plan inwestycyjny multi selekt
Download
Skip this Video
Download Presentation
Plan Inwestycyjny Multi – Selekt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Plan Inwestycyjny Multi – Selekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Plan Inwestycyjny Multi – Selekt. dajemy Klientom jeszcze więcej…. 6. Plan Inwestycyjny. Produkt dający możliwość pomnażania kapitału, poprzez inwestowanie regularne lub wpłaty jednorazowe w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Konto podstawowe. Konto dodatkowe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plan Inwestycyjny Multi – Selekt' - yaakov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan inwestycyjny multi selekt
Plan InwestycyjnyMulti – Selekt

dajemy Klientom jeszcze więcej…

plan inwestycyjny
6Plan Inwestycyjny

Produkt dający możliwość pomnażania kapitału, poprzez inwestowanieregularnelubwpłaty jednorazowe w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Konto podstawowe

Konto dodatkowe

(dla wpłat jednorazowych dostępne od 2 roku polisy)

Dedykowane do wpłat regularnychbądź wpłat jednorazowych.

Dedykowane do nieregularnych i dobrowolnych wpłat jednorazowych.

plan inwestycyjny1
6Plan Inwestycyjny

zasada dla Planu Inwestycyjnego Multi i Selekt

– z inwestycją regularną

II etap polisy – automatyczne, bezterminowe przedłużenie

I etap polisy – terminowy do 65 roku życia*

 • *na potrzeby OWU
 • I etap określony:
 • do 65 roku – dla osób do 55 roku życia
 • 10 lat – dla osób od 55 roku
 • II etap:
 • automatyczne przedłużenie w rocznicę po 65 roku życia ubezpieczonego.
slide4
Plan Inwestycyjny SelektPlan Inwestycyjny Selekt Prestiż/inwestowanie poprzez 14 UFK i 3 modelowe portfele AXA/
plan inwestycyjny selekt selekt presti
Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Plan Inwestycyjny Selekt / Selekt Prestiż

Zakresy inwestycji regularnych

PI Selekt

PI Selekt Prestiż

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3/3max

miesięczne 250  350  450  1 000  3 000  5 000 – 10 000

kwartalne 750  1 050  1 350  3 000  9 000  15 000 – 30 000

półroczne 1 500  2 100  2 700  6 000  18 000  30 000 – 60 000

roczne 3 000  4 200  5 400  12 000  36 000  60 000 – 120 000

BEZ OGRANICZEŃ

Minimalna wysokość wpłaty dodatkowej

plan inwestycyjny selekt selekt presti1
obowiązek inwestycji regularnej przez 10 lat

BONUS

BONUS

PREMIAw zależności od WARIANTU

SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe

za zarządzanie

za administrowanie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Plan Inwestycyjny Selekt / Selekt Prestiż

Ogólna zasada funkcjonowania konta podstawowego

premia i bonus pi selekt
6

1

10

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25…

10%

razem70%

20%

40%

wariant 1

PI Selekt

15%

razem75%

wariant 2

20%

razem80%

wariant 3

Premia i Bonus – PI Selekt

PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składkiw pierwszym roku polisy. Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej.

BONUSY jako procent wpłaconej składki pierwszorocznej przyznawane w ostatnich dniach 10 roku i 15 roku polisy.

premia i bonus pi selekt presti
6

1

10

15

20%

40%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25…

25%

razem85%

wariant 1

PI Selekt Prestiż

30%

razem90%

wariant 2

35%

40%

razem95%

razem100%

wariant 3

wariant 3 max

Premia i Bonus – PI Selekt Prestiż

PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składkiw pierwszym roku polisy.Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej.

BONUSY jako procent wpłaconej składki pierwszorocznej przyznawane w ostatnich dniach 10 roku i 15 roku polisy.

bezkonkurencyjne

premie i bonusy

bonus pi selekt
6Bonus – PI Selekt

BONUS – jako procent wpłaconej składki pierwszorocznej przyznawany w ostatnich dniach 10 roku i 15 roku polisy dla Klientów inwestujących regularnie.

 • WARUNKI OTRZYMANIA BONUSA:
 • brak wykupów częściowych z konta podstawowego do momentu przyznania BONUSA,
 • składka w wysokości nie niższej niż pierwotna z wniosku do momentu przyznania BONUSA,
 • brak zawieszenia inwestycji do momentu przyznania BONUSA (można skorzystać z prolongaty).
plan inwestycyjny multi plan inwestycyjny multi presti otwarta architektura 64 ufk
Plan Inwestycyjny MultiPlan Inwestycyjny Multi Prestiż/otwarta architektura 64 UFK/
plan inwestycyjny multi multi presti
Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż

Zakresy inwestycji regularnych

PI Multi

PI Multi Prestiż

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

miesięczne 300  1 000  3 000  5 000 – 10 000

kwartalne 900  3 000  9 000  15 000 – 30 000

półroczne 1 800  6 000  18 000  30 000 – 60 000

roczne 3 600  12 000  36 000  60 000 – 120 000

Minimalna wysokość wpłaty dodatkowej

BEZ OGRANICZEN

plan inwestycyjny multi multi presti1
obowiązek inwestycji regularnej przez 10 lat

PREMIAw zależności od WARIANTU

SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe

za zarządzanie

za administrowanie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż

Ogólna zasada funkcjonowania konta podstawowego

premia pi multi pi multi presti
6

1

15%

wariant 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25…

20%

wariant 2

PI Multi Prestiż

25%

wariant 3

brak

wariant bazowy

PI Multi

Premia – PI Multi / PI Multi Prestiż

PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składkiw pierwszym roku polisy.Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej.

plan inwestycyjny multi multi presti 5 15
Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż 5-15

Zakresy inwestycji regularnych

PI Multi

5-15

PI Multi Prestiż 5-15

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

miesięczne 500  1 000  3 000  5 000 – 10 000

kwartalne 1 500  3 000  9 000  15 000 – 30 000

półroczne 3 000  6 000  18 000  30 000 – 60 000

roczne 6 000  12 000  36 000  60 000 – 120 000

Minimalna wysokość wpłaty dodatkowej

BEZ OGRANICZEN

plan inwestycyjny multi multi presti 5 151
obowiązek inwestycji regularnej przez 5 lat

PREMIAw zależności od WARIANTU

SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe

za zarządzanie

za administrowanie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż 5-15

Ogólna zasada funkcjonowania konta podstawowego

premia pi multi 5 15 pi multi presti 5 15
6

1

5%

wariant 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25…

10%

wariant 2

PI Multi Prestiż 5-15

15%

wariant 3

brak

wariant bazowy

PI Multi 5-15

Premia – PI Multi 5-15 / PI Multi Prestiż 5-15

PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składkiw pierwszym roku polisy. Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej.

op aty w planie inwestycyjnym
6
 • 2

SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe

za zarządzanie

za administrowanie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Opłaty w Planie Inwestycyjnym

za ryzyko ubezpieczeniowe – zgodnie z TOiL – uzależniona od wieku

za zarządzanie – pobierana od 4roku polisy dla rachunku podstawowego i zależna od portfela inwestycyjnego oraz wariantu (dla rachunku dodatkowego pobierana od 1 roku)

za administrowanie polisą – opłata miesięczna jako % od rachunku utworzonego z wpłat z pierwszych 2 lat

Opłata:

dla portfeli: 2,80% - 1,75%

pozostałe UFK:1,95%-1,30%

dla PI SELKT/Prestiż

w UFK AXA IM:2,45% - 1,80%

Opłaty od wartości konta utworzonego z wpłat z 1 i 2 roku polisy :

dla wersji Prestiż – 0,25%

dla wersji bazowych – 0,39%

plan inwestycyjny multi selekt1
1,2 rok

0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3 - 10 rok

20%  88%

11 - 19 rok

99,5%

od 20 roku 

100%

Plan Inwestycyjny Multi / Selekt

Ogólna zasada funkcjonowania wypłat z konta podstawowego

 • Zawieszenie inwestycji możliwe od 6 roku:
 • zgodnie z życzeniem klienta lub automatycznie
 • na dowolnie określony czas lub bezterminowo
 • skutkuje przedłużeniem obowiązku inwestycji
 • regularnej przez 10 lat
plan inwestycyjny multi 5 15
1,2 rok

0%

3 - 15 rok

20%  88%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

16 - 19 rok

99,5%

od 20 roku 

100%

Plan Inwestycyjny Multi 5-15

Ogólna zasada funkcjonowania wypłat z konta podstawowego

 • Zawieszenie inwestycji możliwe od 6 roku:
 • zgodnie z życzeniem klienta lub automatycznie
 • na dowolnie określony czas lub bezterminowo
 • NIE skutkuje przedłużeniem obowiązku inwestycji
 • regularnej przez 15 lat
plan inwestycyjny multi z wp at jednorazow
wpłata na konto podstawowe dokonywana w 1 roku polisy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Plan Inwestycyjny Multi z wpłatą jednorazową

Ogólna zasada funkcjonowania.

konto podstawowe

Brak limitu min. wartości konta po wypłacie

konto dodatkowe

Wpłaty na konto dodatkowe w dowolnej wysokości – bez ograniczeń

Możliwość ustanowienia cyklicznych wypłat z konta dodatkowego

op ata wst pna
Opłata wstępna

Wariant II

Wysokość składki w tys. zł

do 100 powyżej 100 - 250 powyżej 250 – 500 powyżej 500

4% 3% 2% 1%

Wariant I

0%

Wskaźnik wykupu

Wariant II

Rok polisy : Wysokość składki w tys. zł

do 100 powyżej 100 - 250 powyżej 250 – 500 powyżej 500

1 93% 94% 95% 96%

2 96% 97% 98% 99%

Wariant I

Rok polisy :

1 - 92%

2 - 93%

3 - 94%

4 - 95%

5 - 96%

6 - 97%

od 7 – 100%

plan inwestycyjny z inwestycj jednorazow
6

Konto podstawowe

Konto dodatkowe

w zależności od wariantu

Plan Inwestycyjny z inwestycją jednorazową

zasada dla PI Multi

– z inwestycją jednorazową

dowolna wpłata na konto dodatkowe pozwala zachować polisę.

w przypadku spadkuwartości polisy(rachunku podstawowego + dodatkowego) od pierwszego roku poniżej określonego limitu AXA ma prawo pobrać dwukrotność opłaty za zarządzanie

= utrzymanie polisy w mocy!

funkcjonalno ci
6Funkcjonalności

Konto podstawowe

Konto dodatkowe

(dla wpłat jednorazowych dostępne od 2 roku polisy)

Wpłata, która zawiera nadpłatę automatycznie pokrywa bieżącą wpłatę i jej kolejne raty

Brak limitu wpłat na konto dodatkowe

Automatyczne pokrywanie zaległości wpłaty regularnej z konta dodatkowego na koniec okresu prolongaty.

Transfer pomiędzy kontami bez „podatku Belki”

Jednorazowe bądź cykliczne wypłaty poza polisę zlecane przez Klienta

wniosek cz wsp lna
Wniosek – część wspólna

Określenie ubezpieczającego

wniosek cz wsp lna1
Wniosek – część wspólna

Identyfikacja obywatelstwa

Identyfikacja adresu zamieszkania

Identyfikacja źródeł pochodzenia przychodu

wniosek cz wsp lna2
Wniosek – część wspólna

Wyznaczenie ubezpieczonego

Wskazanie przedstawiciela ustawowego w przypadku braku pełnej zdolności do czynności prawnych ubezpieczonego

wniosek cz wsp lna3
Wniosek – część wspólna

Jeden podpis ubezpieczającego i ubezpieczonego pod wszystkimi oświadczeniami

wniosek cz wsp lna4
Wniosek – część wspólna

Miejsce na wpis dotyczący m.in. wystawienia blankietów do wpłat

Ankieta profilu inwestycyjnego.

wnioski do plan w inwestycyjnych
Wnioski do Planów Inwestycyjnych
 • PI Selekt / PI Selekt Prestiż
 • PI Multi / PI Multi Prestiż ze składką regularną i jednorazową
 • PI Multi 5-15 / PI Multi Prestiż 5-15
 • Druk dowodu pierwszej wpłaty oddzielony od wniosku
ad