Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vita Mee - verzuimmanagement PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vita Mee - verzuimmanagement

Vita Mee - verzuimmanagement

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Vita Mee - verzuimmanagement

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VitaMee - verzuimmanagement Voor vitale medewerkers, die zin in hun werk hebben!

  2. & VitaMee - verzuimmanagement Maatwerk concept voor MKB in Achterhoek en Liemers VERZUIMBEGELEIDING ARBODIENSTVERLENING Alternatief voor de reguliere arbodienst.

  3. VitaMee - verzuimmanagement U wilt…. … een gezonde organisatie! … besparen op uw verzuimkosten! … verzuimbegeleiding op uw manier! … invloed op het verzuimgedrag van uw medewerkers!

  4. VitaMee - verzuimmanagement U zoekt… … een regionale dienstverlener. … professionals die u kent. … actie en daadkracht vanaf dag 1. … samenwerken vanuit de ondernemersgedachte.

  5. VitaMee - verzuimmanagement Wij gaan uit van…. … duidelijkheid in verwachtingen. … respect en aandacht. … eigen verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker. … samen kijken naar mogelijkheden voor herstel en vitaliteit.

  6. VitaMee - verzuimmanagement Meer weten…? … KIJK OP WWW.VITAMEE.NL … BEL 0544-353002 VOOR EEN AFSPRAAK!