slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ตามหลักเออร์โกโภPowerPoint Presentation
Download Presentation
การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ตามหลักเออร์โกโà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ตามหลักเออร์โกโภ- PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ตามหลักเออร์โกโนมิคส์ โดย ดร. สสิธร เทพตระการพร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. ERGONOMICS. +. ERGON. NOMOS. คำจำกัดความ : ศาสตร์ในการจัดสภาพงานให้เหมาะสมกับ คนทำงาน (Put the right job to the right man). : การศึกษาคนในสิ่งแวดล้อมการทำงาน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การวิเคราะห์สภาพการทำงาน ตามหลักเออร์โกโà¸' - yamka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การวิเคราะห์สภาพการทำงานการวิเคราะห์สภาพการทำงาน

ตามหลักเออร์โกโนมิคส์

โดย

ดร. สสิธร เทพตระการพร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

slide2

ERGONOMICS

+

ERGON

NOMOS

คำจำกัดความ: ศาสตร์ในการจัดสภาพงานให้เหมาะสมกับ

คนทำงาน (Put the right job to the right man)

:การศึกษาคนในสิ่งแวดล้อมการทำงาน

คำเหมือน : การยศาสตร์, Human Factors,

Human Factors Engineering

slide3

วิศวกรรมศาสตร์

ERGONOMICS

แพทย์ศาสตร์

สุขศาสตร์

สังคมศาสตร์

ปรับปรุงคุณภาพการทำงาน

ประสิทธิภาพ / ปลอดภัย

* ให้ความสำคัญที่คน ว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างจากการ

ออกแบบเครื่องมือ / เครื่องจักร สภาพแวดล้อม

slide4

วัตถุประสงค์ของการยศาสตร์วัตถุประสงค์ของการยศาสตร์

สถานีงาน

สิ่งแวดล้อม

ในการทำงาน

เครื่องมือ

เครื่องจักร

 • เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • การฝึกอบรม
 • ความพึงพอใจในงาน
 • ระบบบริหารจัดการ
 • การหยุดพัก
 • การทำงานเป็นกะ

เนื้องาน

ประสิทธิภาพ / ปลอดภัย / ความสบาย

ข้อผิดพลาด

ผลผลิต

1. ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล

2. คุณภาพชีวิต : ลดความเมื่อยล้า / ความเครียด

ความสบาย

slide5
ความสำคัญ
 • เครื่องมืออัตโนมัติ (automatic machine) และหุ่นยนต์ (robot) ถูกนำมาใช้แทนแรงงานในงานต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะกับงานที่มีรูปแบบตายตัว ทำซ้ำๆ เป็นจำนวนมาก
 • การทำงานที่ไม่มีรูปแบบตายตัว เช่น งานก่อสร้าง งานประกอบ งานฝีมือ งานซ่อมบำรุง งานบริการต่างๆ งานตำรวจจราจร พ่อครัว พนักงานโรงแรม พนักงานขับรถ รวมถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป รวมทั้งพยาบาล และ หมอ ยังคงต้องใช้แรงกล้ามเนื้อ(muscular work) ในการทำงาน
slide6
การวิเคราะห์งาน
 • เป็นการศึกษารายละเอียดของาน ทำการบันทึกและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาด้านการยศาสตร์ที่สำคัญ โดยเน้นเรื่องท่าทางและการใช้แรงของร่างกาย ในการทำงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบว่างานดังกล่าวจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือไม่อย่างไรหากต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เป็นเดือนเป็นปี
 • ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นแนวทางสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหา รวมถึงเป็นข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาปรับปรุงหรือออกแบบงานเพื่อลดหรือขจัดปัญหาด้านการยศาสตร์ออกไป
slide7
การวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์การวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์

หมายถึง การดำเนินงานในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิค

และวิธีการต่างๆที่เหมาะสม เช่น การใช้แบบสอบถาม แบบสำรวจ

ตรวจสอบ หรือ การวัดด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในทาง

การยศาสตร์ ข้อมูลที่สำคัญคือ

1. คน

2. ลักษณะงาน หรือ การทำงาน

3. ลักษณะเครื่องมือ/เครื่องจักร และการใช้

4. ลักษณะของสถานีงาน และเนื้อที่ในการทำงาน

5. ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

6. ลักษณะขององค์กร และการจัดการ

slide8
ขั้นตอนการวิเคราะห์งานทางการยศาสตร์ขั้นตอนการวิเคราะห์งานทางการยศาสตร์

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ที่สามารถบ่งชี้ปัญหาได้ เช่น สถิติการบาดเจ็บ การลาหยุด/ลาป่วยความถี่ในการพบแพทย์ ฯลฯ

สำรวจ และบันทึกสภาพงานจริง

เดินสำรวจข้อมูลในสภาพจริง ทำการบันทึก โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น วีดีโอ หรือ แบบประเมินและ เครื่องมือวัดต่างๆ

วิเคราะห์ข้อมูลและ

ค้นหาปัจจัยเสี่ยง

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อหาสาเหตุ อาจดูจากภาระและปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรง

สรุปผล เสนอวิธีการแก้ไข

ประยุกต์ใช้ และติดตามผล

เดินสำรวจข้อมูลในสภาพจริง ใช้แบบตรวจสอบ

แบบวิเคราะห์งานต่างๆ ช่วยรวบรวมข้อมูล

slide9
ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้
slide10
ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้
slide11
ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้ตัวอย่างแบบประเมินที่นิยมใช้
slide12

0

1

2

5

3

4

แผนภูมิร่างกายและความรู้สึกปวดเมื่อยแผนภูมิร่างกายและความรู้สึกปวดเมื่อย

น้อย

มาก

rula rapid upper limb assessment
ขั้นตอนในการวิเคราะห์งานโดยใช้วิธีการ RULA(Rapid Upper Limb Assessment)
 • ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตำแหน่งแขนส่วนบน (upper arm)
 • คะแนนสูงสุดของขั้นตอนนี้จะมีค่าไม่เกิน 6 คะแนน
 • ให้แยกการประเมินแขนซ้ายและขาว
slide14
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตำแหน่งแขนส่วนล่าง (lower arm หรือ forearm)
 • คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีค่าไม่เกิน 4 คะแนน
 • ให้แยกประเมินระหว่างแขนซ้ายและขาว
slide15
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินตำแหน่งมือและข้อมือ (hand และ wrist)
 • คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีค่าไม่เกิน 4 คะแนน
 • ให้แยกประเมินระหว่างแขนซ้ายและขาว

flexion

extension

deviation

slide16
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการบิดข้อมือ (wristtwist)
 • คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีค่าไม่เกิน 2 คะแนน
 • ให้แยกประเมินระหว่างแขนซ้ายและขาว

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลจากขั้นตอนที่ 1-4 โดยใช้ตาราง A

slide18

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินระดับการใช้แรงกล้ามเนื้อในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินภาระงานที่ทำ

slide19

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลคะแนนการวิเคราะห์ของแขนและมือ

รวมผลคะแนนจากขั้นตอนที่ 5 – 7 ไว้ในขั้นตอนนี้ เพื่อใช้เปิดตาราง C

ในการประเมินผลร่วมกับร่างกายส่วนที่เหลือ

slide20

ขั้นตอนที่ 9 การวิเคราะห์ท่าทางของศีรษะและคอ

คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้จะมีค่าไม่เกิน 6 คะแนน

slide21

ขั้นตอนที่ 10 การวิเคราะห์ตำแหน่งของลำตัว (trunk)

คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้มีค่าไม่เกิน 6 คะแนน

slide22

ขั้นตอนที่ 11 การประเมินท่าทางของขาและเท้า

คะแนนสูงสุดในขั้นตอนนี้ไม่เกิน 2 คะแนน

ขั้นตอนที่ 12 สรุปผลท่าทางการทำงานจากขั้นตอนที่ 9-11 โดยใช้ตาราง B

ตาราง B เป็นการสรุปผลท่าทางของคอ ลำตัว ขาและเท้า โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน

ที่ 9-11 มาเปิดตาราง B

slide24

ขั้นตอนที่ 13 ประเมินระดับการใช้แรงกล้ามเนื้อ

ขั้นตอนที่ 14 ประเมินระดับภาระงาน จากน้ำหนักของหรือแรงที่ใช้

slide25

ขั้นตอนที่ 15 สรุปผลการวิเคราะห์ ศีรษะ คอ ลำตัว ขา และเท้า

เป็นผลรวมคะแนนจากขั้นตอนที่ 12 ซึ่งได้จากการเปิดตาราง B รวมกับคะแนน

ในขั้นตอนที่ 13 และ 14 คะแนนรวมที่ได้ใส่ไว้ในขั้นตอนนี้ เพื่อนำไปเปิดตาราง

สรุปผลของ RULA ในตาราง C

ขั้นตอนที่ 16 สรุปผลระดับคะแนนของ RULA ในตาราง C

16.1 นำค่าที่ได้ในขั้นตอนที่ 8 และขั้นตอนที่ 15 ไปใช้ในการเปิดตาราง C

ช่องที่ตัดกันระหว่างคะแนนทั้งสอง ในตาราง C เป็นระดับคะแนน

สุดท้ายของ RULA

16.2 คะแนน RULA จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-7 คะแนนที่สูงกว่าหมายถึงความเสี่ยง

ต่อปัญหาด้านการยศาสตร์มีสูงกว่าด้วย

table c final scores
Table C : Final Scores

คะแนนสรุปจากขั้นตอนที่ 15 (คอ ลำตัว ขา)

คะแนนสรุปจากขั้นตอนที่ 8 (มือ ข้อมือ)

slide27
การสรุปผลการวิเคราะห์งานโดยใช้ RULA
 • ระดับ 1 : คะแนน 1-2 งานนั้นยอมรับได้ แต่อาจเป็นมีปัญหาทางการยศาสตร์

ได้ถ้ามีการทำงานดังกล่าวซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าเดิม

 • ระดับ 2 : คะแนน 3-4 งานนั้นควรได้รับการพิจารณาการศึกษาละเอียดขึ้นและ

ติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบงานใหม่อาจมีความจำเป็น

 • ระดับ 3 : คะแนน 5-6 งานนั้นเริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมและรีบ

ดำเนินการปรับปรุงลักษณะงานดังกล่าว

 • ระดับ 4 : คะแนนตั้งแต่ 7 ขึ้นไป งานนั้นมีปัญหาด้านการยศาสตร์ ที่ต้องได้รับ

การปรับปรุงโดยทันที

ที่มา : McAtamney, L and Corlett, E.N. (1993) RULA: a servey method for investigation of work-related upper limb disorders, Applied Ergonomics, 24(2) 91-99

อ้างอิงจาก : Professor Alan Hedge, Cornell University (2001)

จัดทำ power point โดย ผ.ศ.นริศ เจริญพร www.est.or.th

owas method

หลัง

แขน

น้ำหนัก-แรงที่ใช้

ขา

OWAS method
slide29

Person

Work

postures

Workstation design

 • Furniture
 • Equipment
 • Environment

Output

Performance

Person’s

well-being

Work

activities

Task

Interactions among person, task, workstation design, and performance.