slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Athény ( Αττική ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Athény ( Αττική )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Athény ( Αττική ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Athény ( Αττική ). ΑΘΕ. ATHÉNY. Nejvýznamnější řecká polis Zabírala území poloostrova Attika Stát byl řízen původně aristokracií X postupně rostla úloha sedláků a řemeslníků na správě města a spolurozhodování o politických záležitostech.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Athény ( Αττική )' - yana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Nejvýznamnější řecká polis

Zabírala území poloostrova Attika

Stát byl řízen původně aristokracií X postupně rostla úloha sedláků a řemeslníků na správě města a spolurozhodování o politických záležitostech.

První zákoník – DRAKÓN 621 př. n. l. - tvrdé tresty za provinění -

„drakonický trest = nepřiměřeně krutý“

594/593 př. n. l.

SOLÓNOVA ÚSTAVA

společenská a správní reforma

DEMOKRACIE

Právo:„volit a být volen“

slide3

nejvyšší třída (pentakosiomedimnoi), do které patřili lidé dosahující výnosu 500 medimnů (tj. asi 25 tisíc litrů) plodin, její příslušníci se mohli stát nejvyššími úředníky

druhá třída (hippeis), výnos 300 medimnů, příslušníkům této třídy byly dostupné všechny vysoké úřady kromě úřadu pokladníka

třetí třída (zeugítai), výnos 200 medimnů, pocházeli

z ní nižší úředníci

čtvrtá třída (thétes), bez omezení majetku, každý muž této třídy starší 30 let se mohl stát členem búlé „Rady pěti set“, která kontrolovala činnost úřadů a schvalovala zákony

BRANNÁ POVINNOST

slide4

Athénská pěchota

Válečná loď

slide5

9

ARCHONTŮ

EPONYMOS

BASILEOS

POLÉMARCHOS

6 THESMOTHETŮ

10

STRATÉGŮ

AREOPÁG

BÚLÉ

Rada 400/500

HELIAIA

(lidový soud)

VOLBY

LOS

EKKLÉSIÁ (svobodní muži)

slide6

AREOPÁG = aristokratická rada, jejímiž doživotními členy byli archonti; měl kompetenci správní i soudní, později byl ve své pravomoci omezen, nakonec soudil pouze hrdelní zločiny

 • EPONYMOS =první z devíti archontů, podle něhož byl pojmenován běžný rok
 • BASILEOS =král,v Athénách vedoucí státní správy
 • POLÉMARCHOS = velitel armády
 • STRATÉGOS = generálové
slide7

Ostrakismus* byl zaveden v athénské ústavě v roce 510 př. n. l. Spočíval v hlasování občanů pomocí hliněných střepů (řecky ostrakon, ὄστρακον) o tom, je-li někdo z nich nepřítelem státu. Každý rok, zhruba v našem měsíci lednu, lidové shromáždění rozhodovalo o tom, zda je pro daný rok potřeba hlasování o vypovězení pořádat. Byla-li odpověď kladná, uskutečnilo se hlasování v některém z následujících dnů. Lidové shromáždění hlasovalo tím způsobem, že každý z účastníků napsal na hliněný střep – levný dobový psací materiál – jméno člověka, který dle jeho mínění představuje největší nebezpečí pro obec. Shromáždilo-li se více než 6 000 hlasujících, pak ten, jehož jméno bylo na střepech zmíněno nejčastěji, byl automaticky vypovězen na 10 let z Athén. Do domovského města se po tuto dobu nesměl pod hrozbou smrti vrátit. Dotyčný však nebyl nijak poškozen na majetku, nic mu nebránilo sehnat si prostředníka, který by tyto záležitosti po dobu jeho nepřítomnosti spravoval. Ostrakismus, původně ustavený jako ochrana proti nastolení tyranie, byl hojně využíván v politickém boji, kdy dopadal i na schopné a ambiciózní politiky. Docházelo i k případům, že ostrakizovanému byl zvláštním výnosem povolen předčasný návrat. Kupříkladu v době hrozícího perského vpádu roku 480 př. n. l. byl z vyhnanství předčasně povolán osvědčený vojevůdce Aristeidés.

 • Stoupenci aristokracie jej považovali za obskurní zvyk, který vydává nadané a výjimečné lidi zvůli lůzy.
 • V řecké historii se k němu vázala řada anekdot.
 • Jedna z nich vypráví, jak k Aristeidovi, který byl právě navržen k ostrakismu, přistoupil jistý občan a požádal ho, aby mu napsal na ostrakon jméno Aristeidés, protože on sám psát neumí. Aristeidés se ho optal: „A ty víš, kdo to je Aristeidés“?
 • Občan odpověděl: „Vůbec ho neznám, ale je mi protivné,
 • jak ho všude nazývají spravedlivým“. Aristeidés pak beze slova
 • napsal své jméno na jeho ostrakon.
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrakismus
slide9

Pallas Athéna

patronka města

V řecké mytologii dcera nejvyššího boha Dia. Je to bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění. V pozdějších dobách byla ztotožňována se svým římským protějškem Minervou.

slide10

Vysvětli s pomocí obrázkové nápovědy, co znamená rčení „nosit sovy do Athén“.

?

Drachmé glaukai

Najdi na internetu, co toto slovní spojení v řečtině znamená.

slide11

Prameny:

Dostupné z www:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esc_cuc.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greece-satellite-map.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Solon.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoplites.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/AGMA_Ostrakon_Cimon.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/ParthenonRekonstruktion.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Athena_Parthenos_Harpers.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Akropolis_by_Leo_von_Klenze.jpg

http://karenswhimsy.com/public-domain-images/anatomy-of-the-hand/anatomy-of-the-hand-5.shtm

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetradrachm_Athens_450_reverse_CdM_Paris.jpg

Literatura:

BITTNER, V. - RICHTER, E.: Geschichte und Geschehen Band1. 1. vydání Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1995. ISBN 3-12- 410110-3.

FREYH, R. - VOLKMER, J. - HUG, W. - RUMPF, E.: Menschen in ihrer Zeit 1 Im Altertum und früher Mittelalter. 1. vydání. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1970.

RULF, J. - VÁLKOVÁ, V.: Dějepis pro 6.ročník základní školy a 1. ročník osmiletého gymnázia. 1. vydání. Praha: SPN ,2001. ISBN 80-85937-59-X.

ŠTĚPÁNKOVÁ, A. - SLEPIČKA, P.: Odmaturuj z dějepisu 1. 1. vydání. Brno: Didaktis, 2006. ISBN 80-7358-059-4.