Průzkum stavu služby DODO Stav roku 2006 - PowerPoint PPT Presentation

yamin
pr zkum stavu slu by dodo stav roku 2006 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Průzkum stavu služby DODO Stav roku 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Průzkum stavu služby DODO Stav roku 2006

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Průzkum stavu služby DODO Stav roku 2006
122 Views
Download Presentation

Průzkum stavu služby DODO Stav roku 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Průzkum stavu služby DODOStav roku 2006 Odpovědělo 31 knihoven Mgr. Jindřiška Pospíšilová

  2. Roční počet požadavků na DODO

  3. Počet kopií zhotovených za rok

  4. Průměrný počet kopií na jeden požadavek

  5. Cena zhotovené kopie

  6. Limity zhotovovaných kopií

  7. Schopnost identifikovat volná díla • NPgKK - na základě dosavadních zkušeností cca 20 % • ČVUT - počet z výše uvedených děl je minimální, téměř nulový • UMPRUM - 25 % jsou také vzorníky, střihy,..z přelomu 19./20. stol, 35% kopie od autorů, kde uplynulo 70 let od smrti, 35% novější autoři, 5% různé • ÚZPI - lze odhadnout, že se v naprosté většině jedná o příspěvky v odborných časopisech od zahraničních dosud žijících autorů • VŠB - TU - zanedbatelné minimum

  8. Hromadná smlouva o užití autorských děl zpřístupňováním díla knihovnou jednotlivcům ze strany veřejnosti na požádání podle § 18 odst. 2 =zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítíStav: 10.3.2008

  9. Současný stav • Možnost poskytování elektronického dodávání dokumentů je postavena na výkladu AZ • Zhotovená digitální kopie je pouze technická kopie, která umožňuje přenos, cílem je tištěná rozmnoženina • Dilia s tímto výkladem nesouhlasí, ale toleruje současnou praxi • Příprava smlouvy s Dilia – odvíjí se od AZ § 101, odst. 9, písm. f) - základní principy: • Zmocnění Dilia k uzavření hromadné licenční smlouvy i pro nezastupované autory • Umožňuje zhotovení rozmnoženiny zveřejněného díla, knihovnou jednotlivcům ze strany veřejnosti na požádání podle § 18 odst. 2 pro účely výzkumu a soukromého studia • Nevztahuje na počítačové programy, zvukové a zvukově obrazové záznamy, vydané notové záznamy díla hudebního či hudebně dramatického • Nevztahuje se na díla, která jsou předmětem licenčních smluv • Nelze zhotovovat kopie, jestliže to nositel práva zakázal,