inspectoratul colar jude ean gala i anul colar 2007 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi anul şcolar 2007 - 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi anul şcolar 2007 - 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi anul şcolar 2007 - 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi anul şcolar 2007 - 2008. CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ. 1. ACTIVITATEA DE EVALUARE, MONITORIZARE , INSPEC Ţ IE Ş COLAR Ă. TIPURI DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ. 1.1. INSPECŢIA TEMATICĂ. TEMATICI URMĂRITE (SELECŢIE)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi anul şcolar 2007 - 2008' - yair


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inspectoratul colar jude ean gala i anul colar 2007 2008

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţianul şcolar 2007-2008

CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ

1 1 inspec ia tematic
1.1. INSPECŢIA TEMATICĂ
 • TEMATICI URMĂRITE (SELECŢIE)
  • Pregătirea unităţilor pentru începerea anului şcolar;
  • Examenele organizate de unităţile şcolare (corigenţe, diferenţe, amânări);
  • Gestionarea şi completarea documentelor şcolare;
  • Proiectarea didactică;
  • Organizarea activităţii didactice;
  • Ritmicitatea notării
  • Popularizarea actelor normative, a Metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale;
  • Frecvenţa şi disciplina elevilor şi cadrelor didactice;
  • Prevenirea actelor de violenţă
  • Deciziile manageriale;
  • Gospodărirea spaţiilor de şcolarizare
  • Respectarea legislaţiei şi gestiunea documentelor şcolare
  • Organizarea olimpiadelor şcolare
  • Disciplina cadrelor didactice
1 2 inspec ii frontale rodis
1.2. INSPECŢII FRONTALE / RODIS
 • OBIECTIVE
  • Sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii
  • Evaluarea ofertei educaţionale şi a nivelului de performanţă atins de elevi
 • ASPECTE URMĂRITE
  • Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi
  • Modul în care şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor
  • Calitatea activităţii personalului didactic
  • Calitatea managementului şcolar şi eficienţa cu care sunt folosite resursele
  • Calitatea curriculum-ului, calitatea activităţilor extracurriculare şi modul în care curriculum-ul naţional şi cel local sunt puse în practică
  • Relaţiile şcolii cu părinţii
  • Relaţiile şcolii cu comunitatea locală
  • Respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor
  • Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala
1 3 inspec ii de monitorizare validare phare tvet aq
1.3. INSPECŢII DE MONITORIZARE / VALIDARE PHARE TVET/AQ
 • OBIECTIVE
  • Sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului didactic în cunoaşterea şi aplicarea proiectului PHARE TVET 2004 / normelor de implementare a asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar.
  • Generalizarea bunelor practici în modernizarea învăţământului profesional şi tehnic şi compatibilizarea acestui tip de învăţământ cu cel din Uniunea Europeană
 • ASPECTE URMĂRITE
  • Constituirea/funcţionarea comisiilor de calitate
  • Implicarea personalului unităţii şi a elevilor în asigurarea calităţii
  • Cunoaşterea principiilor şi a standardelor de calitate
  • Parteneriate
  • Rezultate
  • Întocmirea şi calitatea documentelor
  • Gestiunea şi relevanţa dovezilor
  • Identificarea problemelor şi rezolvarea lor
  • Existenţa procedurilor
  • Grafic de lucru şi respectarea lui
  • Concordanţa între rapoartele de autoevaluare şi realitate
2 1 persoane asistate calificative acordate
2.1. PERSOANE ASISTATE. CALIFICATIVE ACORDATE

Persoane asistate

(inspecţii în specialitate/inspecţii speciale)

Calificative acordate

2 2 proiectarea activit ilor didactice
2.2. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE
 • Neavizarea planificărilor calendaristice de către şef catedră / comisie metodică / director

25% din planificările studiate.

 • Avizarea formală a documentelor de proiectare de către şeful de catedră

9% din documentele studiate. Ex: Donose Tincuţa (Gr. Şc. Ind. Metalurgic – geografie) a avizat planificări concepute după programa şcolară care nu mai era în vigoare.

 • Utilizarea de programe neavizate de ISJ pentru CDS

12% din programele studiate. Ex: Jicman Florin (Jorăşti), Avram Valeria (Şc. 2, Matca), Leonti Mihai (Şc. 44, Galaţi), Grigore Vasile (Ciorăşti)

 • Proiectarea deficitară a unităţilor de învăţare

27% din cadrele didactice inspectate

 • Lipsă proiectare unităţi de învăţare:

Vasiliu Liliana, Stratulat Aurora (fizică), Rusu Dragoş, Stănoiu Mihai (matematică), maiştrii instructori

 • Lipsesc proiecte de lecţie pentru debutanţi

38% din cadrele didactice inspectate

 • Proiectare copiată, neadaptată realităţii de la şcoala sau clasa unde se aplică

Palade Vasile – Jorăşti, Georgescu Georgeta – Lic. Pedagogic, Chiculiţă Geanina – Suceveni

 • Schiţe – proiect pentru cadrele didactice cu gradul didactic definitiv, II sau I

Doar 27% aveau proiecte

 • Formularea obiectivelor şi anunţarea lor către elevi

73% din cadrele asistate parcurg acest moment al lecţiei

 • Activităţi ale catedrelor/comisiilor metodice

81% din comisiile controlate aveau activităţile parcurse şi documentele doveditoare

2 3 1 caracteristici ale evalu rii
2.3.1. CARACTERISTICI ALE EVALUĂRII
 • Echilibru în folosirea metodelor/instrumentelor de evaluare:
  • folosirea excesivă a fişelor/testelor scrise;
   • Învăţământ primar; profesorii de matematică
  • folosirea insuficientă a portofoliilor, proiectelor;
   • 90% din cadrele inspectate
  • lipsă de interes pentru diversificarea metodelor/instrumentelor de evaluare;
   • 21%
  • insuficientă preocupare pentru eficientizarea evaluării orale
   • 31% din cadrele inspectate
 • Notare subiectivă/obiectivă:
  • acord/dezacord între rezultatele învăţării evaluate în timpul anului şcolar şi rezultatele la examenele naţionale – 54% / 46%;
  • tendinţe de supraevaluare – 34%;
  • tendinţe de subevaluare – 12%;
  • elaborarea/aplicarea criteriilor de notare
   • 12% nu au criterii de notare
  • motivarea notei.
   • 23% din profesorii inspectaţi nu motivează nota
 • Rolul atribuit notei: stimul/pedeapsă/măsurare a nivelului de cunoştinţe, a deprinderilor, competenţelor formate

34% / 6% / 54%

2 3 2 ritmicitatea not rii
2.3.2.RITMICITATEA NOTĂRII
 • Cadrele didactice la care s-a verificat ritmicitatea notării
  • 4113
 • Cadre didactice cu evaluare ritmică
  • 3774(91,75%)
 • Cadre didactice cu evaluare deficitară la 15.11.2007
  • 339 (8,25%)din cei controlaţi în acel moment
 • Cadre didactice care nu aveau nici o notă/calificativ la 15.11.2007
  • 103 (2,5%)din cei controlati
 • Cadre didactice cu notare deficitară în decembrie 2007 – ianuarie 2008
  • 87 (2,11%) din cei controlati
 • Cadre didactice cu notare deficitară în aprilie 2008
  • 121 (2,94%)din cei controlaţi
2 4 utilizarea bazei materiale
2.4.UTILIZAREA BAZEI MATERIALE
 • Gospodărirea spaţiilor de şcolarizare.
 • Orar care să asigure o încărcare uniformă a sălilor de sport, laboratoarelor, cabinetelor, atelierelor şcoală.
 • Recondiţionare, adaptare, actualizare material didactic.
 • Confecţionare/achiziţionare material didactic.
 • Existenţa şi utilizarea mijloacelor moderne pentru predarea/învăţarea limbilor străine.
 • Existenţa şi dotarea cabinetelor şcolare pentru diferite discipline de învăţământ.
 • Utilizarea laboratoarelor AEL, SEI şi a altor dotări TIC.
 • Preluarea, gestionarea corectă, utilizarea eficientă a dotărilor realizate prin programe guvernamentale
2 5 ofert curricular
2.5. OFERTĂ CURRICULARĂ
 • Parcurgerea ritmică, integrală a curriculumului obligatoriu.
 • Respectarea programelor şcolare în vigoare
 • Metodologia de alocare a orelor pentru disciplinele opţionale
 • Utilizarea orelor de opţional la clasa a VIII-a conform programei avizată de ISJ/ MECT
 • Denumirea disciplinelor opţionale ca discipline noi:
  • trecerea denumirii corecte şi integrale în catalog;
  • formularea în limba română chiar şi pentru disciplinele opţionale de la limbi străine.
 • Obligativitatea existenţei programei şi planificării pentru disciplinele opţionale noi, programa trebuie avizată de ISJ (programe întocmite de cadre didactice) / MECT (programe elaborate de MECT).
 • Încheierea situaţiei şcolare– cel puţin 2 note; situaţia semestrială; situaţia anuală.