Fisk=Mat - PowerPoint PPT Presentation

xylia
fisk mat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fisk=Mat PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Fisk=Mat
332 Views
Download Presentation

Fisk=Mat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fisk=Mat

 2. Innholdsfortegnelse Forskjell mellom laks og torsk Livssyklus laks og torsk Hvordan fungerer fiskehud? Hvordan puster fisk? Fisk er viktig for Norge

 3. Laks - utseende Ryggfinne Fettfinne Halefinne Gattfinne Brystfinne • Mørk rygg, blanke sider og hvit buk når den lever i havet • To ryggfinner • den bakerste mangler bein og kalles for fettfinne. Bukfinne

 4. Torsk - utseende Ryggfinne Ryggfinne Ryggfinne Halefinne Brystfinne Gattfinne Skjeggtråd Brungrå på ryggen og lys buk(fargen varierer etter hvor den lever) Tre ryggfinner og to gattfinner To brystfinner og to bukfinner Tydelig buet sidelinje Typisk skjeggtråd (lukteorgan) under haken Gattfinne Bukfinne

 5. Et lakseliv • Blir født og vokser opp i elva • Vandrer ut i havet for å spise seg feit • Svømmer tilbake til elva for å gyte

 6. Et torskeliv • Noen • vandrer fra Barentshavet i Arktis til Lofoten  norskarktisk torsk • som ikke vandrer og lever hele livet ved kysten  kysttorsk

 7. Skreien (Den norsk arktiske torskestammen) • Gyter i Lofoten • Yngelen driver med havstrømmen nordover til Barentshavet • Drar til Finnmark for å spise seg stor • Drar til Lofoten for å gyte

 8. Livssyklus til kysttorsk

 9. Fiskehud Når du tar på en fisk, kjenner du at den er veldig slimet. Hvorfor det? • Slimlagets oppgaver • Gjør at fisken glir lettere i vannet •  fisken kan svømme raskere • Beskytter fisken mot • Skader  akkurat som menneskehud • Hindrer sopp og bakterier

 10. Lakselus - Hva er dette? Lakselus Er en parasitt som lever på laksen og får sin næring gjennom den Laksen kan dø når den er infisert med for mange lus Dette er et stort problem i oppdrettsanlegg

 11. Hvordan puster fisk? pattedyr fisk

 12. Fisken «puster» med gjellene Fisk trenger også oksygen, men får ikke den i luften, men i vannet Vann strømmer gjennom gjellene og oksygen strømmer i fiskens blod.

 13. Fisk i Norge http://ndla.no/nb/node/100969