Behaviour Based Safety
Download
1 / 21

Behaviour Based Safety Ervaringen in de basischemie Case Prayon Puurs - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Behaviour Based Safety Ervaringen in de basischemie Case Prayon Puurs. Stefan Goethaert Januari 2007. PRAYON NV. Eén van de wereldleiders in de fosfaatchemie Maatschappelijke Zetel: Engis (België). ACTIVITEITENDOMEINEN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Behaviour Based Safety Ervaringen in de basischemie Case Prayon Puurs' - yamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Behaviour based safety ervaringen in de basischemie case prayon puurs

Behaviour Based Safety

Ervaringen in de basischemie

Case Prayon Puurs

Stefan Goethaert

Januari 2007


Prayon nv
PRAYON NV

 • Eén van de wereldleiders in de fosfaatchemie

 • Maatschappelijke Zetel: Engis (België)


Activiteitendomeinen
ACTIVITEITENDOMEINEN

 • Productie en commercialisering van fosforzuur, fosfaten, zwavel- en fluorderivaten

  • 3 belangrijke toepassingsdomeinen:

 • Ontwikkeling en commercialisering van productieprocédés en –installaties


Inplanting in de wereld
INPLANTING IN DE WERELD

 • 4 productiesites in de wereld die 100% Prayon zijn

Engis

België

Puurs

België

Les Roches de Condrieu

Frankrijk

Augusta

USA

• Lokale vertegenwoordigingen• Productiesites• Commerciële filiailen


Inplanting in de wereld1
INPLANTING IN DE WERELD

 • Meer dan 30 productieateliers verspreid over 11 sites zijn operationeel in België, Frankrijk, Marokko, Canada, de Verenigde Staten, India

 • Geconsolideerd zakencijfer 2006: € 540 M

 • Handelsvertegenwoordiging in een honderdtal landen, wereldwijd


Site puurs

Oppervlakte: 31 ha

Gelegen in het noorden van België, niet ver van Antwerpen, aan het kanaal naar Brussel

« SEVESO » site

SITE PUURS

 • 2 productieafdelingen

 • Personeel:186*

  * 31.12.06

 • ISO 9002 gecertificeerd door AFAQ sinds 1995

 • ISO 9001 VS2000, OSHAS18001 en ISO 14001 gecertificeerd sinds 2003, dit alles gegroepeerd in een Geïntegreerd Management Systeem


Waarom bbs
WAAROM BBS

 • 2001: directiebeslissing tot invoeren van veiligheidsobservaties

 • aanleiding: veiligheidsresultaten in Belgische vestigingen + aanvoelen van noodzaak bij diverse partners

 • externe expertise gezocht na bedrijfsbezoeken door werkgroep

 • keuze: Safety Management Audit Training (SMAT)
Waarom veiligheidsobservaties
WAAROM VEILIGHEIDSOBSERVATIES?

 • Uit verzorgingen bleek dat 61% van de verzorgingen te maken hebben met een menselijke factor:

  • 38% handeling

  • 20% geen of verkeerd gebruik van PBM’s

  • 2% materiaal dat niet in orde is

  • 1% orde en netheid

 • er is mogelijkheid om te verbeteren!

 • Technische verbetering blijft noodzakelijk maar komt op andere plaatsen aan bod (inspecties)


 • Veiligheidsobservaties
  VEILIGHEIDSOBSERVATIES

  • Richten de aandacht op veiligheid

  • Tonen aan hoe goed veiligheid wordt begrepen en toegepast

  • Tonen aan waar de veiligheidssystemen goed werken

  • Helpen bij het identificeren van de zwakke punten in de systemen

  • Helpen bij het verduidelijken van de veiligheidsnormen

  • Vergroten het veiligheidsbewustzijn

  • Identificeren waar medewerkers risico’s nemen

  • Voorkomen ongevallen en schade


  Invoering
  INVOERING

  • Opleiding door DuPont Safety Resources

   • 48 personen

   • Theoretisch + practisch

  • Observaties op het bedrijf

   • 2 (à 3 ) personen bezoeken binnen een vastgelegde termijn een bepaalde afdeling en observeren er de “handelingen”

   • Planning – per 6 maand vastgelegd

  • Stuurgroep

   • zeer veel communicatie in aanvangsfase !

   • ‘buy in’ van werknemers

   • Opvolgen van verloop

   • Bekijken mogelijke knelpunten

   • Bepalen frequentie & locatie


  Filosofie smat
  FILOSOFIE SMAT

  • Observeren van HANDELINGEN

   • iedereen kan observeren en geobserveerd worden

   • ook routinehandelingen observeren; niet alleen onderhoudswerkzaamheden

   • gewoonteblindheid van de uitvoerder vaststellen en trachten weg te werken


  Filosofie smat1
  FILOSOFIE SMAT

  • POSITIEVE benadering

   • geven van positieve appreciatie aan veilige werkmethode en attitude

   • aandacht vestigen op risicovolle acties of “abnormale” handelingen

   • niet onderwijzen

   • bedanken op het einde van de observatie


  Filosofie smat2
  FILOSOFIE SMAT

  • Komen tot GESPREK - DIALOOG met de uitvoerders

   • Waarom wordt een bepaalde werkwijze gevolgd?

   • Auditor heeft niet alle wijsheid in pacht

   • zijn er geen handelingen te observeren: gesprek aanknopen over procedures, vergunningen, ...


  Filosofie smat3
  FILOSOFIE SMAT

  • Samen tot een aanvaardbare OPLOSSING komen

   • uitvoerder laten nadenken over zijn handelen en gedrag

   • oplossingen die onmiddellijk uitvoerbaar zijn ook uitvoeren

    • vb: iets uit de weg zetten - werkzone afbakenen - bijkomende PBM’s

  • Registratie is noodzakelijk

   • maar minder belangrijk

   • niet nominatief

   • feedback is een ‘knelpunt’


  Aanpak
  AANPAK

  • Infobrochures

   • Auditors hebben niet over alles kennis

   • Aanreiken van basiskennis over bepaalde onderwerpen (werken op hoogte, organisatie van de werkplek, aangepast gereedschap en machines, signalisatie en afbakening, instructies en procedures, vergunningen…)

   • Aandacht vestigen op bepaalde items (orde en netheid,….)

  • Infosessies

   • Opfrissen filosofie

   • auditors - enquête

   • Feedback over resultaten

   • Informatie over specifieke onderwerpen


  Valkuilen

  sturing door directie

  betrokkenheid van hiërarchie

  hiërarchische verhoudingen

  inschakelen van nieuwe auditors

  verantwoordelijkheidsgevoel

  dynamisme van het systeem

  rol van de vakorganisaties

  enkel aandacht voor:

  negatieve

  technische aspecten

  opletten voor ‘afrekeningen’

  routine

  medewerkers willen eruit stappen

  opvolging frequentie

  moeilijke periodes (vakanties, einde jaar,...)

  kennis van auditors

  communicatie

  opvolging van onveilige situaties

  feedback naar auditors

  normen verhogen

  VALKUILEN


  Resultaten
  RESULTATEN

  • moeilijk te kwantificeren

   • Algemene veiligheidsresultaten verbeteren – zowel intern als contractors

   • aard van verzorgingen en ongevallen

   • veiligheidsresultaten 1991 - 2006