Download
las vec strukt ra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LAS VECĀ STRUKTŪRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LAS VECĀ STRUKTŪRA

LAS VECĀ STRUKTŪRA

166 Views Download Presentation
Download Presentation

LAS VECĀ STRUKTŪRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LAS VECĀ STRUKTŪRA ESOŠĀLASSTRUKTŪRA LAS KONGRESS (LAS KOPSAPULCE) SANĀK REIZI TRĪS GADOS LAS VALDE KOPĀ 18 CILVĒKU LAS VALDES PRIEKŠĒDĒTĀJS LAS STRUKTŪRVIENĪBAS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS • VALDES LOCEKLIS LAS SERTIFICĒŠANAS CENTRS LAS REVĪZIJAS KOMISIJA KOPĀ 5 CILVĒKU LAS ĒTIKAS KOMISIJA KOPĀ 7 CILVĒKU DIREKCIJA ŠTATA UN ĀRŠTATA PERSONĀLS

  2. LAS JAUNĀ STRUKTŪRA A LASSTRUKTŪRA PROJEKTS Kongresa dienas kārtības variants LAS REVĪZIJAS KOMISIJA KOPĀ 5 CILVĒKU LAS ĒTIKAS KOMISIJA KOPĀ 7 CILVĒKU LAS KONGRESS (LAS KOPSAPULCE) SANĀK REIZI TRĪS GADOS A SEKCIJA (KOPA) LAS PADOME PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS PADOMES LOCEKLIS NO VALDES PADOMES LOCEKLIS NO VALDES PADOMES LOCEKLIS NO VALDES PADOMES LOCEKLIS NO A SEKCIJAS PADOMES LOCEKLIS NO B SEKCIJAS PADOMES LOCEKLIS NO C SEKCIJAS PADOMES LOCEKLIS NO D SEKCIJAS PADOMES LOCEKLIS NO E SEKCIJAS utt. ....... LAS VALDE KOPĀ 7 CILVĒKU VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS NO VALDES LOCEKĻU VIDUS B SEKCIJA (KOPA) ? C SEKCIJA (KOPA) D SEKCIJA (KOPA) E SEKCIJA (KOPA) utt. .... LAS SERTIFICĒŠANAS CENTRS utt. .... PASTĀVĪGĀS VAI PAGAIDU STRKTŪRVIENĪBAS utt. .... utt. .... utt. .... utt. .... utt. .... DIREKCIJA ŠTATA UN ĀRŠTATA PERSONĀLS utt. ....

  3. LAS JAUNĀ STRUKTŪRA B LASSTRUKTŪRA PROJEKTS Papildus variants LAS REVĪZIJAS KOMISIJA KOPĀ 5 CILVĒKU LAS ĒTIKAS KOMISIJA KOPĀ 7 CILVĒKU LAS KONGRESS (LAS KOPSAPULCE) SANĀK REIZI TRĪS GADOS A SEKCIJA (KOPA) LAS PADOME (KOPĀ 40 - 60 CILVĒKU) TRĪS LĪDZPRIEKŠSĒDĒTĀJI SANĀK DIVAS REIZES GADĀ KONKURSU KOMISIJA B SEKCIJA (KOPA) PRAKSES KOMISIJA C SEKCIJA (KOPA) POLITIKAS KOMISIJA D SEKCIJA (KOPA) BUDŽETA KOMISIJA e SEKCIJA (KOPA) utt. .... utt. .... DARBA KOMISIJA DARBA KOMISIJA LAS SERTIFICĒŠANAS CENTRS utt. .... PASTĀVĪGĀS VAI PAGAIDU STRKTŪRVIENĪBAS utt. .... utt. .... LAS VALDE (KOPĀ 7 CILVĒKU) LAS VALDES PRIEKŠĒDĒTĀJS IEVĒLĒTS NO VALDES VIDUS utt. .... utt. .... utt. .... DIREKCIJA ŠTATA UN ĀRŠTATA PERSONĀLS utt. ....