Rodina a blahoslaven zdenka
Download
1 / 48

Rodina a blahoslavená Zdenka - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Rodina a blahoslavená Zdenka. Rodina Schelingových. Zmysel vlastnej existencie. Čím vlastnú existenciu naplniť? V čo vlastne veriť? Kde sú ciele vyššie než človekovo zmyslové vyžitie?. A konečne :. Prečo je vlastne človek na svete? Prečo bol stvorený?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rodina a blahoslavená Zdenka' - xyla-cantu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rodina a blahoslaven zdenka

Rodinaa blahoslavená Zdenka

Rodina Schelingových


Zmysel vlastnej existencie
Zmysel vlastnej existencie

 • Čím vlastnú existenciu

  naplniť?

 • V čo vlastne veriť?

 • Kde sú ciele vyššie než človekovo zmyslové vyžitie?


A kone ne
A konečne:

 • Prečo je vlastne človek na svete?

 • Prečo bol stvorený?

 • A prečo vôbec bol stvorený svet?

 • Čo bolo základnou pohnútkou k jeho vzniku?


Pod a z kladnej kres anskej teol gie
Podľa základnej kresťanskej teológie:

 • Trojjediný Boh ku svojej existencii nepotrebuje svet ani človeka, lebo je všemohúci, absolútne dokonalý a sám sebe úplne samostatný a na ničom nezávislý.

 • Napriek tomu však od večnosti mal zámer - svet a človeka vytvoriť.

 • Chcel rozmnožiť počet účastníkov na svojej láske.


 • Láska sa chce deliť, a preto vytvoril svet duchovný a svet hmotný. Sú úzko spojené, a preto pre tieto dva svety utvoril pevné normy spolunažívania.


 • Stvorením viditeľného a neviditeľného sveta vystúpil Boh z poriadku činnej abstrakcie do konkrétnej.

 • Boh stvoril konkrétny svet a človeka obdaril ho schopnosťami spoluvytvárať, tak pokračovať v jeho Tvorbe.P vodn povolanie loveka je
Pôvodné povolanie človeka je oslavovať Boha.

aby bol rozmnožovateľom

 • krásy,

 • oslavy,

 • Lásky.


O hovor sv t p smo
Čo hovorí Sväté písmo? oslavovať Boha.

 • 3 Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho:

Mt 19, 3 - 12


 • "Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?" 4 On odpovedal: "Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril 5 a povedal: "Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele"? 6 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“


 • 7 príčiny?" Povedali mu: "Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?" 8 Odpovedal im: "Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. 9 A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží."


 • 10 príčiny?" Jeho učeníci mu povedali: "Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa." 11 On im povedal: "Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. 12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí."


J n pavol ii
Ján Pavol II. príčiny?"

nazval rodinu svätyňou života.


 • Rodina nie je umelým, príčiny?" človekom vymysleným, výtvorom,

  definovaným v stanovenom zákone,

  ale prvotným prirodzeným spoločenstvom osôb a základnou bunkou spoločnosti.Rodina a udsk pr va
Rodina a ľudské práva prirodzené zákonitosti, základné funkcie a význam.

 • Dokument Rodina a Všeobecná deklarácia ľudských práv predstavuje jeden z najväčších a najtrvalejších úspechov OSN.

 • Otázky rodiny v tomto dokumente obsahuje

  §16, ktorý má toto znenie:

Povrázok má nárok na ochranu štátom a spoločnosťou.

aktivita


V znam pohlavia ako zv zku
Význam pohlavia ako zväzku má nárok na ochranu štátom a spoločnosťou.

 • Vieme, že ženské a mužské pohlavné bunky sa spájajú nerozlučiteľne.

 • Každý z nás je v skutočnosti obrazom zjednocujúceho a nerozlučiteľného spojenia na celý život – spojením toho, čo je najmužskejšie, s tým, čo je najženskejšie, toho, čo pochádza od otca, s tým, čo pochádza od matky.


Putzle aktivita
Putzle má nárok na ochranu štátom a spoločnosťou. - aktivita


Pr ca so srdie kom aktivita
Práca so srdiečkom -aktivita má nárok na ochranu štátom a spoločnosťou.

 • srdiečko, vystrihnúť a označiť na ňom koľko si myslia, že

  do vienka dostali od otca

  a koľko od mamy.

 • Označia to čiarou a prestrihnú.


Z ver 1
Záver 1: má nárok na ochranu štátom a spoločnosťou.

 • Tieto dve úplne odlišné časti ako symboly tvoria po spojení jednotu a celok a pritom nestrácajú nič zo svojej identity, jednoty a odlišnosti.

 • Jedna z týchto častí je symbolom muža, druhá symbolom ženy. Keď sa putom lásky spoja do manželskej jednoty,

 • žena neprestáva byť sebou

 • ani muž neprestáva byť sebou


Ot zky
Otázky má nárok na ochranu štátom a spoločnosťou.

 • Takto sme objavili črtu, ktorá obojstranne vyzdvihuje a posilňuje hodnoty pohlavia v manželstve.

 • Vytvorí symbol srdca jedna časť bez druhej?

 • Môže jedna časť, ktorá patrí k druhej časti zároveň rovnako patriť k tretej a neporušiť celok a jednotu symbolu? • Spätný pohľad na vlastný získal od otca POČIATOK zvýraznil ďalšie hľadisko definície človeka, ktorý poukazuje na to, že človek môže vytvárať zväzky alebo putá – rodinu.


Man elstvo po iatok rodiny
Manželstvo – počiatok rodiny získal od otca

 • Človek sa nenarodí ani z dvoch mužských, ani z dvoch ženských buniek.

 • Preto je manželstvo počiatkom rodiny a v svojej podstate predstavuje výlučne zväzok muža a ženy. Rodina tvorí výnimočný priestor tajomstvaPrameňa života.


Pohlavie a rodina
Pohlavie a rodina získal od otca

 • Význam pohlavia ako zväzku, rovnako ako jeho zjednocujúci význam veľmi zreteľne poukazujú na RODINU ako na pokrvné spoločenstvo, ktoré je najhlbšie zakorenené v prirodzenosti človeka. Počiatok každého z nás je obrazom stvoriteľského diela uskutočneného DARCOM BYTIA

  (v kresťanstve Bohom Stvoriteľom) prostredníctvom daru

  otca a matky – ženy a muža.


Spolo ensk charakter loveka
Spoločenský charakter človeka získal od otca

 • Pane pripoj ma k rodokmeňu, z ktorého pochádzam. Moja existencia nemá zmysel, keď som sám.

 • Nech sa o mňa oprie iný človek a nech sa ja opriem o neho.

  Antoine de Saint ExupéryRodina schelingov
Rodina Schelingová získal od otca

 • Blahoslavená Zdenka, otec, mama a súrodenci


Slovo pohlavie s vis s ot zkou
Slovo „pohlavie“ súvisí s otázkou: získal od otca

 • Čo znamená byť človekom?

  Zvýrazňuje sa tým spoločenský charakter človeka, ktorý vytvára vzťahy s inými ľuďmi.

  Zopakujme: poznáme vzťahy kamarátske, priateľské, susedské, súrodenecké, vzťahy sympatie, snúbeneckej, manželskej, rodičovskej lásky atď.

 • Zdôvodnite, prečo všetkých týchto vzťahov, je šťastný?rodina patrí

  do prirodzenosti človeka, teda k tomu, čo je nemenné a nutné a nie je výtvorom ľudskej fantázie.


 • Je len tvojou osobnou vecou, všetkých týchto vzťahov, je šťastný?

  čo si myslíš,

  čo robíš,

  kým si,

  alebo sa to dotýka priamo, či nepriamo aj iných osôb?


Siahneme do h bky v znamov
Siahneme do hĺbky významov všetkých týchto vzťahov, je šťastný?

 • Nie každý prirodzený sexuálny akt je schopný odovzdať život.


Z ver 2
Záver 2: všetkých týchto vzťahov, je šťastný?

 • Manželskou láskou žena a muž tvoria jednotu a celok, pričom nestrácajú zo svojej totožnosti a odlišnosti: jedinečnej a neopakovateľnej hodnoty, ktoré predstavuje každá z nich.


 • Napriek tomu, že jednotlivé časti – symboly sú úplne rozdielne, hodia sa k sebe a dopĺňajú sa. Hovoríme, že sú navzájom komplementárne (doplňujúce sa), to znamená, že sa cez lásku vzájomne dopĺňajú.

 • Ide o vzájomné dopĺňanie sa v oblasti fyzickej, ale aj psychickej, spoločenskej a duchovnej.


Z ver 3
Záver 3: rozdielne, hodia sa k sebe a dopĺňajú sa. Hovoríme, že sú navzájom

 • Vďaka milujúcej prítomnosti muža sa žena stáva ženskejšou.

 • Vďaka milujúcej prítomnosti ženy sa muž stáva mužskejším.


Z ver 4
Záver 4: rozdielne, hodia sa k sebe a dopĺňajú sa. Hovoríme, že sú navzájom

 • Vernou a výlučnou láskou sa ona stáva DAROM pre neho a on DAROM pre ňu. Darom úplným, výlučným, nezištným a neodvolateľným. • Je potrebné zdôrazniť, že ide o schopnosť milovať osobu pre ňu samu, teda osoba je darom pre inú osobu prostredníctvom najhlbšieho spojenia osôb a nie je výmenou služieb, kde sa osoba stáva úžitkovým predmetom: sexuálny zážitok, príjemnosť za príjemnosť.


Korunou vz jomn ho obdarovania
Korunou vzájomného obdarovania osobu pre ňu samu, teda osoba je

 • znakom ich zjednocujúcej, vernej, výlučnej lásky sa stáva ich dieťa, ktorému prebudením Prameňa života vďaka - DARCOVI EXISTENCIE - odovzdávajú život.

 • Kým muž obdarúva ženu materstvom, žena muža otcovstvom.


P podstatn ch t pohlavnosti loveka v man elstve
Päť podstatných čŕt pohlavnosti človeka v manželstve osobu pre ňu samu, teda osoba je

 • Zjednocujúca

 • Navzájom sa doplňujúca (komplementárna)

 • Vzájomne vyzdvihujúca a posilňujúca hodnotu pohlavia

 • Vzájomne sa obdarúvajúca

 • Plodná – odovzdávajúca život budúcemu pokoleniu


Zdroj
Zdroj osobu pre ňu samu, teda osoba je

 • Pripravila sr. Božena Balážová

 • Podľa metodického materiálu pre SŠ 1. ročník

 • Obrázky z vlastného fotoalbumu a internetu


ad