tuberkulos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tuberkulos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tuberkulos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Tuberkulos - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Tuberkulos. Syfte. En av de mest spridda infektions sjukdomarna i världen. Senaste decennierna varit mycket ovanlig i sverige relaterat till möjlighet att behandla och bättre levnadsstandard. Viktig sjukdom att ha i åtanke då reaktivering av latent TB förekommer hos äldre.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tuberkulos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
syfte
Syfte
 • En av de mest spridda infektions sjukdomarna i världen.
 • Senaste decennierna varit mycket ovanlig i sverige relaterat till möjlighet att behandla och bättre levnadsstandard.
 • Viktig sjukdom att ha i åtanke då reaktivering av latent TB förekommer hos äldre.
 • Senaste åren ökning av nya fall i och med invandring från områden med hög incidens.
kort om situationen globalt
Kort om situationen globalt
 • Man uppskattar att ca 1/3 av världens befolkning är infekterad
 • Ca 9 miljoner människor insjuknar i aktiv sjukdom och 2 miljoner dör varje år.
 • Framförallt insjuknar och dör människor i Asien och Afrika
 • På senare år ökande problem med multiresistens
och i sverige och s rmland
..och i Sverige och Sörmland
 • Jan-okt 2009: 513 nya fall i Sverige
 • Jan-okt 2010: 564 nya fall
 • Sörmland 2005-2009: 19 fall per år i genomsnitt
 • Sörmland 2010: 27 fall
 • Majoriteten av fall utgörs av invandrare från högendemiska områden. Enstaka fall med reaktivering av latent tuberkulos hos äldre förekommer.
mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis
 • Infekterar framförallt lungor men även lymfkörtlar, skelett, tarm, meninger mm kan drabbas (spridning via lymfa och blod)
 • Sprids via upphostningar från person med aktiv lungtuberkulos.
 • Störst risk för smitta vid nära och upprepad kontakt inomhus.
slide8
Av personer exponerade för smitta blir 10-30% infekterade.
 • Bland dessa är livstidsrisken att insjukna i aktiv sjukdom 10%. Hälften inom 2 år och hälften senare i livet.
slide9
På Vc
 • Symtom att reagera på ffa hos riskindivid
 • Hosta (>3 v. Ibland slem el blod)
 • Viktnedgång
 • Nattliga svettningar
 • Trötthet
 • Feber
utredning
Utredning
 • Status: Lungor? Lymfkörtlar?
 • Rutinprover
 • Lung-röntgen (ffa apikala infiltrat, lymfkörtlar)
 • PPD (positiv efter vaccination, tidigare genomgången infektion, latent TB). Pos om >10 mm Remiss till infektion
p infektionskliniken
På infektionskliniken
 • TB specifikt antigen Quantiferon: Ej pos efter vaccination. Pos vid aktiv, latent och tidigare genomgången TB. Sensitivitet 75-78% Specificitet 95-100%
 • Sputumprov: Direktmikroskopi, PCR, Odling (~6 veckor)
 • Efter behov: inducerat sputum, bronk/ventrikelsköljvätska
 • Extrapulmonellt: lymfkörtel (hel), urin, faeces, abscess, pleura, buk, skelett, cerebrospinal vätska, blod, benmärg.
latent tb
Latent TB
 • PPD >10 mm och/eller Quantiferon pos
 • Övriga undersökningar utfaller normala
 • Avsaknad av symtom
riskfaktorer utveckla aktiv sjukdom
Riskfaktorer utveckla aktiv sjukdom
 • Nyförlösta kvinnor upp till 6 mån efter förlossningen
 • Nysmittade (inom 2 år)
 • Nedsatt immunförsvar (hög ålder, sjukdomar, tex HIV, malignitet, diabetes, immunnedsättande mediciner mm)
 • Barn och ungdomar
 • Patient med fibrotiska lunginfiltrat (TBC-ärr)
behandling latent tb
Behandling, latent TB
 • Rekommenderas till patient med ökad risk för insjuknande enl ovan.
 • Isoniazid (T Tibinide 300 mg 1x1) 6 mån
 • Tillägg:T Pyridoxin 40 mg 1x1
 • Regelbundna kontroller ALAT, Ssk besök efter 1 v. Tel-kontakt vid beh-slut.
slide15
Patient med latent TB utan ökad risk för insjuknande följs med lung-rtg efter 12 och 24 mån. Uppmanas höra av sig om tillkomst av symtom (hosta >3 veckor, nattsvett/feber, viktnedgång)
 • Efter detta avslutas kontroller.
standardbeh aktiv tb
Standardbeh aktiv TB
 • Initialt 4 preparat: Isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol (+ T Pyridoxin)
 • Etambutol utsätts efter svar på resistensbestämning
 • Pyrazinamid utsätts efter 2 månader
 • Isoniazid+Rifampicin utsätts efter 6 månader
biverkningar
Biverkningar
 • Vanliga: Yrsel, illamående, orolig mage (oftast övergående) .

Övergående leverpåverkan. ALAT <5 accepteras utan att behandlingen behöver avbrytas

 • Ovanliga: Leverpåverkan med ALAT >5. Trombocytopeni av Rifampicin. Optikusneurit av Etambutol.
vriga tg rder
Övriga åtgärder
 • Anmälan enligt smittskyddslagen av aktiv TB.
 • Smittspårning inleds: Kontroll av närstående, frekventa besökare i hemmet, skola, arbetsplats osv
 • Bedömning av smittsamhet
smittsamhet
Smittsamhet
 • Endast patient med hosta smittar
 • Patienten räknas som högsmittsam om pos direktmikroskopi/PCR på sputum
 • Ej längre smittsam efter 10-14 dagars adekvat behandling
 • Slutenvård med isolering övervägs om små barn/immunsupprimerad finns i närmiljön
 • Slutenvård övervägs också om misstanke på dålig compliance, multiresistens, svårt sjuk patient.
slide21
Om behandling i hemmet förbjudet ta emot besökare och träffa barn (andras)
 • Ok att röra sig fritt och träffa vänner utomhus
 • Barn <5 år som utsatts för högsmittsam TB behandlas direkt
 • Barn > 5 år följs upp med förnyat PPD och Quantiferon
f rebyggande tg rder
Förebyggande åtgärder
 • Hälsoundersökning med screening av alla asylsökande via VC
 • Screening på MVC
 • BCG-vaccinaton till riskgrupper: Skyddar ffa små barn mot allvarlig TB. Sämre/dåligt skydd vad gäller lung-TB hos vuxna.