hjelp til selvhjelp bydel gr nerl kka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hjelp til selvhjelp Bydel Grünerløkka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hjelp til selvhjelp Bydel Grünerløkka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Hjelp til selvhjelp Bydel Grünerløkka - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Hjelp til selvhjelp Bydel Grünerløkka. Hjelp til selvhjelp. Prosjekt januar - juni 2011 Tverrfaglig sammensatt gruppe bestående av representanter fra praktisk bistand, sykepleien, bestillerenheten, sosionomtjenesten, fysioterapeut og ergoterapeut. Inspirasjon: Fredericia-modellen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hjelp til selvhjelp Bydel Grünerløkka' - yan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hjelp til selvhjelp
Hjelp til selvhjelp
 • Prosjekt januar - juni 2011
 • Tverrfaglig sammensatt gruppe bestående av representanter fra praktisk bistand, sykepleien, bestillerenheten, sosionomtjenesten, fysioterapeut og ergoterapeut.
 • Inspirasjon: Fredericia-modellen
fredericia modellen
Fredericia-modellen

3-delt gevinst:

 • Mer fornøyde brukere
 • Mer fornøyde ansatte (økt motivasjon og trivsel, reduksjon i sykefraværet)
 • Store økonomiske besparelser (reduksjon i antall brukere, sykehusinnleggelser, sykehjemsplasser etc.)
slide4

Borger

 • Forebygging
 • Helsefremming

Rehabilitering

Trening

Kompensering

Hjelpemidler

Pleie

og omsorg

Sykehus

”Pasient”

hjelp til selvhjelp1
Hjelp til selvhjelp
 • Arbeidsmåte primært for bydelens hjemmetjenester, men omfatter også bestillerenheten og sosionomtjenesten som aktive samarbeidspartnere
 • Hovedtanken er at brukere som søker praktisk bistand, skal få et tilbud om trening med tanke på å oppnå økt selvstendighet og livskvalitet
 • Implementering høsten 2011
definisjon
Definisjon

Hjelp til selvhjelp er et tilbud til brukere som har opplevd et fall i funksjonsnivået, og som av den grunn har behov for bistand i hjemmet.

Målet er å hjelpe brukeren til å oppnå økt selvstendighet og livskvalitet gjennom å ta i bruk egne ressurser.

m lgruppe
Målgruppe
 • Personer som søker praktisk bistand for første gang
 • Personer som har praktisk bistand, og som står i fare for ytterligere funksjonsfall og økt tjenestebehov
 • Personer med utviklingspotensial og motivasjon
 • Hjemmeboende personer over 18 år
hvordan skal vi f det til
Hvordan skal vi få det til?
 • Kompetanseoverføring
 • Økte vedtak i en tidsbegrenset periode
 • Brukermedvirkning – motivasjon – ressurser
 • Tverrfaglig samarbeid – felles mål
 • Plan for hjelp til selvhjelp (mål, tiltak)
 • Involvere frivillige
tjenestebehov
Tjenestebehov

Antall timer

Vanlig tjeneste

Hjelp til selvhjelp

Tid

brukereksempel 1 eksisterende bruker
Brukereksempel 1 Eksisterende bruker
 • Mann, 74 år, bor alene i 3.etg
 • Svært nedsatt balanse, stor fallfare, deprimert, vannlatingsproblematikk
 • Mottok PB til rengjøring, handling og personlig stell
 • Ergoterapeut tar bruker opp på tverrfaglig møte
 • BE fatter vedtak på hjelp til selvhjelp
slide12

PLAN FOR HJELP TIL SELVHJELP

UTARBEIDES AV KONTAKTPERSON SAMMEN MED BRUKER. OBS! MÅLENE SKAL VÆRE BRUKERS EGNE MÅL.

TILTAK OG ANSVARSFORDELING KAN DISKUTERES PÅ TVERRFAGLIG MØTE.

NB! Les igjennom side 2 før det skrives under.

Ett eksemplar av planen skal ligge i brukerpermen hjemme hos bruker. Planen lagres i postjournal i Gerica, og alle samarbeidspartnere må gjøre seg kjent med denne.

Kontaktperson og stilling: Nina Johansen, ergoterapeut

Planen er godkjent av meg

Dato: 25.08.2011 Brukers underskrift:

brukereksempel 2 ny bruker
Brukereksempel 2Ny bruker
 • Kvinne, 91 år, bor alene i 4.etg.
 • Har kun hatt hjelp fra PB til rengjøring og handling
 • Etter flere fall mottok BE henvisning fra fastlege om økt hjelpebehov
 • BE foretok et vurderingsbesøk
 • Bruker var i målgruppen og fikk vedtak på Hjelp til selvhjelp
slide16

PLAN FOR HJELP TIL SELVHJELP

UTARBEIDES AV KONTAKTPERSON SAMMEN MED BRUKER. OBS! MÅLENE SKAL VÆRE BRUKERS EGNE MÅL.

TILTAK OG ANSVARSFORDELING KAN DISKUTERES PÅ TVERRFAGLIG MØTE.

NB! Les igjennom side 2 før det skrives under.

Ett eksemplar av planen skal ligge i brukerpermen hjemme hos bruker. Planen lagres i postjournal i Gerica, og alle samarbeidspartnere må gjøre seg kjent med denne.

Kontaktperson og stilling: Annette Keus, fysioterapeut

Planen er godkjent av meg

Dato: Brukers underskrift:

erfaringer s langt
Erfaringer så langt….

Brukerne

Ansatte

Økonomi