gazd lkod si modul gazdas gtudom nyi ismeretek i k zgazdas gtan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc. A termelés költségei, a vállalati kínálat tökéletes verseny esetén 6. lecke. Költségek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan' - yamal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gazd lkod si modul gazdas gtudom nyi ismeretek i k zgazdas gtan

Gazdálkodási modulGazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

k lts gek
Költségek
 • Termelési költség: mindaz a ráfordítás pénzben kifejezve, ami a termelés során felmerül.
 • A döntési lehetőségek alapján:
  • Elsüllyedt költségek
  • Alternatív költségek
k lts gek1
Költségek
 • Elsüllyedt költségek: (sunk cost) vagy elveszett kiadások azok a költségek, amelyek az adott döntés pillanatában, illetőleg az adott döntéssel kapcsolatban már nem befolyásolhatók.

Pl. bérleti díj, megvásárolt áru értéke

~A hajó a tenger mélyén

 • Alternatív költségek: (opportunity cost) mindazon várható ráfordítások (áldozatok) összessége, amelyek azáltal merülnek fel, hogy a döntéshozó az adott döntéssel erőforrásokat von el más felhasználási területektől, lehetőségektől.
 • A valós gazdasági költségek alternatív költségek és mindig várható, jövőbeni költségek.
k lts gek2
Költségek
 • A költségek csoportosítása a megtérülés üteme szerint:
 • Tartós befektetéseknek (stock) lekötött tőkének, azaz stock ráfordításnak nevezzük azokat a kiadásokat, amelyek a termelés érdekében egy időpontban, egy összegben merülnek fel, de lassan fokozatosan használódnak el, lassan térülnek meg.
 • Folyamatos(flow) költségek azok a termelési ráfordítások, amelyek az adott időszakban merülnek fel és a termék eladásával ugyanazon időszakban meg is térülnek.
k lts gek3
Költségek
 • A költségek csoportosítása a jellegük alapján:
 • Explicit (kifejezett) költségek: azok, amelyek adott időszak folyamán, az adott év termelésével kapcsolatban számlákon, pénzügyi átutalásokban, kifizetésekben kifejezett formában jelennek meg.
 • Implicit költség az alternatív költség azon része, amely tényleges pénzkifizetések formájában nem jelenhet meg a figyelembe vett időszakban, de a gazdasági döntés során mérlegelendő, a ráfordításokba beleértendő.
k lts gek4
Költségek
 • Számviteli költségek: az adott évben felmerülő, számvitelileg nyilvántartható folyó költségek, azaz az explicit költségek és néhány, belső kimutatások alapján elszámolható implicit költség

(pl. az épültetek, berendezések értékcsökkenése)

 • Számviteli profit: azaz a profit nagysága számviteli értelemben a bevételek és a számviteli költségek különbsége, a normál profit és a gazdasági profit összege

(számviteli profit = pénzbevételek – számviteli költségek).

k lts g s profit kateg ri k
Költség és profit kategóriák

Bevételek

Gazdasági költségek

Gazdasági profit

Számviteli profit

Számviteli költségek

Normál profit

Explicit

költségek

Implicit költségek

k lts gek5
Költségek
 • Normál profit: az adott gazdaságban, iparágban szokásszerű befektetéssel („bárki által”) elérhető tiszta jövedelem, számviteli eredmény, amely az előzetes gazdasági kalkulációkban az alternatív költségek része.
 • Gazdasági profit-ot eredményez egy gazdasági vállalkozás, ha bevételei meghaladják az alternatív költségeit, azaz a számviteli profitja nagyobb, mint a normál profit.
r vid t v k lts gf ggv nyek
Rövid távú költségfüggvények
 • A termelés összes költsége: (TC=total cost) rövid távon két fő csoportra osztható: Az állandó és a változó költségekre, képletben: TC = FC+VC
 • Állandó költség (FC=fixed cost) a vállalat rövid távon fix inputtényezőinek folyó költsége.

(gépek, épületek fenntartásával kapcsolatos költségek)

 • Változó költség (VC= variable cost) a rövid távú termelés függvényében változó inputtényezők gazdasági költségeinek összege.
r vid t v k lts gf ggv nyek1
Rövid távú költségfüggvények

Vegyes hozadékú parciális termelési függvény

Változó költség függvény

L

(fő)

VC (Ft)

VC=g(q,K0)

q=f(L,K0)

C

C’

24

36,0

B

16

24,0

B’

A’

A

16,5

11

q

300

200

q

100

100

200

300

1500 Ft/fő

a v llalat k lts gei r vid t von1
A vállalat költségei rövid távon
 • Átlagköltség:(AC= average cost) a TC összköltség termékegységre jutó nagysága, a termelés adott volumene esetén.

Képletben: AC=TC/q

 • Átlagos fixköltség:(AFC= average fixed cost) a termék egységére jutó állandó költség. Képletben: AFC=FC/q
 • Átlagos változó költség: (AVC= average variable cost) a változó költség termékegységre jutó összege. Képletben: AVC=VC/q
 • Határköltség: (MC= marginal cost) az az arányszám, amely megmutatja, hogy hány egységgel változik az összköltség a termelés egységnyi növekedésével. Képletben. MC=dTC/dq
k lts gek6
Költségek

MC, AC, AVC, AFC

Az üzem technikai optimuma

AC

AVC

A munkatényező optimuma

AFC

Q

a v llalat k lts gei hossz t von
A vállalat költségei hosszú távon
 • A hosszú távú költségfüggvény (LAC) az adott termelési mérethez tartozó, minimális költséget jelentő tényezőkombinációknak megfelelő rövid távú költségfüggvények burkoló görbéje.
a kompetit v piac
A kompetitív piac

A kompetitív piac jellemzői:

 • A termékek homogenitása
 • A piac sok kis eladóból és sok kis vevőből áll
 • A piacra való be- és kilépés szabad
 • A vevők és az eladók tökéletesen informáltak
 • A tökéletesen versenyző vállalat árelfogadó
slide17
A kompetitív piac, ha az ár minden szereplő számára külső adottság, a szereplők árelfogadók, tökéletesen informáltak, nincsenek belépési és kilépési korlátok, egy-egy szereplő piaci részesedése elenyésző, a termék homogén.
 • A kompetitív piacon a vállalat célja, hogy adott időszakban maximalizálja az árbevételek és költségeinek a különbözetét, a profitot ez a profitmaximalizálási kritérium.
bev tel s profit
Bevétel és profit
 • Bevétel: (TR=total revenue) az eladott áruk és szolgáltatások árbevétele.

TR=p*q

 • Határbevétel: (MR=marginal revenue) megmutatja, hogyan változik az összbevétel ha a termelést egységnyivel növeljük.

MR=dTR/dq

slide19
Tiszta verseny esetén:

MR = P

MR(q) = dTR(q) / dq = d[P(q) * q]/dq =

P + q* dP/dq

Mivel dP/dq = 0, így MR = P

profitmaximaliz l s s k n lat
Profitmaximalizálás és kínálat
 • A kompetitív piacon tökéletesen versenyző vállalat profit maximalizálási feltétele:
    • P=MR=MC
    • ahol MC növekvő
profitmaximaliz l s s k n lat1
Profitmaximalizálás és kínálat

Ft/mennyiség

P

MC

MR=P1

D

P1

TR=0P1Dq1

AC

Gazdasági profit

TC=0CBq1

AVC

T π=CP1DB

B

C

0

Q

q1

profitmaximaliz l s s k n lat2
Profitmaximalizálás és kínálat

P

Ft/mennyiség

MC

TR=0P2Fq2

AC

TC=0P2Fq2

AVC

F

MR=P2

P2

Tπ=0P2Fq2=0

0

Q

q2

slide23
Egy vállalat fedezeti pontja az a termelési mennyiség, amely mellett a termék átlagköltsége egyenlő a piaci árral. Ekkor megtérülnek az alternatív költségei, de gazdasági profitot nem realizál.
 • A kompetitív vállalatok fedezeti pontja az a termelési nagyság, ahol a piaci ár egyenlő mind a határköltséggel, mind az átlagköltséggel. Ez az átlagköltség görbe minimumában van.
 • Képletben: P=ACmin=MC
profitmaximaliz l s s k n lat3
Profitmaximalizálás és kínálat

P

Ft/mennyiség

MC

TR=0P3Jq3

AC

AVC

TC=0LKq3

K

L

MR=P3

veszteség

TR<TC

J

P3

0

Q

q3

profitmaximaliz l s s k n lat4
Profitmaximalizálás és kínálat

P

Ft/mennyiség

MC

AC

AVC

TR=0P4Üq4

TC=0SZq4

S

veszteség

MR=P4

P4

0

Q

q4

profitmaximaliz l s s k n lat5
Profitmaximalizálás és kínálat
 • Üzembezárási pont: a termelés azon szintje, amely mellett a piaci ár épp egyenlő a termék átlagos változó költségével.
 • Kompetitív vállalat üzembezárási pontja: a termelés azon szintje, amely mellett a vállalat átlagos változó költségeinek a minimuma egyenlő a piaci árral és a határköltséggel. Képletben: P=AVCmin=MC
profitmaximaliz l s s k n lat6
Profitmaximalizálás és kínálat

P

Ft/mennyiség

MC=S

AC

AVC

P

Ü

0

Q

q3

Kínálat (db)