AKUT
Download
1 / 48

- PowerPoint PPT Presentation


 • 487 Views
 • Uploaded on

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ. Uzm Dr Savaş Öztürk Haseki EAH Nefroloji Kliniği. İNSİDENS-1. T üm toplumda 150-1800/milyon/yıl. T üm hastane ba ş vurular ının %1’ i. Y o ğ un bak ı m daki hastalar ı n %30’u. Hastaneye yatırılanların %2 ile %5’ i.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - xylia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Akut b brek yeters zl

AKUT

BÖBREK

YETERSİZLİĞİ

Uzm Dr Savaş Öztürk

Haseki EAH

Nefroloji Kliniği


Akut b brek yeters zl

İNSİDENS-1

Tüm toplumda 150-1800/milyon/yıl

Tüm hastane başvurularının %1’i

Yoğun bakımdaki hastaların %30’u

Hastaneye yatırılanların %2 ile %5’i

Travma başvurularının %0.1 ile %3.7’si

Deprem felaketzedelerinin %2 ile 5’i


Akut b brek yeters zl

İNSİDENS-2

 • ABY’nin mortalitesi

  • İkinci Dünya Savaşı: %100

  • Kore Harbi : %50

   • Hemodiyalizin kullanılması

 • ABY gelişme sıklığı

  • Kore Harbi: 1/200 yaralı

  • Vietnam Savaşı: 1/600 yaralı

   • daha erken sıvı resüsitasyonu

   • yaralıların daha erken hastaneye taşınması

 • Erken dönemde, nefrolog ile konsültasyonun ABY mortalitesini azalttığı gösterilmiştir

Schrier RW. JCI 2004


Yatan hastalarda aby
Yatan Hastalarda ABY

J Am Soc Nephrol 17: 1143–1150, 2006


Diyaliz gerektiren aby
Diyaliz Gerektiren ABY

192 hasta

Mortalite % 15.1

Kronik diyaliz %9.4

Ozturk S et al. Renal Failure, 29:991–996, 2007


Akut b brek yeters zl

TANIMLAR

 • Anüri

50 – 100 ml/gün

 • Mutlak anüri

“0” ml/gün

 • Komplet idrar retansiyonu

“0” ml/gün


Akut b brek yeters zl

TANIMLAR

Üremik sendrom = Böbrek yetersizliği

Akut

Kronik

Oligürik böbrek yetm.

Non-oligürik böbrek yetm.


Akut b brek yeters zl

TEMEL KAVRAMLAR

Bir günlük metabolik “yük” 600 mOsm/gün

Böbreğin konsantrasyon kapasitesi: 1400 mOsm/L

1 L. idrar................1400 mOsm “yük” temizlerse,

X L. idrar.................600 mOsm temizler.

OLİGÜRİ

0.4 L. = 400 ml.

BÖBREK YETERSİZLİĞİ


Akut b brek yeters zl

ABY SINIFLAMASI

İdrar yapımının aşamaları:

1. Prerenal

2. İntrarenal

3. Postrenal

ABY SINIFLAMASI


Akut b brek yeters zl

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

Prerenal İntrarenal Postrenal

(%70) (%25) (%5)

İnterstisyel nefrit

(%10)

Akut glomerulonefrit

(%5)

Akut tubuler nekroz

(%85)

Toksik

İskemik

Thadhani, NEJM 1996; 334: 1448.


Akut b brek yeters zl

İntravasküler volüm azalması

 • Gastrointestinal kayıp

 • Böbreklerden kayıp

 • Kanama

 • Damar dışında sıvı birikimi

  (Hipoalbuminemi, sepsis, travmatik doku)

PRERENAL

YETERSİZLİK

(fonksiyonel yetm.)

Efektif dolaşımın bozulması

 • Kalp yetersizliği

 • Perikard tamponadı

 • Periferik vazodilatasyon

Böbrek

damarlarında

tıkanıklık

 • Arter trombozu

 • Ven trombozu

Böbrek içinde

dolaşımın bozulması

 • NSAI ilaçlar, ACEI


Akut b brek yeters zl

PRERENAL ABY’de PATOGENEZ

Net filtrasyon basıncının azalması

RAA sisteminin aktivasyonu

ADH artması

 • Şoktaki hasta idrar yapamaz!

 • Şoktaki hastaya diüretik

  yapmanın mantığı yoktur !

Sonuç


Akut b brek yeters zl

POSTRENAL ABY’de ETYOLOJİ

1. Üreter obstrüksiyonu

2. Mesane boynu obstrüksiyonu

3. Üretra obstrüksiyonu


Akut b brek yeters zl

POSTRENAL ABY’de PATOGENEZ

Mekanik etki

Bowman Boşluğunda H.B. artışı

Hormonal etki

Vazodilatasyon

RBF ilk 4-6 saat içinde artış

PGI vePGE artışı

Kortikal vazokonstriksiyon

Fonksiyonel nefron sayısı 

TX-A2artışı

Artmış intratubuler basınç + iskemi

Renal disfonksiyon


Akut b brek yeters zl

İNTRARENAL ABY’DE ETYOLOJİ

Glomerulleri tutan hastalıklar

 • Akut glomerulonefrit

 • Hızlı ilerleyen glomerulonefrit

 • Diffüz kortikal nekroz

Böbreğin küçük damarlarını tutan hast.

 • Henoch-Schönlein purpurası

 • Sistemik vaskülitler

 • HUS - TTP

 • Malign hipertansiyon

 • Vasküler rejeksiyon

 • Postpartum akut böbrek yetersizliği

Tubulusları etkileyen hastalıklar

 • İntratubuler presipitasyon

 • Akut tubuler nekroz

  • İskemik

  • Toksik

   • Eksojen toksinler

   • Endojen toksinler

İnterstisyumu ve papillayı tutan hast.

 • Akut interstisyel nefrit

 • Bilateral akut piyelonefrit

 • Akut papiller nekroz

 • İnfiltratif hastalıklar (Örn.: lösemi)


Akut b brek yeters zl

İNTRARENAL ABY NEDENLERİ

1. Akut tubuler nekroz (%85)

2. Vasküler hastalıklar

3. Glomeruler hastalıklar

4. İntrarenal presipitasyon

5. Akut interstisyel nefrit

6. Diğer nedenler

(%15)

*Bilateral diffüz kortikal nekroz

*Akut papiller nekroz

Thadhani, 1996


Akut b brek yeters zl

ATN’de PATOGENEZ

İskemik

Nefrotoksik

Çoğu kez toksik ve iskemik sebepler

birlikte rol oynar !


Akut b brek yeters zl

BÖBREKLER İSKEMİYE NİÇİN DUYARLI?

Tüm vücutta, birim doku başına

en çok kanlanan organ:

BÖBREKLER

Her 100 gr doku için:

İnaktif iskelet kası

4 ml/dak.

Beyin

50 ml/dak.

Kalp

70 ml/dak.

Karaciğer

95 ml/dak.

Böbrek

360 ml/dak.

Guyton, 1996


Akut b brek yeters zl

TOKSİK NEFROPATİDE ETYOPATOGENEZ

Zager A. Semin Nephrol 1997; 17: 3.


Akut b brek yeters zl

Nekroz Oluşturabilecek İskemi Süresi

Hastanın yaşı

Kollateral dolaşımın durumu

Diğer hastalık (DM, ateroskleroz) varlığı

Şokun derinliği

Kullanılmakta olan ilaçlar

50 dakika - birkaç gün

Kellum, 2002


Akut b brek yeters zl

Böbrekler toksik etkenlere niçin duyarlı ?

1. Kardiyak atım hacminin %20‘si böbreklere gelir,

2. “Fırçamsı kenar" toksinlerin emilimini artırır,

3. Tubulus hücrelerinin yüksek metabolizması toksik etkiyi artırır,

4. Geri emilim intraluminal toksin yoğunluğunu artırır,

Zager, 1997


Akut b brek yeters zl

ATN’de OLİGÜRİNİN PATOGENEZİ

İskemi veya toksik etyoloji

Akut renal hasar

Vasküler değişiklikler

Tubuler değişiklikler

Geri sızma

Obstrüksiyon

Kf

RBF

Net filtrasyon basıncı 

GFR

Achard J et al. 1998


Akut b brek yeters zl

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE

KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI

Solunum

Sistemi

Kussmaul solunumu, üremik akciğer, plevral effüzyon, spesifik

ve nonspesifik infeksiyonlar

Kardiyovasküler

Sistem

Hipertansiyon, kalp yetersizliği, aritmiler, üremik perikardit

Gastrointestinal

Sistem

Stomatit, bulantı, kusma, inatçı hıçkırık, mukozal ülserasyonlar,

peptik ulkus, GİS kanaması, pankreatit

Hemopoetik

Sistem

Üremik anemi, üremik immunosupresyon,

üremik kanama diyatezi


Akut b brek yeters zl

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE

KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI

Sıvı-elektrolit

Dengesi

Hipervolemi, hipovolemi, hiperpotasemi, hipopotasemi,

hipernatremi, hiponatremi, tetani, hipermagnezemi

Asit-baz Dengesi

Artmış anyon açıklı ve normal anyon açıklı metabolik asidozlar

Nöromüsküler

Sistem

İstemsiz hareketler, konvülziyonlar, diyaliz dengesizlik sendromu


Akut b brek yeters zl

İNTRARENAL ABY’lerde TEDAVİ

I. Altta yatan primer olayın özel tedavisi

Akut tubuler nekrozun tedavisi (profilaksisi)

Diğer nedenlerin tedavisi

II. ABY’nin genel tedavisi

Konservatif tedavi

Diyet

Asid-baz dengesinin sağlanması

Sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması

Komplikasyonların tedavisi

Diyaliz


Akut b brek yeters zl

ABY’de KONSERVATİF TEDAVİ

DİYET

Malnütrisyon  kötü prognoz

Öncelikle oral beslenme

Gastrointestinal kanal fizyolojisi sağlanır

İmmun fonksiyonlar uyarılır

Parenteral uygulamadaki infeksiyonlar önlenir

Stres gastriti riski azaltılır

Daha ekonomik


Akut b brek yeters zl

ABY’de KONSERVATİF TEDAVİ-II

DİYET-II

Kalori 35-50 kkal/kg

Potasyum ve tuz kısıtlaması

Protein kısıtlaması

Azotlu madde birikimi 

Sülfat ve fosfat düzeyleri 

Metabolik asidoz

Diyaliz (-): 0.6 g/kg/gün

HD (+): 1.0 g/kg/gün,

PD (+): 1.5 g/kg/gün

esansiyel

a.a. zengin

protein

Esansiyel a.a. keto ve hidroksi analogları


Akut b brek yeters zl

ABY’de KONSERVATİF TEDAVİ -III

Hipertansiyon

Ultrafiltrasyon

Tuz kısıtlaması

Kalsiyum antagonistleri

b-blokerler

a-metil dopa

a-blokerler

Diüretikler

ACEI ve A-II blokerleri ??

Kalp yetm.


Akut b brek yeters zl

ABY’de KONSERVATİF TEDAVİ -IV

Üremik hemorajik diyatez

Kan transfüzyonları

DDAVP

Kriyopresipitat

Konjuge östrojenler

Diyaliz

Diğer komplikasyonlar

DİYALİZAkut b brek yeters zl

1. Hastada gerçekten ABY mı? oligürik mi ?

2. ABY varsa problem idrar yapımının

hangi aşamasından kaynaklanıyor ?


Akut b brek yeters zl

Fizik muayene

- Hasta hipotandü mü ? CVP ölçümü ?

- Glob vesikal var mı ?

Ultrasonografi

Sistemde idrar var mı ?

Dilatasyon Obstrüksiyon

! Akut komplet obstrüksiyonlarda

pelvikaliektazi görülmeyebilir


Akut b brek yeters zl

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

ULTRASONOGRAFİ

ETYOLOJİ

Küçük böbrekler: Kronik böbrek hastalığı

 • Normal büyüklükte böbrekler:

  Hiperekojenik AGN, ATN

  Normal ekojenite Prerenal, renal arter t.

Büyük böbrekler:İnfiltrasyon, renal ven t.

 • Ultrasonografi imkanı yok !

  Mesane kateterizasyonu denemeli mi?


Akut b brek yeters zl

İntrarenal ABY söz konusu ise:

Sorun

idrar yapımının

hangi aşamasından

kaynaklanıyor ?

Sistemik vaskülit ?

A. glomerulonefrit ?

Akut tubuler nekroz ?

İntratubuler presip. ?

Akut interstisyel ödem ?

Kortikal nekroz ?

Papiller nekroz ?


Akut b brek yeters zl

Akut mu ? Kronik mi? Kronik üzerine akut mu ?

AKUT ve KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ AYIRIMI

Öykü

 • Tekrarlayan üriner infeksiyon

 • Noktüri

 • Halsizlik, solukluk

 • Ödem

 • Hematüri

Böbrek boyutunun

ölçülmesi

Ultrasonografi


Akut b brek yeters zl

Akut ise prerenal aşamada kalmış mı ?

İntrarenal aşamaya girmiş mi?
Hemoglobin silendirleri
Hemoglobin silendirleri

Lökosit silendirleri

Akut piyelonefrit, akut interstisyel nefrit, proliferatif glomerulonefrit

Glomerulonefritler, hemoglobinüriler


Epitel h cresi silendirleri
Epitel hücresi silendirleri

Akut tubuler nekroz, akut interstisyel nefrit, glomerulonefrit


Akut b brek yeters zl

Mutlak anüri:

Renal arter tromboembolisi

Diffüz kortikal nekroz

Akut glomerulonefrit

Vena renalis trombozu

Üriner obstrüksiyon

Hızlı ilerleyen glomerulonefrit


Akut b brek yeters zl

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

TANISI KONULDUĞUNDA :

Yaşamı tehdit eden komplikasyon ?

YAŞAMI

TEHDİT EDEN

KOMPLİKASYONLAR

Hiperpotasemi

* EKG değişiklikleri


Akut b brek yeters zl

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

TANISI KONULDUĞUNDA :

Yaşamı tehdit eden komplikasyon ?

Hiperpotasemi

* EKG değişiklikleri

YAŞAMI

TEHDİT EDEN

KOMPLİKASYONLAR

Ağır asidoz

*Kussmaul solunumu

Akciğer ödemi

* Dispne

DİYALİZ


Akut b brek yeters zl

TEDAVİ

1. Predispozan faktörlerin ortadan kaldırılması ve

(saptanabilmişse) etyolojiye yönelik spesifik tedavi

2.İdrar miktarının artırılmaya çalışılması

 • Furosemide:100-500 mg iv.,mannitol: 0.2 gr/kg infüzyon,

  dopamin: 1-3 mc/kg/dak. infüzyon

 • Aldığı= Çıkardığı + 500ml

3. Konservatif tedavi yöntemleri:

A. Proteinli gıdaların kısıtlanması, sıvı-elektrolit , asid-baz

dengesinin düzenlenmesi,

B. Yeterli miktarda kalori verilmesi,

C. Kullanılan ilaçların dozunda gerekli değişikliklerin yapılması,

D. Hastayı yoğun izlemeye alarak gerektiği anda diyaliz yapılması,

4.Diyalitik tedavi yöntemleri


Akut b brek yeters zl

Deneyseltedaviler

 • Anti-TNF-alfa

 • Ekzojen ATP

 • Ekzojen GTP

 • Isı şok proteinleri

 • İnsülin kökenli büyüme faktörü

 • Kök hücre ve epitel hücresi uygulaması