Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice Borlänge 2002-10-21 Nationell vägdatabas - en digital infrastruktur Jan-Olof Östlund Vägverket. Användningsområden. VÄGHÅLLNING. SAMHÄLLS-PLANERING. VÄGINFORMATIK. Kännetecken. Grunddatabas Rikstäckande vägnät –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yaakov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anv ndningsomr den

Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsserviceBorlänge 2002-10-21Nationell vägdatabas- en digital infrastrukturJan-Olof ÖstlundVägverket


Anv ndningsomr den

Användningsområden

VÄGHÅLLNING

SAMHÄLLS-PLANERING

VÄGINFORMATIK


K nnetecken

Kännetecken

Grunddatabas

Rikstäckande vägnät –

cirka 530 000 km

Ájourhållning vid källan

Känd kvalitet

Bygger på standard

Samverkan

Omfattande användning

Upphovsrättsliga principerAnv ndningsomr den

Kund

Kund

Kund

Kund

Skog.

Skog.

Skog.

Vägverket, Lantmäteriet, Kommunförbundet, Skogen

NVDB-RÅDET

VV

Kund 1

Kom.

Data-

försörjning

Produktion

Tillhanda-

hållande

LMV

Kom.

Kund 2

Kom.

Kom.

Kom.

Användare

Dataleverantörer

Kom.

Kund 3

Vägverket

Vägverkets

regioner

Skog.

Kund 4

Lantmäteriet

NVDB

Teknisk

lösning

Produktions-

central

Kommun


Dataf rs rjning

NVDB

Dataförsörjning

Kommunalt vägnät

VDB

Kommunerna

XX

Vägverket

Ensk. vägar

med

statsbidrag

Vägverket

GGD

XX

Skogsbil-vägnät

Lantmäteriet

Skogsnäringen


Anv ndningsomr den

Styrning av NVDB

Ekonomisk

modell

Specifikation

innehåll

Strategi

tillhandahållande

NVDB-Rådet

Vägverket

Lantmäteriverket

Svenska Kommunförbundet

Skogsindustrierna


Produkter och tj nster
Produkter och tjänster

 • Data

 • Dokumentation / Specifikationer

 • Stöd

 • Information


Aktuellt inneh ll
Aktuellt innehåll

 • Vägnätet

  • Hela Sveriges vägnät

 • Företeelser på statligt vägnät

  • Vägnummer

  • Bärighet

  • Hastighet

  • Vägbredd

  • Motorväg

  • Motortrafikled

  • Väghållare


F reteelser i nvdb

 • Trafikregler

 • Begränsad bruttovikt

 • Begränsad fordonslängd

 • Begränsat axel/boggitryck

 • Bärighet

 • Förbjuden/påbjuden

 • färdriktning

 • Förbud mot trafik

 • Hastighet

 • Inskränkningar transport av farligt gods

 • Miljözon

 • Motortrafikled

 • Tättbebyggt område

Företeelser i NVDB

 • Administrativa uppgifter

 • Väghållare

 • Vägnamn

 • Vägnummer


F reteelser i nvdb1
... företeelser i NVDB

 • Särskilda uppgifter för transporter på skogs-bilvägnätet

 • Framkomlighet för vissa fordonskombinationer

 • Svängmöjlighet

 • Tillgänglighet

 • Vägbom

 • Vändmöjlighet

 • Vägteknisk beskrivning

 • Färjeled

 • Höjdhinder upp till 4,5 meter

 • Planskild korsning

 • Slitlager

 • Vägbredd

 • Övriga företeelser

 • Funktionell vägklass

 • Rek. väg för farligt gods


Villkor f r en dataleverant r
Villkor för en dataleverantör

NVDB ställer vägnät och företeelser till leverantörers förfogande utan kostnad för denne.

Förutsättningen är att leverans av vägnät och / eller företeelser enligt överenskommelse kommer NVDB tillhanda.


Vidaref r dlare
Vidareförädlare

 • Carmenta

 • Cartesia

 • Columna

 • Metria

 • Sweco Position

 • Triona


Vad kommer det att kosta
Vad kommer det att kosta?

 • Hela Sveriges vägnät från ca 50 000 kr

 • Billigare att abonnera än att göra engångsuttag

 • För dataförädlare gäller initial avgift samt royalty på slutprodukten

 • Testdata utan kostnad

 • För FoU endast fast avgift


K nnetecken1

Grunddatabas

Bygger på standard

Samverkan

Ájourhållning vid källan

Vidsträckt användning

Upphovsrättsliga principer

Definierad kvalitet

Kännetecken

NVDB


Visionen
Visionen

NVDB ska vara grunden i all information om Sveriges vägnät


Anv ndningsomr den

Webbplats: www.vv.se/nvdb

E-post: nvdb@vv.se

Kundtjänst: 0243-75 900

Postadress: Vägverket

NVDB

781 87 Borlänge


ad