inschrijvingsrecht en de segregatie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Inschrijvingsrecht en (de)segregatie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Inschrijvingsrecht en (de)segregatie - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Inschrijvingsrecht en (de)segregatie. Het nieuwe inschrijvingsdecreet: hoe kunnen voorbehouden plaatsen werkelijk tot sociale mix leiden? mayke.vandeputte @ kuleuven.be. Mogelijke voorrang per type school (tot 31/08/12). Overzicht van de bevraagde cases (10 scholen).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inschrijvingsrecht en (de)segregatie' - yamka


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inschrijvingsrecht en de segregatie

Inschrijvingsrecht en (de)segregatie

Het nieuwe inschrijvingsdecreet:hoe kunnen voorbehouden plaatsen werkelijk tot sociale mix leiden?

mayke.vandeputte@kuleuven.be

mogelijke voorrang per type school tot 31 08 12
Mogelijke voorrang per type school (tot 31/08/12)

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’

overzicht van de bevraagde cases 10 scholen
Overzicht van de bevraagde cases (10 scholen)

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’

succesfactoren
Zal het vooropstellen van cijfermatige verhoudingen tussen kansrijke en kansarme leerlingen een voldoende waarborg zijn voor een succesvolle implementatie van het inschrijvingsbeleid?Succesfactoren

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’

segregatie vermijden elke school werkt mee
Segregatie vermijden: elke school werkt mee
 • Tot 1 sept 2012:inlassen voorrangsperiode GOK of niet-GOK vrijblijvend
 • Vanaf 1 sept 2012:nieuw inschrijvingsdecreet met ‘dubbele contingentering’
  • Binnen LOP-gebied
   • Versterking autonomie lokale ‘stakeholders’ onderwijs
   • Draagvlak desegregatie nodig
   • Beleidvoerend vermogen LOP(-partners) belangrijk
  • Buiten LOP-gebied
   • Dubbele contingentering geen verplichting
 • DUS: vrijblijvendheid slechts gedeeltelijk weggenomen
 • Inschrijvingsdecreet realiseert tot op zekere hoogteeen ‘level playing field’

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’

het aanbod van de school richt zich tot lle ouders
Het aanbod van de school richt zichtot álle ouders
 • Verschillende groepen ouders hebben verschillende vragen en noden:
  • Buitenschoolse opvang
  • Oudercontact
  • Voeding
 • Overwegend gericht op een bepaalde groep=> onbekendheid bij de andere groep=> heroriënteren

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’

de school doet extra inspanningen om een specifiek doelpubliek aan te trekken
De school doet extra inspanningen om een specifiek doelpubliek aan te trekken
 • Inspanning school d.m.v. voorbehouden plaatsen
  • “Elk kind is hier welkom”
 • Assumptie: doelgroep komt ‘vanzelf’ naar school
  • Mond-tot-mondreclame
  • Informatiekanalen lokale doelgroeporganisaties
 • Resultaat: school blijft onbekend bij doelgroep
 • Beter: school maakt haar aanbod op een actieve en gerichte manier bekend bij doelgroep
 • Onwennig => scholen aanmoedigen en ondersteunen om zich te (her)profileren

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’

de school sensibiliseert kansarme ouders
De school sensibiliseert kansarme ouders
 • Kansarme ouders hebben weinig kennis over het onderwijssysteem
  • Inschrijvingsdata
  • Voorrangsperioden / contingenten
  • Indicatoren onderwijskansarmoede
 • Ouderlijk keuzerecht versterken
  • Informeren, sensibiliseren
 • Contingenten ‘actief’ inzetten: niet alleen kwantitatief maar geflankeerd door kwalitatieve maatregelen

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’

de school waakt actief over de samenstelling van haar leerlingenpopulatie
De school waakt actief over de samenstelling van haar leerlingenpopulatie
 • De school draait niet alleen om onderwijs
  • Ouders zijn voor hun kind en voor zichzelf op zoek naar sociale contacten van vergelijkbare afkomst
  • Heterogeen publiek werkt drempelverlagend
 • Als de ‘overslag’ dreigt …
  • Belang van monitoring:preventieve desegregatiemaatregelen hebben een hoger rendement
 • De trend doen keren …
  • Bijsturen dank zij ervaring uit verleden
  • Innovatieve en creatieve oplossingen
 • Segregatie ‘beter voorkomen dan genezen’

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’

valkuilen voorkomen
Valkuilen voorkomen
 • Herprofileren? Ja, maar …
  • Enkel kansarme segregatie wordt als probleem gepercipieerd
  • Scholen met concentratie kansarme lln benadrukken onderwijskwaliteit
   • Vrees om eigen schoolpubliek te verdrukken
  • ‘Overslag’ vermijden: hoe sneeuwbaleffect tijdig stoppen?
  • Segregatie binnen de school
   • ‘Zebra-school’

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’

beleidsaanbevelingen
Beleidsaanbevelingen
 • Draagvlak creëren
  • Aan aanbodzijde: onderwijspartners
  • Aan vraagzijde: ouders / publieke opinie
  • Maatschappelijk debat over onderwijsprestatiesen/of over sociale cohesie?
   • ‘Kleur’ van een school als proxy voor onderwijskwaliteit?
    • Op zoek gaan naar andere proxy’s
   • Publieke opinie overtuigen van belang sociale cohesie
 • Beleidvoerend vermogenvan scholen en LOP’s verhogen
 • LOP’s ondersteunen met o.m. monitoringinstrumenten
 • Scholen ondersteunen met concrete instrumenten
  • Hoe onbekendheid wegnemen bij ‘andere groep’?
   • Scholen leren noden ‘andere ouders/leerlingen’ kennen
   • Ouders leren troeven ‘andere scholen’ kennen

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’