digit lne modul cie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Digit álne modulácie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Digit álne modulácie - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Digit álne modulácie. prenos v preloženom pásme. Prenos v preloženom pásme. Najčastejší dôvod použitia modulácií posun signálu do frekvenčného pásma vhodného pre prenos frekvenčný multiplex (terestriálne v ysielanie – r á dio, TV) prenos dát telefónnym prenosovým kanálom ( 300-3400H z )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digit álne modulácie' - yale


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digit lne modul cie

Digitálne modulácie

prenos v preloženom pásme

slide2

Prenos v preloženom pásme

 • Najčastejší dôvod použitia modulácií
 • posun signálu do frekvenčného pásma vhodného pre prenos
 • frekvenčný multiplex (terestriálne vysielanie – rádio, TV)
 • prenos dát telefónnym prenosovým kanálom (300-3400Hz)
 • Modulácie
 • analógové – modulačný signál analógový
 • digitálne – modulačný signál digitálny (unipolárny, polárny)
 • nosný signál (carrier) – vždy analógový, najčastejšie harmonický:
slide3

Prenos v preloženom pásme

 • Digitálne modulácie
 • Amplitúdová (ASK – Amplitude Shift Keying)
 • Frekvenčná (FSK – Frequency Shift Keying)
 • Fázová (PSK – Phase Shift Keying)

PSK

ASK

FSK

slide4

Amplitúdová modulácia

Amplitúdová:

špeciálny prípad ASK (OOK – on off keying)

slide5

Amplitúdová modulácia

Amplitúdová modulácia - ASK

FN=5kHz

slide6

Amplitúdová modulácia

 • 1. spôsob demodulácie:
 • synchrónna (koherentná) demodulácia (vyžaduje sa synchronizácia s nosnou)
slide7

Amplitúdová modulácia

 • 2. spôsob demodulácie:
 • obálková (nekoherentná) demodulácia
 • signál sa dvojcestne usmerní a vyhladí
 • Vlastnosti ASK
 • jednoduchá realizácia modulátora aj demodulátora
 • nízka odolnosť voči rušeniu (aditívny šum) – je citlivá na zmeny zmeny amplitúdových pomerov počas prenosu
 • potrebný vysoký prenášaný výkon
 • modifikácie smerujúca k zúženiu potrebného pren. pásma – potlačenie nosnej, jedno postranné pásmo (SSB)
slide10

Frekvenčná modulácia

1. spôsob realizácie

problém – zmena fázy nie je plynulá, čo ma za následok širšie fr. spektrum

slide11

Frekvenčná modulácia

2. spôsob realizácie - CP FSK (Continous Phase ...)

Demodulácia

slide12

Frekvenčná modulácia

 • Minimum Shift Keying – MSK
 • výrazné potlačenie bočných zložiek frekvenčného spektra signálu FSK
 • odstraňujú sa nespojitosti v časovom priebehu modulovaného sig.
 • k zmenám nosných frekvencií f1 a f2 (a teda aj k zmenám bitov) dochádza v okamžiku, kedy nosný signál prechádza nulou
 • podmienka: bitová perióda modulačného signálu Tb musí byť rovná celistvému násobku polovíc periód T1 a T2 (periódy nosných frekvencií),
 • a platí:
 • Hodnoty F1 a F2 sú v tomto prípade odvodené od modulačnej rýchlosti.
slide13

Frekvenčná modulácia

MSK: F1=60kHz, F2=80kHz

FSK: F1=70kHz, F2=90kHz

Vp=40kbps

slide14

Frekvenčná modulácia

 • Vlastnosti FSK:
 • modulácia s konštantnou amplitúdou, necitlivá na zmeny amplitúdy
 • nižšia efektivita využitia prenosového pásma ako u ASK, resp. PSK
 • vyššie uvedené neplatí pre MSK
 • existuje ešte tzv. úzkopásmová FM (index modulácie ΔF/f < 1)
  • ΔF=F2-F1/2 – frekvenčný zdvih (max. rozladenie nosnej frekvencie)
  • f – frekv. modulačného sig. (f0=1/2vm)
 • vyššia chybovosť ako u PSK
slide16

0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1

1

0

Fázová modulácia

slide17

Fázová modulácia

V spektre je pomerne dobre potlačená nosná

slide18

Fázová modulácia

Diferenčná fázová modulácia

slide19

Fázová modulácia

Diferenčná fázová modulácia

(možná realizácia)

slide20

Viacstavové modulácie

Koncepcia signálového priestoru nad bázovými funkciami cos a sin

slide22

Viacstavové modulácie

Grayov kód a 8PSK

zmena 3 bitov

slide23

QAM – kvadratúrna amplitúdová modulácia

 • využíva 2 nosné signály fázovo posunuté o pi/2 (sin a cos)
 • prenos v tom istom pásme, 2x vyššia efektivita využitia pren. pásma
slide24

QAM

4-QAM – realizácia (QPSK)

polárny signál

1 0 1