dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dominacja w łańcuchach dostaw Podejście abdukcyjne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Dominacja w łańcuchach dostaw Podejście abdukcyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Dominacja w łańcuchach dostaw Podejście abdukcyjne. Model łańcucha dostaw B2B zdominowanego przez sieci detaliczne. Dominacja nad dostawcami podstawą budowy barier wejścia. 1) W jaki sposób tak prosta działalność jak handel detaliczny przejęła kontrolę nad łańcuchami dostaw?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dominacja w łańcuchach dostaw Podejście abdukcyjne' - yakov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
1) W jaki sposób tak prosta działalność jak handel detaliczny przejęła kontrolę nad łańcuchami dostaw?

2) Dlaczego detal tak powszechnie stosuje nieuczciwe praktyki wobec dostawców?

3) I tak mało płaci pracownikom?

abdukcja
Abdukcja

abdukcja-dedukcja-indukcja

ujęcie łączne: abdukcja sugeruje, dedukcja tworzy przewidywania a indukcja je testuje

teoria sylogistyczna peirce1
Teoria sylogistyczna (Peirce)

Indukcja

Abdukcja

zamiana przesłanek i wniosku

slide7
Jest to rozumowanie, za pomocą którego próbujemy nadawać sens zadziwiającym zjawiskom, osiągać zrozumienie zaskakujących wydarzeń bądź tłumaczyć budzące zainteresowanie informacje.

(M. Urbański)

slide8
sugeruje

tworzy

przewidywania

testuje

slide9
(abdukcja może być wpisana w strukturę wnioskowania z uznanego następnika)

najlepiej nadaje się do tworzenia i wyboru hipotez

C,A C

A

struktura rozumowania abdukcyjnego teoria inferencyjna
Struktura rozumowania abdukcyjnego (teoria inferencyjna)
 • Obserwujemy zaskakujące zjawisko C.
 • Gdyby A było prawdziwe, C byłoby oczywiste.
 • Mamy zatem podstawy, by podejrzewać, że A jest prawdziwe.
slide11
Np.:
 • Obserwujemy wzrost dominacji w branżach o niskich barierach wejścia.
 • Gdyby firmy same zbudowały bariery wejścia,

wzrost poziomu dominacji byłby oczywisty.

 • Firmy budują bariery wejścia.
fakty
Fakty

Utorowanie:

 • pogarszanie się jakości produktów
 • rozmnożenie produktów
 • eskalacja

Powszechna presja cenowa

nieuczciwe praktyki zielona ksi ga
Nieuczciwe praktyki (Zielona Księga)
 • wieloznaczne warunki umowne
 • brak pisemnej umowy
 • zmiany umowy z mocą wsteczną
 • nieuczciwe przeniesienie ryzyka handlowego
 • nieuczciwe wykorzystanie informacji
 • nieuczciwe rozwiązanie stosunku handlowego
 • MiŚ - przedsiębiorstwa
slide14
Nieuczciwe praktyki handlowe są zazwyczaj narzucane w sytuacji braku równowagi przez silniejszą stronę stronie słabszej, która często nie może sobie pozwolić na rezygnację z nieuczciwej relacji i wybór innego kontrahenta ze względu na koszty związane z taką zmianą lub brak alternatywy wobec silniejszej strony umowy. Należy zauważyć, że źródłem braku równowagi może być każda ze stron relacji B2B: ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych mogą paść tak detaliści, jak i dostawcy, a praktyki te mogą mieć miejsce na każdym etapie łańcucha dostaw B2B produktów detalicznych.
slide15
Praktyki te polegają m.in. na nieprzekazywaniu wystarczająco szczegółowych informacji na temat warunków umowy, żądaniu zapłaty za towary lub usługi, które nie mają dla jednej ze stron umowy żadnej wartości, jednostronnej zmianie warunków umowy lub zmianie tychże warunków z mocą wsteczną, czy też na pobieraniu płatności za fikcyjne usługi lub uniemożliwieniu kontrahentom zaopatrywania się w innych państwach członkowskich, co prowadzi do geograficznego podziału jednolitego rynku.
slide16
Na optymalnie funkcjonującym rynku brak zaufania między innymi stronami skutkowałby zmianą kontrahenta. Wysokie koszty tej zmiany lub sam brak takiej możliwości w konkretny sposób przedkładają się na powstanie przewagi przetargowej, co może skłaniać silniejszą stronę do podejmowania nieuczciwych zachowań.
slide17
Narzucenie nieuczciwych praktyk handlowych na poszczególnych etapach łańcucha dostaw B2B produktów spożywczych i niespożywczych może mieć negatywny wpływ na przedsiębiorstwa, co z kolei może wywołać niekorzystne skutki w całej gospodarce.
slide18
W dokumencie roboczym służb Komisji towarzyszącym sprawozdaniu dotyczącym nadzoru nad rynkiem detalicznym jako przykład podano przypadek mleka UHT we Francji, gdzie według badania Observatoire de prix et des marges przeprowadzonego przez FranceAgrimer udział ceny producenta (nie marży) w końcowej cenie konsumpcyjnej mleka UHT spadł z 32,2% do 25,9% w latach 2005-2009, co wyraźnie ograniczyło zdolność producentów do inwestowania.
slide19
Wiele nieuczciwych praktyk handlowych może być związanych z kwestiami płatności, które są bezpośrednio powiązane z mechanizmem kształtowania się cen między dostawcami, pośrednikami i detalistami. Na przykład z badania na temat obrotu towarami konsumenckimi codziennej potrzeby przeprowadzonego w ostatnim czasie przez fiński organ ds. konkurencji wynika, że 90% przedsiębiorstw, które wiązały się z mało wymiernymi korzyściami. Czasami płatności tego rodzaju stanowiły wstępny warunek podjęcia współpracy handlowej i nie wiązały się z żadnym „realnym” świadczeniem w zamian za tę płatność.
slide20
Nieuczciwe praktyki handlowe mogą niekorzystnie oddziaływać na inwestycje i innowacje, ponieważ prowadzą do ograniczenia przychodów i powodują brak pewności. Brak pewności w kontekście planowania biznesowego mogą zwłaszcza rodzić nieuczciwe warunki narzucane z mocą wsteczną, które mogą również skutkować ograniczeniem inwestycji. Obliczenia wysokości zwrotu z inwestycji uwzględniają ocenę potencjalnego ryzyka.
slide21
Ponadto panuje przekonanie, że nieuczciwe praktyki handlowe mogą mięć niekorzystny wpływ na transgraniczną wymianę handlową oraz mogą zakłócać właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku. Na przykład dostawcy mogą nie chcieć prowadzić interesów z zagranicznymi detalistami z obawy o to, by nie paść ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych w obcym sobie otoczeniu prawnym w innym państwie.
straty literatura
straty (literatura) 

- zmniejszenie inwestycji dostawców (szczególnie małych i średnich)

- spowolnienie innowacji

- marnotrawstwo

model a cucha zdominowanego wracamy do g wnych pyta
Model łańcucha zdominowanego (wracamy do głównych pytań).

Dalsze rozważania sprowadzają się do szukania odpowiedzi na dwa pytania:

 • W jaki sposób handel detaliczny, będący prostą – nie wymagającą szczególnych kompetencji – działalnością, przejął kontrolę nad łańcuchami dostaw w branży żywnościowej?
 • Dlaczego handel detaliczny tak powszechnie stosuje nieuczciwe praktyki?
slide24
Zjawiska te są dobrze znane. Często są one przedmiotem dyskusji. Przytacza się wiele przykładów dowodzących złego, zawodnego rynku. Dziennikarze podają dziesiątki dziwnych cen(np.: kilogram jabłek u producenta na Mazowszu kosztuje 40 gr, a w Warszawie 4 zł.). Wspomniana Zielona Księga informuje między innymi, iż udział ceny producenta mleka UHT w cenie detalicznej wynosił w 2009 roku 26%. Biorąc pod uwagę różne źródła należy przyjąć, że udział ceny producenta w cenach supermarketów rzadko przekracza 30%. Tu rodzi się dodatkowe pytanie: jak to jest możliwe na rynku UE?
slide25
Pierwsze pytanie trzeba postawić w kontekście wygłaszanych powszechnie w przeszłości poglądów, iż handel detaliczny to sektor o niskich barierach wejścia. W historii życia gospodarczego można odnaleźć wiele opisów gwałtownego wzrostu liczby sklepów w okresach bessy i kryzysów. Zjawisko to tłumaczono właśnie niskimi barierami wejścia.
slide26
Aby uzasadnić tezę, iż dominacja nad dostawcami jest podstawą budowy barier wejścia w branży handlu detalicznego (barier w postaci niskich cen i wysokich kosztów marketingowych) należy wpierw przeanalizować prawą stronę modelu branży Portera. Jeśli pominie się cenowe bariery wejścia, to handel dominuje jedynie nad odbiorcami. Występuje silna presja cenowa, która może nawet prowadzić do celowego obniżania jakości. Aby przebić rywali i zwiększyć sprzedaż, handel wymusza na dostawcach obniżkę, zarówno cen jak i jakości. Detal utrzymuje pewien poziom dominacji nad klientami dzięki intensywnemu oddziaływaniu marketingu i pobudzaniu powszechnej dziś w handlu i produkcji presji cenowej.
1 model portera
1) Model Portera

* rentowność zależy od poziomu konkurencji

** poziom konkurencji zależy od 5 czynników

model portera
Model Portera

Groźba wejść

(nowe produkty)

Rywalizowanie między przedsiębiorstwami sektora

Siła przetargowa dostawców

Siła przetargowa nabywców

Substytuty

2 bariery wej cia
2) Bariery wejścia

ekonomika skali

wysoki poziom technologiczny

brak dostępu do kanałów dystrybucji

bariery formalne i celne

slide31
niskie bariery

wejścia

wejścia

zdobywanie władzy nad

handel detaliczny odbiorcami

silna rywalizacja - marketing

- presja cenowa

ataki ze strony substytutów

limit pricing i wysokie koszty marketingu likwidacja gro by nowych wej
limit pricingi wysokie koszty marketingulikwidacja groźby nowych wejść

handel detaliczny

niskie marże

niskie marże

odstraszają substytuty

straty z powodu niskich marż

rekomendują dostawcy (i pracownicy)

slide34
Tak więc omawiany model można sprowadzić do sześciu zjawisk:

1a) wysokie koszty marketingu budują bariery wejścia,

1b) intensywny marketing daje władzę nad odbiorcami,

2a) w branży występuje silna konkurencja cenowa,

2b) limit pricingtworzy bariery wejścia,

2c) niskie ceny odstraszają oferentów usług substytucyjnych,

3) dostawcy (producenci) i pracownicy akceptują niskie ceny i nieuczciwe praktyki.

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu branży, M.E. Porter

chiny koszt t shirta w gr
Chinykoszt T-Shirta w gr
 • koszty fabryczne 22
 • praca 37
 • pośrednik 56
 • marża fabryczna 180
 • transport + ubezpieczenie 280
 • podatki 40
 • materiały + wykończenie 1150

Razem 1802 = 18zł

 • cena – 45 złotych
 • marża 27 zł
slide37
Europakoszt T-shirtakoszty fabryczne 40praca 400marże fabryczne 300transport +ubezpieczenia 30podatki 40materiały i wykończenie 2000 razem 2810=28zł cena 45złotych
slide38
10 zł za 19 godzin pracy. Wyzysk w fabryce produkującej ubrania dla Lidla.
 • Pracownicy z Bangladeszu pracują po 19 godzin zamknięci w hali produkcyjnej – informując BBC. Sprawa dotyczy fabryki Ha Meem Sportswear, która produkuje m.in. ubrania dla Lidla.
 • Praca od 7 rano do 2:30 w nocy, sześć zmian z rzędu, pod kluczem. W razie jakiekolwiek wypadku pracownicy zdani są sami na siebie. Wyzyskiem robotników z Dhaki zajął się reporter BBC, który był świadkiem ich niewolniczej pracy. Życie w fabryce obserwował w zaparkowanym nieopodal samochodzie.
slide39
Zdjęcia z dramatu, jaki 24 kwietnia rozegrał się w Dhace, błyskawicznie obiegły cały świat. Liczba ofiar zawalania się budynku Rana Plaza, w którym mieściły się fabryki odzieży, rosła z dnia na dzień. Bilans był przerażający – pod gruzami zginęło ponad 1,1 tys. pracowników budynku, szyjących ubrania znanych marek odzieżowych z całego świata.
 • Teraz na podstawie zdjęć z miejsca katastrofy CleanClothes Polska, koalicja organizacji działających na rzecz poprawy warunków pracy w przemyśle odzieżowym, przekonuje, że była wśród nich także polska marka Cropp. Marka należy do firmy LPP SA, jednej z największych firm odzieżowych w Polsce, która produkuje m.in. ubrania Reserved, House, Mohito i Sinsay.
model dominacji w globalnych a cuchach odzie owych
Model dominacji w globalnych łańcuchach odzieżowych
 • Lean Supply Chain
 • Agile Supply Chain

Model łańcucha dostaw

P.B. Schary, T. Skjott-Larsen

slide41
technika

technologia

zaplecze

badawcze

marka

marketing

relacje z klientami

nowy produkt

łańcuch podaży

niskie ceny dzięki dominacji

elastyczność dzięki chałupnictwu i wymuszaniu czasu pracy

Agile Lean

slide42
Szczególne cechy branży odzieżowej
 • bardzo zmienny, wrażliwy na modę popyt
 • ogromna presja cenowa ze strony klientów

Hasło: CCC

slide43
Często porównuje się tylko koszty zakupu

i koszty dostarczania do magazynu odbiorcy.

Czynnik decydujący: cena pracy

Np.: UK 6 £/h

Maroko 2 £/h

Indie 1 £/h

slide46
Koszty niewidoczne
 • Bezpośrednie koszty zakupów (wyjazdy, komunikacja)
 • Koszty zarządzania (monitoringu) transakcjami i koszty pomocy udzielonej dostawcy
slide47
Koszty utraconej sprzedaży
  • dłuższy czas dostawy i mniejszy poziom wizualizacji prowadzą do:
   • wyższych zapasów,
   • strat z tytułu sprzedaży po niższych cenach
  • opóźnienia w produkcji przenoszą się na opóźnienia w dostawie tym częściej, im bardziej odległy jest dostawca.
suplement gorzka prawda o cukrowej gor czce
SuplementGorzka prawda o cukrowej gorączce

Aby zaspokoić potrzeby światowych gigantów – Coca-Coli czy PepsiCo. – przemysłowi producenci cukru niszczą lokalne wspólnoty i wypierają je z ich terenów – alarmuje organizacja humanitarna Oxfam.

maciej czarnecki
Maciej Czarnecki
 • W środę ukazał się jej raport „Gorączka cukru”, który opisuje ekspansję koncernów na ziemie zamieszkiwane przez tradycyjne lokalne społeczności.
 • Od 1961r. światowa produkcja cukru wzrosła ponaddwukrotnie, do 176 mln ton w ubiegłym roku. Do 2020 r. ma zwiększyć się o kolejnych 25 proc.
 • Rozwój produkcji ma swoją cenę: Oxfam opisuje, jak potężne firmy z branży cukrowniczej wypychają rolników czy rybaków z ich terenów, aby zrobić miejsce pod kolejne plantacje trzciny cukrowej. Skala zjawiska jest ogromna. Tylko od 2000r. zajęto w ten sposób ok. 4 mln ha ziem. Autorzy raportu zastrzegają jednak, że „z uwagi na brak jawności takich umów ten obszar jest prawdopodobnie znacznie większy”.
slide50
Oxfam zbadał związki kontrowersyjnych cukrowni ze światowymi potentatami na rynku spożywczym. Np. w latach 2011 i 2012 dwa statki z cukrem ze SreAmbel zamówiła londyńska Tate & LyleSugars, która zaopatruje między innymi Coca Colę i PepsiCo. Oba koncerny miały też używać cukru wyprodukowanego przez UsinaTrapiche. Z kolei sieć Associated British Foods jest właścicielem Illovo, cukrowego potentata w Afryce, który pojawia się w medialnych doniesieniach o konfliktach o ziemię w Zambii, Malawi czy Mali.
ad