penkios spalvos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENKIOS SPALVOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENKIOS SPALVOS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PENKIOS SPALVOS - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

PENKIOS SPALVOS. KAIP SAUL Ė ŠVIEČIA VISIEMS, TAIP IR DIEVO MEILĖ VISUS APGAUBIA. GELTONA. K Ą TAU PRIMENA ŠI SPALVA?. JI SAKO, JOG DIEVAS YRA MEILĖ ! JIS TAVE MYLI ! DIEVAS TURI TAU NUOSTAB Ų PLANĄ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PENKIOS SPALVOS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

KAIP SAULĖ ŠVIEČIA VISIEMS, TAIP IR DIEVO MEILĖ VISUS APGAUBIA.

GELTONA

 • KĄ TAU PRIMENA ŠI SPALVA?
 • JI SAKO, JOG DIEVAS YRA MEILĖ!
 • JIS TAVE MYLI!
 • DIEVAS TURI TAU NUOSTABŲ PLANĄ.
i spalva sako jog dievas suk r nuostab ger ir gra pasaul jame nebuvo n la elio blogio
ŠI SPALVA SAKO, JOG DIEVASSUKŪRĖ NUOSTABŲ, GERĄIRGRAŽŲPASAULĮ .JAME NEBUVO NĖ LAŠELIO BLOGIO.
juoda

JUODA

KĄ TAU PRIMENA ŠI SPALVA?

slide7
NIEKAS, KAS TURI BENT MENKIAUSIĄ NUODĖMĘ, NEGALI ĮEITI Į DIEVO KARALYSTĘ... JOJE NĖRA

NĖ LAŠO DĖMĖS, NĖ LAŠELIO BLOGIO...

KĄ DARYTI? KAS GALI SUNAIKINTI IR ATLEISTI NUODĖMES?

raudona

GAL JI PRANEŠ MUMS GERĄJĄ NAUJIENĄ?

RAUDONA

KĄ JI TAU PRIMENA?

KOKĮ ATSAKYMĄ KUŽDA ŠI SPALVA?

slide10

TAI GEROJI NAUJIENA!“Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nemirtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.” (Jn 3, 16)

slide11

JĖZUS YRA TAS, KURIS NUPLOVĖ

MŪSŲ NUODĖMES SAVO KRAUJU.

slide12

IR JĖZUS YRA TAS,

KURIS NUGALĖJO MIRTĮ,

ATVERDAMAS IR MUMS AMŽINOJO GYVENIMO VARTUS.

raudona1

RAUDONA

TAI GEROJI NAUJIENA:

JĖZUS ĮVEIKĖ NUODĖMĘ IR MIRTĮ!

balta spalva

BALTA SPALVA

TAČIAU NORS JĖZUS IR MIRĖ UŽ MŪSŲ NUODĖMES, TO NEUŽTENKA, KAD BŪTUME IŠGELBĖTI!

KO REIKIA DAR, MUMS PASAKO

KĄ JI TAU PRIMENA?

balta tai tavo tik jimas
BALTA – TAI TAVO TIKĖJIMAS

AR TU TIKI, JOG JIS ATLEIDŽIA TAU VISAS NUODĖMES, KAI DĖL JŲ GAILIESI?

AR TU TIKI, JOG JĖZUS MIRĖ DĖL TAVĘS ANT KRYŽIAUS?

AR TU TIKI, JOG JIS PRISIKĖLĖ IR YRA GYVAS?

AR TU TIKI, JOG JIS NORI ATSIŲSTI TAU SAVO ŠVENTĄJĄ DVASIĄ, KAD GALĖTŲ AUGINTI TAVO TIKĖJIMĄ?

Ar tu priėmei Jėzų į savo širdį gyventi ir būti tavo Gelbėtoju ir Viešpačiu?

jei tu to nepadarei gali padaryti tai melsdamasis ia malda
Jei tu to nepadarei, gali padaryti tai, melsdamasis šia malda:

Viešpatie Jėzau Kristau, dėkoju Tau, kad numirei už mane ant kryžiaus.

Atleisk man, kad tik dabar nusprendžiau pakviesti Tave gyventi savo širdyje ir vadovauti man kasdien kiekviename žingsnyje.

Atleisk man už visas mano padarytas nuodėmes, ateik į mano širdį ir būk mano Vadas iki gyvenimo pabaigos.

Dėkoju Tau, kad išklausei mano nuoširdžios maldos. Tikiu, kad jau esi mano širdyje ir būsi mano gyvenime. Amen.

alia spalva

BET AR TO PAKANKA?

KAIP ŽINOTI, JOG EINAME TEISINGU KELIU? APIE TAI MUMS PASAKO

ŽALIA SPALVA

KĄ TAU PRIMENA ŽALIA SPALVA?

alia sako jog tavo tik jimas turi augti kaip augalas kad tavo tik jimas aug t reikia
ŽALIA SAKO, JOG TAVO TIKĖJIMAS TURI AUGTI KAIP AUGALAS.KAD TAVO TIKĖJIMAS AUGTŲ, REIKIA:
 • MELSTIS;
 • SKAITYTI ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ;
 • TIKĖJIMU DALYTIS SU TIKINČIAIS DRAUGAIS;
 • VYKDYTI DIEVO IR BAŽNYČIOS ĮSAKYMUS;
 • PERDUOTI GERĄJĄ NAUJIENĄ KITIEMS.

Ar vykdai visas šias užduotis?

Nusirašyk jas ir nupiešk raudoną širdelę šalia užduoties, kuri tau sekasi puikiai.

Nupiešk žalią širdelę, kur turi pasistengti.

slide21

PENKIOS SPALVOS PAPASAKOJO TAU ŠIĄ GERĄJĄ NAUJIENĄ:Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų.  Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs. (ROM 5, 18 – 19)

slide22

Per Jėzų mes vėl galime patirti Amžinąjį gyvenimą Dangaus karalystėje:“Iš tiesų Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.” (Rom 14,17) 

tegu j s tik jimas ir dievo karalyst auga mielieji kaip i saul gr a
TEGU JŪSŲ TIKĖJIMAS IR DIEVO KARALYSTĖ AUGA, MIELIEJI, KAIP ŠI SAULĖGRĄŽA!

DIEVE, TEATEINIE TAVO KARALYSTĖ!

Pps Vyyylmaaa

slide24

TAI GEROJI NAUJIENA!“Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nemirtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.” (Jn 3, 16)