Meslek e t mde kal te g vences konusunda fakindali in gel t r lmes projes
Download
1 / 23

MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ KONUSUNDA FAKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ KONUSUNDA FAKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ. Projemiz;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ KONUSUNDA FAKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ' - yanisin-vargas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Meslek e t mde kal te g vences konusunda fakindali in gel t r lmes projes

MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ KONUSUNDA FAKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ


Projemiz
Projemiz; FAKINDALIĞIN

Mesleki eğitimde kalite güvencesi ile ilgili farkındalık ve bilginin artırılması, EQAVET uygulamalarının ve ağları ile ilgili iyi uygulama örneklerini incelenmesi, ilimizde mesleki eğitim kalite güvencesi ile ilgili gelecekte yapılacak eğitim, uygulamalar için daha öngörülü programlar hazırlanmasına ve işbirliği çalışmalarının geliştirilmesini hedeflemektedir.

Projede; Mesleki eğitim ve yetişkin eğitiminde kalite güvencesi ile ilgili farkındalığın artırılması, Kalite yönetim model ve göstergelerinin ve Mesleki ve yetişkin eğitiminde kalite döngüsü süreçlerinin incelenmesi, ayrıca iş tabanlı öğrenmeye yönelik geliştirilen kalite güvencelerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.


Projemiz1
Projemiz; FAKINDALIĞIN

Projemiz; Adana İlimizde Valiliği bağlı kamu kurumlarında görevli eğitimcileri, eğitim yöneticilerini, karar vericileri ve Teknik Eğitim Vakfı yönetici ve temsilcileri ile özel sektörü temsil eden ticaret Borsası ile İş Geliştirme Merkezi yönetici ve temsilcilerini kapsamaktadır.


Projemiz2
Projemiz; FAKINDALIĞIN

Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvencesinin önemi, hem politika hem de uygulama düzeyinde kullanımın artırılması amacı ile ilgili farkındalık ve bilinç oluşturulması çok büyük önem arz etmektedir. Mesleki eğitimde kalite güvencesi ile ilgili farkındalık ve bilginin artırılması, EQAVET uygulamalarının ve ağları ile ilgili iyi uygulama örneklerini incelenmesi içermektedir.


Eqavet
EQAVET FAKINDALIĞIN

18 Haziran 2009 tarihli Mesleki Eğitim ve Öğretimde bir Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesinin Kurulmasına ilişkin Tavsiye kararıdır.

Ulusal mesleki eğitim ve öğretim sistemleri için EQAVET Çerçevesi kalite yönetim sistemlerinin daha yapılandırılmış bir şekilde uygulanması için katalizör rolü oynayabilir.

EQAVET Avrupa seviyesinde ve ulusal seviyede mesleki eğitim ve öğretim sisteminin kalite güvencesine sistematik bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlayan kalite iyileştirme ve kalite güvence döngüsü üzerine inşa edilmiştir.


Eqavet1
EQAVET FAKINDALIĞIN

EQAVET Kalite Döngüsü


Eqavet2
EQAVET FAKINDALIĞIN

EQAVET Kalite Döngüsü


Eqavet3
EQAVET FAKINDALIĞIN


Eqavet4
EQAVET FAKINDALIĞIN


Eqavet5
EQAVET FAKINDALIĞIN

Akreditasyon yetkili bir kuruluşun ya da kişinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetleri, herkes tarafından kabul edilen standartları belirli prosedürlere uygun olarak yapmakta olduğuna yeterlilik verilmesi işlemidir. Başka bir deyişle bir kuruluşun faaliyette bulunabilmesi için gerekli olan yeterliliğini onaylayan otoritenin uyguladığı prosedürdür.


Akred tasyonun yararlari
AKREDİTASYONUN FAKINDALIĞIN YARARLARI

  • Özel sektöre nitelikli işgücü istihdamı yönünden kolaylık ve güven sağlar.

  • Kaliteyi güvence altına alır


Mesleki yeterlilik sistemi
Mesleki Yeterlilik Sistemi FAKINDALIĞIN

Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, formel eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere becerilerini belgelendirme şansının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.8 r eferans s eviye ve piyasas ndaki unvanlar

DOKTORALI FAKINDALIĞIN

YÜKSEK LİSANSLI

UZMAN - 6.SEVİYE SERTİFİKALI - LİSANSLI

USTABAŞI - 5.SEVİYE SERTİFİKALI – TEKNİKER

USTA - 4.SEVİYE SERTİFİKALI – TEKNİSYEN

KALFA – 3.SEVİYE SERTİFİKALI

ÇIRAK – 2.SEVİYE SERTİFİKALI

İLKÖĞRETİM

8 ReferansSeviye ve İş Piyasasındaki Unvanlar


ISCED’ 97 FAKINDALIĞIN INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION (ISCED 97)- Uluslararası Eğitim Standart Sınıflandırması

UNESCO tarafından hem tek tek ülkelerde hem de uluslar arası alanda eğitim istatistiklerini bir araya getirmeye, derlemeye ve sunmaya uygun bir araç olarak tasarlanmıştır.

Bu sistem 1997 yılında güncellenmiştir.

10 geniş alan, 26 dar alan ve 65 eğitim alanı ve 626 program çeşidi bulunmaktadır


Sced 97 alan siniflandirmasi
İSCED’97 ALAN FAKINDALIĞIN SINIFLANDIRMASI

9 Geniş Alan

BroadFields)

25 Eğitim Alanı

(Field of education)

1. Eğitim

0. Genel

2. Beşeri Bilim ve Sanat

21. Sanat

99. Bölgesel, kültürel, vb.

9. Bilinmeyen

32. Gazetecilik

ve Enformasyon

812. Seyahat

DAL/MESLEK

UZMANLAŞMA

626 Program

321.Gazetecilik

3. Sosyal Bilimler

8. Hizmetler

38. Hukuk

525. Motorlu Taşıtlar

542. Tekstil

8. Hizmetler

54. İmalat ve İşleme

52. Mühendislik İşleri

4. Bilim

7. Sağlık

5. Mühendislik

6. Tarım

TÜM

PROGRAMLAR

65 Öğretim Alanı

(Field of training)


Isced 97 international standard classification of education
ISCED FAKINDALIĞIN ’97 (International Standard Classification of Education)


Ecvet ned r
ECVET NEDİR? FAKINDALIĞIN

Mesleki Eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECVET) projesi, kişilerin öğrenme çıktılarının transfer edilmesini, biriktirilmesini ve tanınmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Bu sistem, 12 Kasım 2002 tarihli Eğitim Konseyi İlke Kararı ve 30 Kasım 2002 tarihli Kopenhag Deklarasyonu ile uyumlu olarak Avrupa Komisyonu’nun himayesinde geliştirilmiştir. 2002 yılında alınan bu kararlar, 32 ülkenin mesleki ve teknik eğitimden sorumlu bakanları, Avrupalı sosyal ortaklar ve Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen 14 Aralık 2004 tarihli Maastricht Bildirgesi ile yenilenerek güçlendirilmiştir.


Europass
europass FAKINDALIĞIN

Avropas, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle giderek artan şekilde bağlantı kuracak olan beş belgeden oluşan bir kittir. Şunlardan oluşur:

EuropassÖzgeçmişi

EuropassDil Pasaportu

EuropassSertifika Eki

EuropassDiploma Eki

EuropassDolaşım

Birey tarafından doldurulur

Yetkili makamlar tarafından doldurulup verilir


Avrupa yeterlilikler er evesi ay
Avrupa Yeterlilikler FAKINDALIĞIN Çerçevesi (AYÇ)

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

AYÇ, Bolonya ve Kopenhag

sonuçlarına dayanır ve bunları bütünleştirir. Ülkelerin Ulusal Yeterlilik Sistemleri için bir ara çerçevedir

YüksekÖğretimde İşbirliği (Bolonya)

Meslekî

Eğitim ve Öğretimde İşbirliği (Kopenhag)


Avrupa yeterlilik er evesi

AYÇ Seviye FAKINDALIĞIN 8

Y

UYÇ/UYS

AYÇ Seviye 7

UYÇ/ UYS

Y

AYÇ Seviye 6

Y

UYÇ/UYS

AYÇ Seviye 5

UYÇ/ UYS

Y

UYÇ/UYS

AYÇ Seviye 4

Y

AYÇ Seviye 3

Y

UYÇ/UYS

Y

UYÇ/ UYS

AYÇ Seviye 2

AYÇ Seviye 1

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi

Ülke A

Ülke B


Avrupa yeterlilik er evesi1

Ülke FAKINDALIĞIN A

AYÇ

Ülke B

4

3

4

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi

İsveçİleri Eğitim= Avrupa Yeterlilikler ÇerçevesiSeviye 4 = İrlanda ‘İleri sertifika’


Lginize te ekk r ederim
İlginize FAKINDALIĞIN teşekkür ederim.

YILDIRAY TÜRKORAL

TEKNİK EĞİTİM VAKFI ADANA ŞUBESİ

YÜREĞİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ


ad