erk lcsi fejl d s s erk lcsi nevel s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erkölcsi fejlődés és erkölcsi nevelés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erkölcsi fejlődés és erkölcsi nevelés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Erkölcsi fejlődés és erkölcsi nevelés - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Erkölcsi fejlődés és erkölcsi nevelés. Lawrence Kohlberg. Piaget nyomdokain. ° Kohlberg – bizonyos erkölcsi elvek univerzálisak – pl. minden kultúrában hasonló fogalmaik vannak az igazság, egyenlőség, tisztelet, személyi autonómia kifejezéseinek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Erkölcsi fejlődés és erkölcsi nevelés


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lawrence kohlberg
Lawrence Kohlberg

Piaget nyomdokain

slide3

° Kohlberg – bizonyos erkölcsi elvek univerzálisak – pl. minden kultúrában hasonló fogalmaik vannak az igazság, egyenlőség, tisztelet, személyi autonómia kifejezéseinek.

° Kohlberg szerint az erkölcsi ítéletek kisgyermekkorban még alacsony színvonalúak,

végleges morális szint csak kb. 16-17. évre alakul ki

° Az erkölcsi fejlődés menete az abszolutisztikus ítéletektől halad a relativizálódás felé. („Mindenki másképp gondolkodik” – ez is abszolutisztikus gondolat.)

hogyan jelennek meg az erk lcsi fejl d s szintje az iskol ban prekonvencion lis szint
Hogyan jelennek meg az erkölcsi fejlődés szintje az iskolában?Prekonvencionális szint

Büntetésorientáció

 • A diák: azért nem szalad a folyosón, mert akkor beírást kap. (alsó tagozat)

Jutalomorientáció:

 • Alsó tagozat: Egy kislány hajlandó ebédnél utolsóként beállni a sorba, mert akkor majd ő mehet ki délután először az udvarra.
hogyan jelennek meg az erk lcsi fejl d s szintje az iskol ban konvencion lis szint
Hogyan jelennek meg az erkölcsi fejlődés szintje az iskolában?Konvencionális szint

Jógyerek-orientáció

 • Középiskolás lány: „Nagyon sokat tanulok, hogy ne okozzak csalódást a tanáromnak.”

Tekintélyorientáció

 • Az iskolák házirendje, osztálytermi szabályok – (Puskázni tilos?)A betartásukhoz kapcsolódó attitűd
hogyan jelennek meg az erk lcsi fejl d s szintje az iskol ban posztkonvencion lis szint
Hogyan jelennek meg az erkölcsi fejlődés szintje az iskolában?Posztkonvencionális szint

Társadalmi szerződés orientáció:

 • Középiskola: osztálytermi szabályok közös megalkotása
mor lis nevel s
Morális nevelés
 • „just community” schools
 • Morális dilemmák megvitatása
 • A belátás jelentősége
 • A jóvátétel fontossága
slide12

A történet: Egy asszony rákban haldoklik. Egy gyógyszerész feltalált egy gyógyszert, de 2000 dollárt kért érte. Az asszony férje, Heinz, csak a pénz felét tudta összegyűjteni. Kérte a gyógyszerészt, hogy adja olcsóbban, vagy fizethessen későbben, de a gyógyszerész elutasitotta. Heinz elkeseredésében betört az üzletbe és ellopta a gyógyszert felesége számára. Szabad volt-e ezt tenni a férjnek?  Miért?

slide13

A történetekre adott válasz és a döntés indoklása alapján állapította meg az erkölcsi ítéletek fejlődésének szakaszait :

slide15

A büntetéstől való félelem a fő aspektus. Egy kívülről fenntartott szabályhoz ragaszkodik. Egocentrizmusa miatt a saját szemszögéből ítél meg egy cselekvés helyes, avagy helytelen voltát. De Heinz aspektusából már képtelen ítélni. Erkölcsi érték: valamilyen cselekedet vagy jó, vagy rossz (mint a mesékben). Szemet szemért elv. (Büntetésorientációs szakasz)

slide17

„Heinz ellophatja a gyógyszert, mert Heinz is lehet beteg, s akkor majd neki lophatnak - a feleségétől ezt visszakaphatja.”

slide18

Tehát megéri megtenni, haszna származhat belőle.

 • Szándék, méltányosság még mindig nincs, de már épül le az egocentrizmusa, önmaga előtérbe helyezése. (Jutalomorientációs szakasz)
slide19

„Heinz ellophatja a gyógyszert, mert fontos, hogy törődjön a társával, így lehet jó ember. „

slide20

Az a helyes magatartás, amit a csoport. társadalom tőlem, elvár, fontos másokra odafigyelni, empatikusan tekinteni rá, a csoportérdeknek alárendeli magát, vagyis kilépünk az egocentrizmusból. (Jó gyerek orientáció)

slide21

„Heinz nem lophatja el a gyógyszer, de a férfi kötelességét társával szemben teljesítenie kell!” „Számtalan más lehetősége is lett volna arra, hogy a gyógyszerhez jusson, s tettével feleségének sem használt, mert így az asszony elveszette legfőbb támaszát.”

 • „Ha mindenki így tenne sem gyógyítás, sem törvény és morál nem létezne. Az elfogadott törtvények mentén is cselekedhet helyesen.”
slide22

Azon töpreng, mi volna, ha mindenki így cselekedne: felborulna a társadalmi rend. Úgy véli, az a helyes magatartás, amely hozzájárul a társadalom jólétéhez, fennmaradásához. (Tekintély orientáció vagy törvény és rend szakasza)

slide23

„Heinz jól tette, ha ellopta a gyógyszert, mert a szeretet nem mérhető pénzzel, az életnek nem lehet megszabni az árát.”

 • „A tisztesség az életnél is előrébb való.” „Miért legyek tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is.”
 • „A társadalmi törvények szerint Heinz rosszat cselekedett, de a természet, vagy Isten törvényei szerint a gyógyszerész volt rossz és a férj felmentést kaphat. Az emberi élet többet ér, mint az anyagiak. ”
slide24

Posztkonvencionális szint. Etikai elv –orientácó : a társadalmi konvenciókon túllép a morális gondolkodása. Az emberek 20-30%-ka lép erre a szintre, tehát korántsem univerzális erre az utolsó, legmagasabb nívóra való lépés. A saját választású, de egyetemes etikai elvek által vezérelt cselekvés, célja az önvád elkerülése igazságosság, méltóság, egyenlőség szerepe fontos.

 • pl.
gilligan
Gilligan

Gilligan válasza:

 • Női és ffi morál között nem mennyiségi, hanem minőségi különbség van – a nők más szempontok szerint ítélnek.- ffiak = az igazságosság morálja- nők = a törődés erkölcse

Előzmények

slide27

Az erkölcsi fejlődés elméletei:1) A pszichoanalitikusok szerint az erkölcsi fejlődés alapja a szülőkkel való azonosulás révén szabályi belsővé tétele. A személyiség összetevőinek belső harca, a szuperego szerepe kiemelt. 2) Biológiai megközelítés: pl. tesztoszteronszint (agresszivitás vagy sikeréhség), idegrendszeri különbségek, frontális lebeny sérülése.3) A behavioristák szerint az erkölcsi fejlődés alapja külső modellek megfigyelése, szülői jutalmazás és büntetés. A tanulás szerepe kiemelt (befolyásolja figyelmi képesség, motiváció, megőrzés folyamatai)  is. 4) A kognitív elméletek szerint az erkölcsi fejlődés alapja az egyén kognitív fejlettségének szintje. 5) A humanisztikusokszerint az erkölcsi fejlődés alapja minden egyes egyénben eredendően benne rejlő potenciális önmegvalósítási lehetőségek. Az erkölcsös magatartás feltételei külső beavatkozás nélkül, spontán alakulnak ki. Az erkölcsi szabályok társadalmi eredetűek: alapvetően a társadalom, a kultúra határozza meg mit tart követendő, betartandó szabálynak. De az erkölcsi magatartás az identitás része, aktív egyéni befogadás eredménye               

slide28

Erikson: a személyiség egész életen át tartó fejlődésének elengedhetetlen része. Csak akkor érünk el magasabb szintet, ha a korábbi szint konfliktusát megoldottuk, minden konfliktus, krízis eredményeként belső erő integrálódik a személyiségbe. Grastyán Endre: a játékokban valóban kreálódnak is konfliktushelyzetek, melyek megoldása végül az öröm alapjává válik.

oser diszkurzus m dszere
Oser diszkurzus módszere
 • Mutassunk be egy dilemmát!
 • Kényszerítsük gyors döntésre a gyerekeket!
 • Csoportmunka (3-5 azonos véleményen lévő gyerek) – gyűjtsék össze érveiket álláspontjuk mellett /1 gyerek írja/
 • Osztálymunka: az ellentétes vélemények ütköztetése (szabályok! Forgatókönyv)T érveket a táblára írja
 • Csoportmunka: megbeszélni, változott-e a véleményük, vannak-e új érveik stb.
 • Osztálymunka: két szóvivő összegzi a csoport véleményét
 • Újabb szavazás
 • T összefoglal, reflektál, pozitív megerősítés
forr sok
Források:
 • goclenaus.freeblog.hu/ [DOC]
 • A serdülőkor (pubertás: www.eduline.hu/segedanyagtalalatok.aspx/letolt/4968
 • sugi.uni.hu/Pszichopatologia.doc