UNESCO pamiatky na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation

unesco pamiatky na slovensku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNESCO pamiatky na Slovensku PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNESCO pamiatky na Slovensku

play fullscreen
1 / 15
UNESCO pamiatky na Slovensku
405 Views
Download Presentation
yale
Download Presentation

UNESCO pamiatky na Slovensku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. UNESCO pamiatky na Slovensku

  2. Spišský hrad a pamiatky okolo hradu • leží pod horským priesmykom nazývaným Branisko. • Je najväčšou hradnou zrúcaninou Slovenska • Spišský hrad pochádza z 12. storočia a patrí k najrozsiahlejším v strednej Európe • Spišská Kapitula je malé cirkevné sídlo kde sa nachádza vela zo vzácnych objektov • gotický kostolík Ducha svätého v Žehre zo 14. storočia má celý interiér je zdobený freskami (15stor.) • UNESCO 1993

  3. Vlkolínec • obec leží vo Veľkej Fatre • zachovaná pôvodná ľudová architektúra (drevenice, zrubová zvonica, zrubová studňa a kostol Navštívenia Panny Márie)  • UNESCO 1993

  4. Levoča • historické centrum tvorí množstvo stavebných pamiatok • Kostol svätého Jakuba kde sa nachádza drevený oltár od Majstra Pavla z Levoče • UNESCO 2009

  5. Banská Šiavnica • najvýznamnejším stredískom drahokového baníctva, banskej vedy, techniky a školstva v Európe • ťažba zlata a striebra siaha až do doby bronzovej • 1735 tu bola založená prvá banská vysoká škola, ktorá bola zároveň jedinou vysokou školou tohoto druhu na svete • UNESCO 1993

  6. Bardejov • liečivé kúpeľe, mlyny, pivovar, teheľňa, jatky • gotický Kostol Svätého Egídia zo 14. st., bývalá mestská radnica z roku 1511 • UNESCO 2000

  7. Bukové pralesy Karpát • UNESCO 2007

  8. Jaskyne • UNESCO 1995 • Ochtinskou aragonitovou jaskyňou • Jaskyňa Domica • Silická ľadnica • UNESCO 2000 • Dobšinská ľadová jaskyňa

  9. Zdroje • http://www.slovakregion.sk/unesco • http://www.sacr.sk/uploads/tx_publications/UNESCO.pdf

  10. Ďakujem za pozornosť Veronika Göndörová