Download
hvordan forbygger vi mobning bilag 3 vi skal have en f lles holdning p skolen og i teamet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan forbygger vi mobning: Bilag 3 Vi skal have en fælles holdning på skolen og i teamet. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan forbygger vi mobning: Bilag 3 Vi skal have en fælles holdning på skolen og i teamet.

Hvordan forbygger vi mobning: Bilag 3 Vi skal have en fælles holdning på skolen og i teamet.

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvordan forbygger vi mobning: Bilag 3 Vi skal have en fælles holdning på skolen og i teamet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hvordan forbygger vi mobning:Bilag 3Vi skal have en fælles holdning på skolen og i teamet. Arbejde med at give børnene empati. Den gode stol. Kort og godt. Fortællekredsen. Klassemødet. Selvværdsstyrkende aktiviteter. Trin for Trin. Mobbeland. Taktilmassage. Frikvartersbold.

  2. Hvordan forbygger vi mobning: • Tilsyn i frikvartererne. Tydelige voksne, mere indblanding. • Forældremøder om klassens trivsel. • Fælles fodslaw. • Pædagogerne skal have timer i 4., 5. og 6. kl. • Vi skal have et sted til rundkreds. • Lave klasseregler. • Klasserne kunne fortælle andre klasser om sine klasseregler.

  3. Hvordan forbygger vi mobning: • De store laver en kampagne/antimobbedag for de små. ”Det er sejt at sige nej til mobning” • Samarbejde med fritteren.

  4. I hvilke klasser skal de arbejdes forebyggende med/mod mobning. • Alle klasser.

  5. Skal der være en fælles form for, hvordan vi arbejder med social trivsel? • Der skal laves en social årsplan for hele skolen. • Noget skal være fælles. Fx en gang om året laves klasseregler. • Noget skal være op til det enkelte team. • Vi skal være enige om nogle rammer, som fremgår af den fælles sociale årsplan.

  6. Skal arbejdet med social trivsel skemalægges? • Ja

  7. Hvordan involverer vi eleverne? • Eleverne skal være med til at lave klasseregler. • Social årsplan laves sammen med børnene. • Små og store sammen. Legedag, læse sammen, osv • Venskabsklasser. • Trivselsundersøgelse. • Børnene giver hinanden glimmergrammer. • Det skal sparkes ordentligt i gang. Af en PROF • Børnene skal have ejerskab til mobepolitikken.

  8. Hvordan involverer vi elevrådet? • Elevrådet er for ungt. • Måske vi kunne lave et mobberåd. • Elevrådet skal være med, når vi definerer mobning.

  9. Hvordan involverer vi forældrene? • 2. forældremøde handler meget om social trivsel. • På forældremøder laves en runde med ”hvordan har mit barn det”. • Forældre skal kende vigtigheden af, at deres børn laver legeaftaler på kryds og tværs. • Åbenhed blandt forældrene. • Måske kunne vi få en til at holde foredrag om emnet, som startskud. • Når vi har lavet en mobbepolitik, skal forældrene have et eksemplar. Måske en ”mobbefolder”.