gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín - PowerPoint PPT Presentation

yair
77 Views
Download Presentation

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín VELKÁ BRITÁNIE

 2. VELKÁ BRITÁNIE 1. • Uveďte celý název země • Spojené království Velké Británie a Severního Irska • Jak se jmenuje hlava státu? • královna Alžběta II. • Jak se jmenuje premiér země? • David Cameron • Jmenujte některá známá místa Londýna 2. 3. Evropské pexeso – Spojené království (video 2 min.)

 3. Vyhledejte v atlase britská zámořská území: • Gibraltar, Bermudy, Falklandy, Sv. Helena, … • UK je bývalou koloniální velmocí • Jmenujte některé významné kolonie v Africe, Asii • přes 50 zemí (bývalých kolonií) sdruženo v mezinárodní organizaci, jejíž vlajka je na obrázku • Britské společenství (Commonwealth) • Co mají země Commonwealthu společného? • Jazyk, královnu, náboženství, … 4.

 4. Země Commonwealthu 5.

 5. Administrativní členění země • 4 oblasti (historické země): • Anglie, Wales, Skotsko, S Irsko • Doplňte hlavní města zemí • Londýn, Cardiff, Edinburgh, Belfast • Jak se označují základní administrativní jednotky země? • hrabství 6.

 6. Přírodní podmínky • Jak se jmenuje nejvyšší vrchol země? Porovnejte jeho nadmořskou výšku se Sněžkou • Ben Nevis • V tektonická poruše Glen More leží jezero Loch Ness • Nerostné suroviny • ropa v Severním moři – označení na světových trzích BRENT

 7. Obyvatelstvo • Popište národnosti skladbu obyvatel země • Angličané, Skoti, Irové, Velšané, Keltové • Převládající náboženství: • protestanti, katolíci (S Irsko) 7.

 8. Hospodářství • Přiřaďte grafu hodnoty (%) a legendu • hospodářské sektory: • zemědělství - primér2% • průmysl - sekundér25% • služby – terciér, kvartér 73% • Jmenujte britské společnosti, exportní artikly

 9. Strojírenství Chemický průmysl BritishPetroleum, Royal-Dutch Shell Dunlop-Pirelli • Auta • Shelby, Rolls-Royce, Jaguar, Austin • lodě, letadla (Harrier) 8.

 10. Když se řekne Velká Británie … • Během 30 sekund napište co možná nejvíce slov, názvů, osob, pojmů, které charakterizují tuto zemi • Eurotunel • Libra • Heathrow • Picadelli • Double decker • Oxford • Westminster • Gibraltar • Fish and chips • Den sv. Patrika • Shakespear

 11. Použité odkazy: • 1. Vlajka Velké Británie [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupnéna: http://vlajky-statu.luksoft.cz/nahled-velky/vlajka_velke_britanie.jpg • 2. Královna Alžběta [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupnéna: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Elizabeth_II_greets_NASA_GSFC_employees%2C_May_8%2C_2007.jpg/433px-Elizabeth_II_greets_NASA_GSFC_employees%2C_May_8%2C_2007.jpg • 3. David Cameron[on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupnéna: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/David_Cameron_official.jpg/450px-David_Cameron_official.jpg • 4. Vlajka Commonwealthu[on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupnéna: http://www.freewebs.com/commonwealth-union/Flag_of_the_Commonwealth_of_Nations.jpg • 5. Mapa Commonwealthu[on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupnéna: http://www.humanrightsinitiative.org/image/commonwealthmap.jpg • 6. Mapa administrativního členění [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupnéna: http://www.helpforenglish.cz/files/20-1323985675-uk10.jpg • 7. IRA [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupnéna: http://www.dannymorrison.com/wp-content/uploads/2012/02/backend-ira.jpg • 8. Jaguar [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupnéna: http://www.thetorquereport.com/2010_jaguar_xfr.jpg