europejskie stowarzyszenie na rzecz testowania i oceniania znajomo ci j zyk w obcych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Testowania i Oceniania Znajomości Języków Obcych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Testowania i Oceniania Znajomości Języków Obcych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Testowania i Oceniania Znajomości Języków Obcych - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Testowania i Oceniania Znajomości Języków Obcych. www.ealta.eu.org. Misja EALTA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Testowania i Oceniania Znajomości Języków Obcych


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
europejskie stowarzyszenie na rzecz testowania i oceniania znajomo ci j zyk w obcych

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Testowania i Oceniania Znajomości Języków Obcych

www.ealta.eu.org

misja ealta
Misja EALTA

Celem EALTA jest upowszechnianie wiedzy na temat teoretycznych zasad testowania i oceniania znajomości języków obcych, oraz doskonalenie i wymiana doświadczeń związanych z testowaniem oraz ocenianiem stosowanych w Europie.

slide3
Wytyczne EALTA dotyczące dobrych praktyk w testowaniu i ocenianiu znajomości języków obcych są kierowane do trzech grup odbiorców:

Osób zaangażowanych w

 • kształcenie nauczycieli w zakresie testowania i oceniania
 • testowanie i ocenianie postępów ucznia w klasie
 • przygotowywanie testów w jednostkach państwowych lub instytucjonalnych zajmujących się testowaniem
wszystkie te grupy obowi zane s do przestrzegania pewnych og lnych zasad
Wszystkie te grupy obowiązane są do przestrzegania pewnych ogólnych zasad:

szacunku dla ucznia / zdającego,

odpowiedzialności,

sprawiedliwości,

rzetelności,

trafności

współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami-współuczestnikami testowania

wytyczne ealta dotycz ce dobrych praktyk w testowaniu i ocenianiu znajomo ci j zyk w obcych
Wytyczne EALTA dotyczące dobrych praktyk w testowaniu i ocenianiu znajomości języków obcych
slide6
Członkowie EALTA zaangażowani w kształcenie nauczycieli związane z testowaniem i ocenianiem odpowiedzą sobie oraz zainteresowanym stronom-współuczestnikom testowania (osobom odbywającym szkolenie, nauczycielom czynnym zawodowo, twórcom programów nauczania) na następujące pytania:
przyk ady
PRZYKŁADY
 • W jakim stopniu szkolenie odpowiada na potrzeby wynikające ze specyfiki sytuacji, w której funkcjonują osoby odbywające szkolenie?
 • W jakim stopniu zasady testowania i oceniania (np. trafność, rzetelność, sprawiedliwość, oddziaływanie testu) odnoszą się do sytuacji osób odbywających szkolenie?
 • W jakim stosunku do siebie pozostają część teoretyczna i praktyczna w procesie szkolenia?
 • W jakim stopniu osoby odbywające szkolenie są zaangażowane w tworzenie, wypróbowywanie oraz ewaluację procedur oceniania?
slide8
Członkowie EALTA zaangażowani w testowanie i ocenianie postępów ucznia w klasie odpowiedzą sobie oraz zainteresowanym stronom-współuczestnikom testowania (zwłaszcza uczniom / studentom oraz – na ile to tylko możliwe – ich rodzicom) na następujące pytania:
przyk ady1
PRZYKŁADY
 • Jaki jest cel oceniania?
 • Na ile adekwatnie procedury oceniania dostosowane są do danej grupy uczniów?
 • Jakich starań dokłada się, aby zapewnić dokładność i sprawiedliwość wyników oceniania?
 • W jakim stopniu bierze się pod uwagę poglądy uczniów na procedury oceniania?
 • Jakie działania są podejmowane na rzecz doskonalenia procesu uczenia się?
 • Jakiego rodzaju informację zwrotną uzyskują uczniowie?
slide10
Członkowie EALTA zaangażowani w proces przygotowywania testów odpowiedzą sobie oraz zainteresowanym stronom-współuczestnikom testowania (nauczycielom, uczniom, ogółowi społeczeństwa) na pytania zamieszczone poniżej.
slide11
Ponadto, osoby odpowiedzialne za przygotowanie testów zachęca się do podjęcia dialogu z decydentami w odpowiednich instytucjach i ministerstwach, aby upewnić się, iż są oni świadomi dobrych i złych praktyk, co pozwoli na podniesienie jakości systemów i praktyk oceniania.
przyk ady2
PRZYKŁADY
 • Czy istnieje lista wymogów testu?
 • Czy konstruktorzy testu i autorzy zadań jednostkowych mają doświadczenie w nauczaniu na poziomie zaawansowania, na którym przeprowadzany jest egzamin?
 • Jak wygląda proces kształcenia konstruktorów testu i autorów zadań jednostkowych?
 • Czy testy przechodzą etap pilotażu?
 • Czy osoby poprawiające test przechodzą szkolenie w każdej sesji egzaminacyjnej?
przyk ady3
PRZYKŁADY
 • Czy podwójne ocenianie zadań punktowanych subiektywnie stanowi rutynową procedurę?
 • Jaki jest efekt zwrotny testu?
 • Jakie przedsięwzięto kroki, aby upewnić się, iż test nadąża za zmianami w programie nauczania?
 • Czy określony jest poziom egzaminu w odniesieniu do ESOKJ?
 • Jakiego rodzaju dowody są dostępne świadczące o jakości przeprowadzonego procesu powiązania testów oraz egzaminów z ESOKJ?
slide14

Wersje językowe Wytycznych przygotowane do stycznia 2007

 • gruziński
 • niemiecki
 • gracki
 • węgierski
 • włoski
 • łotewski
 • luksemburski
 • litewski
 • norweski
 • armeński
 • bułgarski
 • kataloński
 • czeski
 • duński
 • holenderski
 • angielski (UK)
 • estoński
 • fiński
 • francuski
 • polski
 • rumuński
 • rosyjski
 • słowacki
 • hiszpański
 • szwedzki
 • turecki
slide15
Pełna wersja Wytycznych EALTA dotyczących dobrych praktyk w testowaniu i ocenianiu znajomości języków obcych oraz ich wersje językowe zamieszczone są na stronieinternetowej:

www.ealta.eu.org