elaborat razvojni program o preoblikovanju kz u tednu banku i o uskla enju kz kao kreditne unije
Download
Skip this Video
Download Presentation
Arnalda Milinović Zagreb, 28. rujna 2007.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Arnalda Milinović Zagreb, 28. rujna 2007. - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

ELABORAT (RAZVOJNI PROGRAM) O PREOBLIKOVANJU ŠKZ U ŠTEDNU BANKU I O USKLAĐENJU ŠKZ KAO KREDITNE UNIJE. Arnalda Milinović Zagreb, 28. rujna 2007. Sadržaj prezentacije. Zakonski okvir Interni okvir za obradu zahtjeva Izrada plana i strategije. I. ZAKONSKI OKVIR. Regulativa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arnalda Milinović Zagreb, 28. rujna 2007.' - xyla-dotson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elaborat razvojni program o preoblikovanju kz u tednu banku i o uskla enju kz kao kreditne unije

ELABORAT (RAZVOJNI PROGRAM)O PREOBLIKOVANJU ŠKZ U ŠTEDNU BANKUIO USKLAĐENJU ŠKZ KAO KREDITNE UNIJE

Arnalda Milinović

Zagreb, 28. rujna 2007.

sadr aj prezentacije
Sadržaj prezentacije
 • Zakonski okvir
 • Interni okvir za obradu zahtjeva
 • Izrada plana i strategije
i zakonski okvir
I. ZAKONSKI OKVIR
 • Regulativa
 • Preoblikovanje ŠKZ u štednu banku
 • Usklađenje ŠKZ kao kreditne unije
regulativa
Regulativa
 • Zakon o bankama NN 84/2002., 141/2006.
 • Zakon o kreditnim unijama NN 141/2006.
preoblikovanje kz u tednu banku 1
Preoblikovanje ŠKZ u štednu banku (1)
 • Članak 78. stavak 1. propisuje da je ŠKZ, koja ima odobrenje za rad te koja je upisana u sudski registar na dan stupanja Zakona o kreditnim unija, dužna donijeti odluku (do 30. travnja 2007.) o preoblikovanju u štednu banku
 • Nadalje, dužna je u propisanom roku uskladiti akte, rad i poslovanje s odredbama ZOB-a
preoblikovanje kz u tednu banku 2
Preoblikovanje ŠKZ u štednu banku (2)
 • Članak 81. stavak 1. propisuje obvezu ŠKZ, koja je donijela odluku o preoblikovanju u štednu banku, da podnese Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za dobivanje odobrenje za rad kao štedna banka
uskla enje kz kao kreditne unije 1
Usklađenje ŠKZ kao kreditne unije (1)
 • Članak 78. stavak 1. propisuje da je ŠKZ, koja je na dan stupanja Zakona o kreditnim unija imala odobrenje za rad i koja je upisana u sudski registar, dužna donijeti odluku (do 30. travnja 2007. ) o nastavku rada kao kreditna unija te u propisanom roku uskladiti svoje akte, rad i poslovanje s odredbama Zakona o kreditnim unijama
uskla enje kz kao kreditne unije 2
Usklađenje ŠKZ kao kreditne unije (2)
 • Članak 80. stavak 4. propisuje da je ŠKZ dužna (po isteku roka 31.12.2007.) Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o odobrenju za rad kojemu se obvezno prilažu (pod točkom 2.) poslovni plan za sljedeće tri godine poslovanja koji uključuje objašnjenje razloga i ciljeva za nastavak poslovanja, projekcije bilance i račun dobiti i gubitka, opis organizacijske strukture i tehničke infrastrukture te računovodstvene politike kreditne unije
ii interni okvir za obradu zahtjeva
II. INTERNI OKVIR ZA OBRADU ZAHTJEVA
 • Zahtjev za štednu banku (sadržaj obrasca)
 • Dokumentacija
  • Sadržaj elaborata (razvojnog programa)
  • Informacije
sadr aj zahtjeva 1
Sadržaj zahtjeva (1)
 • Točka 5. - vlasnička struktura podnositelja zahtjeva (ŠKZ)
 • Točka 9. - popis svih povezanih osoba s podnositeljem zahtjeva
 • Točka 13. - osobe predložene za članove nadzornog odbora i uprave
 • Točka 14. - obrazloženje ciljeva koji se time žele postići
 • Točka 15. - opis radnji koje je podnositelj zahtjeva već poduzeo u svezi s pravnim poslom usklađenja
sadr aj zahtjeva 2
Sadržaj zahtjeva (2)
 • Točka 16. - procijenjeni trošak realizacije planiranih aktivnosti
 • Točka 17. - mišljenje o utjecaju nove financijske institucije na bankovni sustav i monetarnu politiku
 • Točka 18. - poslovna strategija buduće financijske institucije
 • Točka 19. - poslovni plan s projekcijama financijskih izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka) za iduće 3 godine (5 godina)
 • Točka 20. - organizacijska, upravljačka i kadrovska struktura
sadr aj zahtjeva 3
Sadržaj zahtjeva (3)
 • Točka 21. - interni akti kojima su zacrtane politike i procedure poslovanja financijske institucije
 • Točka 22. - informatička tehnologija štedne banke
 • Točka 23. - podaci o materijalnoj imovini štedne banke
sadr aj elaborata razvojnog programa 1
Sadržaj elaborata (razvojnog programa) (1)
 • Uvod
 • Poslovanje ŠKZ do perioda usklađenja/preoblikovanja
 • Organizacija
 • Menadžment i odgovornosti
 • Kadrovska struktura
 • Materijalna imovina
 • Informatička opremljenost
 • Nadzor poslovanja ŠKZ i naložene mjere
sadr aj elaborata razvojnog programa 2
Sadržaj elaborata (razvojnog programa) (2)
 • Poduzete aktivnosti u prelaznom razdoblju
 • Nova vlasnička struktura
 • Gospodarsko i financijsko okruženje
 • Program rada za razdoblje od 3 godine (5 godina)
 • Zacrtani ciljevi
 • Razvojna strategija
 • Planirana bilanca za razdoblje od 3 godine (5 godina)
 • Planirani račun dobiti i gubitka za isto razdoblje
sadr aj elaborata razvojnog programa 3
Sadržaj elaborata (razvojnog programa) (3)
 • Organizacija nove financijske institucije
 • Materijalna imovina i informatička podrška
 • Kadrovska struktura nove financijske institucije
 • Nadzorni odbor i Uprava
 • Interni akti koje je donijela predložena Uprava
 • Upravljanje rizicima
sadr aj elaborata razvojnog programa 4
Sadržaj elaborata (razvojnog programa) (4)
 • Iz sadržaja elaborata je vidljivo da se razvojni program sastoji od poduzetnikova tima (uprave), opisa usluga, analize tržišta, strategije, financijskih projekcija, opisa trenutne situacije i opisa strateških ciljeva
iii izrada poslovnog plana i strategije
III. IZRADA POSLOVNOG PLANA I STRATEGIJE
 • U nastavku više pažnje ćemo posvetiti slijedećim točkama:
 • Program rada za razdoblje 3 godine (5 godina)
  • Planirana bilanca
  • Planirani račun dobiti i gubitka
 • Zacrtani ciljevi
 • Razvojna strategija
 • Upravljanje rizicima
poslovni plan
Poslovni plan
 • Poslovni plan jedan je od važnijih dokumenata, odnosno možemo reći da je to strukturiran elaborat koji sadrži cjelovito i precizno obrađeno obrazloženje o aktivnostima (ulaganjima) koje društvo planira s definiranim očekivanjima
 • Drugim riječima, poslovni plan je sistematski prikaz planiranih ciljeva i aktivnosti društva u određenom razdoblju
analize potrebne za izradu poslovnog plana
Analize potrebne za izradu poslovnog plana
 • Utvrđivanje unutarnjih vlastitih mogućnosti u pogledu materijalnog, financijskog i kadrovskog aspekta
 • Utvrđivanje stanja na tržištu u pogledu ponude i potražnje za uslugama, cijena, konkurentskih odnosa
 • Utvrđivanje izvora potrebnih sredstava
temelj za izradu poslovnog plana 1
Temelj za izradu poslovnog plana (1)
 • Gospodarsko okruženje:
 • Osnovne karakteristike okruženja u RH
 • Stanje i perspektive gospodarstva
 • Proračun, platna bilanca
 • Nezaposlenost
 • Domaći bruto proizvod i sl.
temelj za izradu poslovnog plana 2
Temelj za izradu poslovnog plana (2)
 • Financijsko okruženje:
 • Na bankarskom tržištu
  • Koncentracija broja subjekata
  • Povećanje konkurencije
  • Smanjenje kamatnih stopa
  • Smanjenje kamatnih marži
  • IT tehnologija
  • Bankarski proizvodi i usluge
 • Na širem financijskom tržištu
poslovni plan1
Poslovni plan

Poslovni plan treba se temeljiti na slijedećim strategijskim odrednicama:

 • Misija
 • Vizija
 • Strategija poslovanja
 • Strategija ciljeva
 • Poslovni plan pokazuje mogu li se osigurati financijska

sredstva kako bi se taj projekt s raspoloživim sredstvima

realizirao te kakav prihod i rezultat poslovanja se može

očekivati

misija
Misija
 • Određuje se na temelju odluke dioničara/članova
 • To je krajnja svrha ili cilj postojanja financijske institucije
 • Svrha može biti ostvarivanje najveće dobiti ili što kvalitetnije pružanje usluga…
vizija
Vizija
 • Vizija financijske institucije je strategijsko promišljanje uprave i vlasnika (značenje, veličina, tržišni udjel)
 • Vizija određuje područja kojima će se društvo baviti i ciljeve koje uprava želi ostvariti u nekom roku (rast, profitabilnost)
 • Vizija je nužna u izradi strategije, odnosno strategija i strateški ciljevi proizlaze iz vizije
strategija poslovanja
Strategija poslovanja
 • Strategija obuhvaća načine kojima će društvo ostvariti svoju misiju i viziju. Strategija obuhvaća:
  • Odabir tržišnog segmenta
  • Strateške financijske ciljeve
  • Definiranje ciljnih skupina
  • Pravce razvoja
  • Definiranje vrsta bankovnih i ostalih financijskih usluga
  • Identificiranje konkurencije
  • Definiranje konkurentskih prednosti koje ima ili planira imati u odnosu na konkurente
strategija poslovanja i politika
Strategija poslovanja i politika
 • Ciljevi trebaju biti jasni, mjerljivi, ostvarivi te realistički
 • Jedna od najvažnijih poslovnih strategija i politika buduće financijske institucije je upravljanje rizicima:
  • Kreditni rizik
  • Operativni rizik
  • Tržišni rizik
   • Valutni rizik
   • Kamatni rizik u bankovnoj knjizi
   • Kamatni rizik u knjizi trgovanja
   • Rizik likvidnosti
strategija razvoja prikazana swot analizom
Strategija razvoja prikazana SWOT analizom
 • Snaga (određene odlike i tržišne prednosti)
 • Slabosti (kritičko vrednovanje istaknutih prednosti)
 • Prilike (prepoznavanje budućih tržišnih prilika)
 • Opasnosti (određene prijetnje i opasnosti)
bilanca1
Bilanca
 • Prilikom izrade bilance veoma je važno:
 • Uključiti samo one pozicije (vrste financijskih usluga) koje štedna banka/kreditna unija može pružati temeljem Zakona o bankama/Zakona o kreditnim unijama
 • Uključiti u bilancu npr. obveznu pričuvu, graničnu pričuvu
 • Realno prikazati povećanja aktive (plasmana) - obratiti pažnju na zakonske propise u svezi istog
 • Prikazati što realniju sliku trenutnog stanja aktive - raspoređivanje plasmana u rizične skupine A-C (kvaliteta plasmana i instrumenti osiguranja povrata kredita, kolaterali)
ra un dobiti i gubitka1
Račun dobiti i gubitka
 • Prilikom izrade računa dobiti i gubitka veoma je važno:
 • Realno iskazati kamatne prihode (visina kamatne stope)
 • Realno iskazati nekamatne prihode
 • Realno iskazati ostale administrativne troškove (s obzirom na broj zaposlenih, najam…)
 • Realno iskazati rezerve za identificirane gubitke
 • Uključiti dobit nakon oporezivanja u kapital naredne godine
 • Obratiti pažnju na izračun adekvatnosti kapitala/stopu solventnosti
ad