slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ตามหลักเออร์โกโนมิคส์ โดย ดร. สสิธร เทพตระการพร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม PowerPoint Presentation
Download Presentation
การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ตามหลักเออร์โกโนมิคส์ โดย ดร. สสิธร เทพตระการพร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ตามหลักเออร์โกโนมิคส์ โดย ดร. สสิธร เทพตระการพร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - PowerPoint PPT Presentation


 • 264 Views
 • Uploaded on

การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ตามหลักเออร์โกโนมิคส์ โดย ดร. สสิธร เทพตระการพร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. ERGONOMICS. +. ERGON. NOMOS. คำจำกัดความ : ศาสตร์ในการจัดสภาพงานให้เหมาะสมกับ คนทำงาน (Put the right job to the right man). : การศึกษาคนในสิ่งแวดล้อมการทำงาน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ตามหลักเออร์โกโนมิคส์ โดย ดร. สสิธร เทพตระการพร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม' - yamka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การวิเคราะห์สภาพการทำงานการวิเคราะห์สภาพการทำงาน

ตามหลักเออร์โกโนมิคส์

โดย

ดร. สสิธร เทพตระการพร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

slide2

ERGONOMICS

+

ERGON

NOMOS

คำจำกัดความ: ศาสตร์ในการจัดสภาพงานให้เหมาะสมกับ

คนทำงาน (Put the right job to the right man)

:การศึกษาคนในสิ่งแวดล้อมการทำงาน

คำเหมือน : การยศาสตร์, Human Factors,

Human Factors Engineering

slide3

วิศวกรรมศาสตร์

ERGONOMICS

แพทย์ศาสตร์

สุขศาสตร์

สังคมศาสตร์

ปรับปรุงคุณภาพการทำงาน

ประสิทธิภาพ / ปลอดภัย

* ให้ความสำคัญที่คน ว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างจากการ

ออกแบบเครื่องมือ / เครื่องจักร สภาพแวดล้อม

slide4

วัตถุประสงค์ของการยศาสตร์วัตถุประสงค์ของการยศาสตร์

สถานีงาน

สิ่งแวดล้อม

ในการทำงาน

เครื่องมือ

เครื่องจักร

 • เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • การฝึกอบรม
 • ความพึงพอใจในงาน
 • ระบบบริหารจัดการ
 • การหยุดพัก
 • การทำงานเป็นกะ

เนื้องาน

ประสิทธิภาพ / ปลอดภัย / ความสบาย

ข้อผิดพลาด

ผลผลิต

1. ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล

2. คุณภาพชีวิต : ลดความเมื่อยล้า / ความเครียด

ความสบาย

slide5
ความสำคัญ
 • เครื่องมืออัตโนมัติ (automatic machine) และหุ่นยนต์ (robot) ถูกนำมาใช้แทนแรงงานในงานต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะกับงานที่มีรูปแบบตายตัว ทำซ้ำๆ เป็นจำนวนมาก
 • การทำงานที่ไม่มีรูปแบบตายตัว เช่น งานก่อสร้าง งานประกอบ งานฝีมือ งานซ่อมบำรุง งานบริการต่างๆ งานตำรวจจราจร พ่อครัว พนักงานโรงแรม พนักงานขับรถ รวมถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป รวมทั้งพยาบาล และ หมอ ยังคงต้องใช้แรงกล้ามเนื้อ(muscular work) ในการทำงาน
slide6
การวิเคราะห์งาน
 • เป็นการศึกษารายละเอียดของาน ทำการบันทึกและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาด้านการยศาสตร์ที่สำคัญ โดยเน้นเรื่องท่าทางและการใช้แรงของร่างกาย ในการทำงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบว่างานดังกล่าวจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือไม่อย่างไรหากต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เป็นเดือนเป็นปี
 • ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นแนวทางสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหา รวมถึงเป็นข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาปรับปรุงหรือออกแบบงานเพื่อลดหรือขจัดปัญหาด้านการยศาสตร์ออกไป
slide7
การวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์การวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์

หมายถึง การดำเนินงานในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิค

และวิธีการต่างๆที่เหมาะสม เช่น การใช้แบบสอบถาม แบบสำรวจ

ตรวจสอบ หรือ การวัดด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในทาง

การยศาสตร์ ข้อมูลที่สำคัญคือ

1. คน

2. ลักษณะงาน หรือ การทำงาน

3. ลักษณะเครื่องมือ/เครื่องจักร และการใช้

4. ลักษณะของสถานีงาน และเนื้อที่ในการทำงาน

5. ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

6. ลักษณะขององค์กร และการจัดการ

slide8
ขั้นตอนการวิเคราะห์งานทางการยศาสตร์ขั้นตอนการวิเคราะห์งานทางการยศาสตร์

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ที่สามารถบ่งชี้ปัญหาได้ เช่น สถิติการบาดเจ็บ การลาหยุด/ลาป่วยความถี่ในการพบแพทย์ ฯลฯ

สำรวจ และบันทึกสภาพงานจริง

เดินสำรวจข้อมูลในสภาพจริง ทำการบันทึก โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น วีดีโอ หรือ แบบประเมินและ เครื่องมือวัดต่างๆ

วิเคราะห์ข้อมูลและ

ค้นหาปัจจัยเสี่ยง

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อหาสาเหตุ อาจดูจากภาระและปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรง

สรุปผล เสนอวิธีการแก้ไข

ประยุกต์ใช้ และติดตามผล

เดินสำรวจข้อมูลในสภาพจริง ใช้แบบตรวจสอบ

แบบวิเคราะห์งานต่างๆ ช่วยรวบรวมข้อมูล

slide9
ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้
slide10
ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้
slide11
ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้
slide12

0

1

2

5

3

4

แผนภูมิร่างกายและความรู้สึกปวดเมื่อยแผนภูมิร่างกายและความรู้สึกปวดเมื่อย

น้อย

มาก

rula rapid upper limb assessment
ขั้นตอนในการวิเคราะห์งานโดยใช้วิธีการ RULA(Rapid Upper Limb Assessment)
 • ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตำแหน่งแขนส่วนบน (upper arm)
 • คะแนนสูงสุดของขั้นตอนนี้จะมีค่าไม่เกิน 6 คะแนน
 • ให้แยกการประเมินแขนซ้ายและขาว
slide14
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตำแหน่งแขนส่วนล่าง (lower arm หรือ forearm)
 • คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีค่าไม่เกิน 4 คะแนน
 • ให้แยกประเมินระหว่างแขนซ้ายและขาว
slide15
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินตำแหน่งมือและข้อมือ (hand และ wrist)
 • คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีค่าไม่เกิน 4 คะแนน
 • ให้แยกประเมินระหว่างแขนซ้ายและขาว

flexion

extension

deviation

slide16
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการบิดข้อมือ (wristtwist)
 • คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีค่าไม่เกิน 2 คะแนน
 • ให้แยกประเมินระหว่างแขนซ้ายและขาว

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลจากขั้นตอนที่ 1-4 โดยใช้ตาราง A

slide18

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินระดับการใช้แรงกล้ามเนื้อในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินภาระงานที่ทำ

slide19

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลคะแนนการวิเคราะห์ของแขนและมือ

รวมผลคะแนนจากขั้นตอนที่ 5 – 7 ไว้ในขั้นตอนนี้ เพื่อใช้เปิดตาราง C

ในการประเมินผลร่วมกับร่างกายส่วนที่เหลือ

slide20

ขั้นตอนที่ 9 การวิเคราะห์ท่าทางของศีรษะและคอ

คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้จะมีค่าไม่เกิน 6 คะแนน

slide21

ขั้นตอนที่ 10 การวิเคราะห์ตำแหน่งของลำตัว (trunk)

คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีค่าไม่เกิน 6 คะแนน

slide22

ขั้นตอนที่ 11 การประเมินท่าทางของขาและเท้า

คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้ไม่เกิน 2 คะแนน

ขั้นตอนที่ 12 สรุปผลท่าทางการทำงานจากขั้นตอนที่ 9-11 โดยใช้ตาราง B

ตาราง B เป็นการสรุปผลท่าทางของคอ ลำตัว ขาและเท้า โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน

ที่ 9-11 มาเปิดตาราง B

slide24

ขั้นตอนที่ 13 ประเมินระดับการใช้แรงกล้ามเนื้อ

ขั้นตอนที่ 14 ประเมินระดับภาระงาน จากน้ำหนักของหรือแรงที่ใช้

slide25

ขั้นตอนที่ 15 สรุปผลการวิเคราะห์ ศีรษะ คอ ลำตัว ขา และเท้า

เป็นผลรวมคะแนนจากขั้นตอนที่ 12 ซึ่งได้จากการเปิดตาราง B รวมกับคะแนน

ในขั้นตอนที่ 13 และ 14 คะแนนรวมที่ได้ใส่ไว้ในขั้นตอนนี้ เพื่อนำไปเปิดตาราง

สรุปผลของ RULA ในตาราง C

ขั้นตอนที่ 16 สรุปผลระดับคะแนนของ RULA ในตาราง C

16.1 นำค่าที่ได้ในขั้นตอนที่ 8 และขั้นตอนที่ 15 ไปใช้ในการเปิดตาราง C

ช่องที่ตัดกันระหว่างคะแนนทั้งสอง ในตาราง C เป็นระดับคะแนน

สุดท้ายของ RULA

16.2 คะแนน RULA จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-7 คะแนนที่สูงกว่าหมายถึงความเสี่ยง

ต่อปัญหาด้านการยศาสตร์มีสูงกว่าด้วย

table c final scores
Table C : Final Scores

คะแนนสรุปจากขั้นตอนที่ 15 (คอ ลำตัว ขา)

คะแนนสรุปจากขั้นตอนที่ 8 (มือ ข้อมือ)

slide27
การสรุปผลการวิเคราะห์งานโดยใช้ RULA
 • ระดับ 1 : คะแนน 1-2 งานนั้นยอมรับได้ แต่อาจเป็นมีปัญหาทางการยศาสตร์

ได้ถ้ามีการทำงานดังกล่าวซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าเดิม

 • ระดับ 2 : คะแนน 3-4 งานนั้นควรได้รับการพิจารณาการศึกษาละเอียดขึ้นและ

ติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบงานใหม่อาจมีความจำเป็น

 • ระดับ 3 : คะแนน 5-6 งานนั้นเริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมและรีบ

ดำเนินการปรับปรุงลักษณะงานดังกล่าว

 • ระดับ 4 : คะแนนตั้งแต่ 7 ขึ้นไป งานนั้นมีปัญหาด้านการยศาสตร์ ที่ต้องได้รับ

การปรับปรุงโดยทันที

ที่มา : McAtamney, L and Corlett, E.N. (1993) RULA: a servey method for investigation of work-related upper limb disorders, Applied Ergonomics, 24(2) 91-99

อ้างอิงจาก : Professor Alan Hedge, Cornell University (2001)

จัดทำ power point โดย ผ.ศ.นริศ เจริญพร www.est.or.th

owas method

หลัง

แขน

น้ำหนัก-แรงที่ใช้

ขา

OWAS method
slide29

Person

Work

postures

Workstation design

 • Furniture
 • Equipment
 • Environment

Output

Performance

Person’s

well-being

Work

activities

Task

Interactions among person, task, workstation design, and performance.