn asistenci
Požadavky WHO pro Ošetřovatelství a Porodní asistenci
 • Ošetřovatelství a Porodní asistence součást národní legislativy
 • Orientace vzdělání podpora a udržení zdraví, jednotlivců i komunity (s ohledem na sociální, kulturní, politickou a ekonomickou orientaci společnosti)
 • Orientace na zdravého a nemocného jedince, rodinu, sociální skupiny, komunitu
 • Multiprofesní a interdispciplinární charakter
 • Oprávnění k výkonu sestry a porodní asistentky
 • Statut a titul kvalifikované sestry a porodní

asistentky pouze pro absolventy studia s principy strategie WHO/EURO

 • Vysoké školy pro toto vzdělání akreditovány

a pravidelně hodnoceny

c le studijn ho programu v eobecn sestra 3 let prezen n studium
Cíle studijního programu Všeobecná sestra(3 leté, prezenční studium)
 • Vychovávat k chápaní ošetřovatelství jako vědního oboru
 • Ovládat profesionální pomoc jednotlivcům, rodinám, skupinám, snažit se uspokojovat a dosahovat jejich maximální tělesné, psychické i sociální pohody v souladu s prostředím, ve kterém žijí
 • Přijmout, pochopit, osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti specifické pro vědní disciplínu
 • Osvojit si informace a techniky z věd humanitních, psychologicko-behaviorálních, medicínských a ošetřovatelských
c le studijn ho programu v eobecn sestra 3 let prezen n studium1
Cíle studijního programu Všeobecná sestra(3 leté, prezenční studium)
 • Vychovávat k odpovědnosti za:- poskytování přímé ošetřovatelské péče- snižování negativních vlivů onemocnění na celkový stav člověka

profesionální ošetřovatelskou péčí

- uspokojování potřeb lidí s porušeným

zdravím, lidí handicapovaných a nevyléčitelně nemocných

- výchovu k odpovědnosti za úroveň svého dalšího vzdělávání v klinické praxi, ve výzkumu, v pedagogice a v managementu ošetřovatelství

c le studijn ho programu porodn asistence 3 let prezen n studium
Cíle studijního programu Porodní asistence(3 leté, prezenční studium)
 • Chápat duchovní rozměr a respektovat etické zásady porodní asistence
 • Ovládat techniky k zapojení žen, rodin a komunit do péče o zdraví své a svých rodin
 • Disponovat specificky psychologicko-behaviorálními a edukačními dovednostmi
 • Odpovídat za úroveň svého dalšího vzdělávání v klinické praxi, výzkumu, pedagogice a managementu porodní asistence
c le studijn ho programu specializace ve zdravotnictv 3 let prezen n studium
Cíle studijního programu Specializace ve zdravotnictví(3 leté, prezenční studium)

Studijní obor – Zdravotnický záchranář

 • Připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče při individuálním i hromadném postižení, schopného účinně spolupracovat se všemi složkami v rámci integrovaného záchranného systému
c le studijn ho programu specializace ve zdravotnictv 3 let prezen n studium1
Cíle studijního programu Specializace ve zdravotnictví(3 leté, prezenční studium)

Studijní obor – Radiologický asistent

 • Získat teoretické a praktické znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování zdravotní péče v klinických radiologických oborech
 • Osvojit si zásady a techniky specifické péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony
 • Rozpoznat projevy a příznaky změn zdravotního stavu a správně na ně reagovat
 • Připravit k:

- provádění činností souvisejících s radiační ochranou pacientů a personálu podle platných právních předpisů

- aplikování teoretických poznatků do konkrétních radiologických činností

smlouvy se zdravotnick mi za zen mi a za zen mi soci ln p e
Smlouvy se zdravotnickými zařízenímia zařízeními sociální péče
 • FN Motol, Praha
 • VFN, Praha 2
 • FN Na Bulovce, Praha 8
 • Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4
 • FN Královské Vinohrady, Praha 10
 • Nemocnice Na Homolce, Praha 5
 • ÚPMD, Praha 4
 • ÚVN, Praha 6
 • IKEM, Praha 4
 • Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8 - Bohnice
 • Psychiatrické centrum Praha, Praha 8 – Bohnice
 • BONA o. p. s., Praha 8
 • POMAD, s. r. o., Praha 2 – Vinohrady
slide11
Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, Praha 6
 • Středisko domácí péče Ezra, Praha 1
 • Agentura zdravotní domácí péče, Praha 6
 • POMAD, Praha 2
 • NH Hospital v Hořovicích
 • MSCARE, s. r. o.,  Praha 4
 • PKM Medical Care GmbH
 • Státní zdravotní ústav, Praha 10
 • ÚVN, Praha 6
 • Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha 5
 • ÚSZZ Středočeského kraje
rozsah st tn z v re n zkou ky
Rozsah státní závěrečné zkoušky

OBORY STUDIA:

Všeobecná sestra

 • Obhajoba bakalářské práce
 • SZZK z komplexu předmětů souvisejících

s ošetřovatelstvím a z behaviorálních věd

Porodní asistentka1.Obhajoba bakalářské práce2. SZZK z komplexu předmětů souvisejících s ošetřovatelstvím v gynekologii a porodnictví a z behaviorálních věd

rozsah st tn z v re n zkou ky1
Rozsah státní závěrečné zkoušky

OBORY STUDIA:

Zdravotnický záchranář

 • Obhajoba bakalářské práce
 • SZZK z předmětů:

- Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů

- Urgentní medicína v integrovaném záchranném systému

- Behaviorální vědy

Radiologický asistent

 • Obhajoba bakalářské práce
 • SZZK z předmětů: - Radiodiagnostika

- Nukleární medicína - Radiační onkologie

p ipravovan studijn obory kombinovan forma studia u obor v eobecn sestra zdravotnick z chran
Připravované studijní oboryKombinovaná forma studia u oborůVšeobecná sestraZdravotnický záchranář
z m r rozvoje aplikovan tv r innosti koly
Záměr rozvoje aplikované tvůrčí činnosti školy

OBLAST STUDENTŮ

 • Rozvíjet studijní pobyty studentů na jiných VŠ u nás nebo v zahraničí.
 • V oblasti workschopů zaměření na:
 • Aktuální otázky životního stylu mladé generace jako prevence užívání drog, tabakismu alkoholismu aj.
 • Problematika životního prostředí a jeho vliv na zdraví

a kvalitu života

 • Preventivní zdravotnické programy v primární péči.
 • Zdravotnická problematika etnických skupin
 • Nové metody v oblasti zdravotnické, zvláště v moderní zdravotnické technice a jejich využití
 • Organizační problematika zdravotnictví
zahrani n spolupr ce
Zahraniční spolupráce

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.:

- Spolupracuje se společností PMK Medical Care s.r.o. v oblasti zahraniční praxe pro studenty a pracovních stáží pro absolventy

- Se zapojila do realizace vzdělávacího projektu ProgetoFormacione, který je realizován ve spolupráci s univerzitou v Miláně a kardiologickým centrem Monzino.

V jeho rámci nabízí svým absolventům možnost 1 leté studijní stáže zaměřené na oblast ošetřovatelství v kardiologii.

s akademi der gesundheit berlin brandenburg e v
- s Akademií der GesundheitBerlin/Brandenburg e. V.

Účast zástupců VŠZ, o. p. s. na sympoziu v Berlíně

materi ln zabezpe en
MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Knihovna

Studijní oddělení

ad