Indick subkontinent
Download
1 / 61

- PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Indický subkontinent. Jižní Asie. Harappská kultura. „kultura poříčí Indu“ podle prvního naleziště: Harappa cca 3000 – 1500 př. Kr. velký územní rozsah větší než Egypt, Mezopotámie, Čína vyspělý urbanismus pravoúhlé ulice, kanalizace Kdo byli nositelé této kultury?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - xuxa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Harappsk kultura
Harappská kultura

 • „kultura poříčí Indu“

  • podle prvního naleziště: Harappa

 • cca 3000 – 1500 př. Kr.

 • velký územní rozsah

  • větší než Egypt, Mezopotámie, Čína

 • vyspělý urbanismus

  • pravoúhlé ulice, kanalizace

 • Kdo byli nositelé této kultury?

  • znali písmo (pečetní destičky), ale neumíme je rozluštit


Mohend odaro centrum harappsk kultury dnes v pakist nu
Mohendžodaro-centrum harappské kultury (dnes v Pakistánu)


P chod rj
Příchod Árjů

 • „urození“

 • kočovníci

 • zánik Harappské kultury souvisel s pronikáním Árjů

  • cca 1500 př. Kr.

  • co se stalo s nositeli Harappské kultury?Rozvrstven spole nosti z klad pro kasty
Rozvrstvení společnosti- základ pro kasty

 • čtyři varny:

  • bráhmani

   • kněží, učenci, znalci véd

  • kšatrijové

   • bojovníci, vládci, později králové

  • vaišjové

   • pastevci, obchodníci, řemeslníci

    tyto tři vrstvy – „dvojzrozenci“ uzavřený komplex společnosti Árjů

  • šúdrové

   • příslušníci porobených kmenů neárijského původu

   • úkol: sloužit Árjům „bez závisti“

 • varnový systém

  • snaha zabránit míšení Árjů s domorodým obyvatelstvem

  • celoživotní role každého člověka

  • mezivarnové sňatky trestány

   • degradace do mezivarnových skupin


Spole nost v dob vzniku buddhismu v polovin 1 tis cilet p kr
Společnost v době vzniku buddhismu (v polovině 1. tisíciletí př. Kr.)‏

 • Varny: profesionální diferenciace → přeměna v kastovní systém

  • nejvíce vaišjové – nejpočetnější složka obyvatelstva

   • zemědělci, obchodníci, řemeslníci

  • džáti (kasta) – stává se dědičná, uzavřená

  • vznik nedotknutelných(lidé mimo kastovní systém)‏


Vznik hinduismu
Vznik hinduismu

 • žádný zakladatel

 • žádná církev

 • místo hlavy církve uznává

  • autoritu véd, zvaných šruti (to, co „bylo slyšeno“)‏

  • autoritu bráhmanů, tvůrců smrti (to, „co je třeba si pamatovat“)‏

  • souhrn etických a společenských příkazů

   • obsaženy v učebnicích - šástrách

 • značně nedogmatický

  • polyteismus i monoteismus

 • důraz na společenské uspořádání – džáti (kasty)

  • lokální svépomocné komunityModern indick jazyky
Moderní indické jazyky

 • Indie: 387 živých jazyků (databáze Ethnologue)‏

 • hlavní skupiny:

  • indoárijské (74% obyvatel)‏-hindština (nejvíce), pandžábština, asámština, kašmírština….

  • drávidské (24%)‏-tamilština… (jih Indie)

  • austroasijské (1,2%)‏

  • tibeto-barmské (0,6%)‏

 • lingua franca: angličtina

  • jako druhý jazyk ji ovládá cca 25% obyvatel

 • Indická republika: 24 úředních jazyků

  • mezi nimi i sanskrt (podobná role jako latina v Evropě)

   • jazyk buddhismu, hinduismu i džinismu

   • vyučovaný na indických školách


Nejroz en j jazyky
Nejrozšířenější jazyky

Jazyk

oficiální ve státě

počet mluvčích v Indii (mil. osob)‏

hindština

13 států a území (Uttarpradéš, Bihár, Harijána, Arunáčalpradéš…)‏

337

telugština

Ándhrapradéš

80

bengálština

Západní Bengálsko, Tripura (+ Bangladéš)‏

70

tamilština

Tamilnadu (+ Šrí Lanka)‏

60

maráthština

Maháráštra

60

urdština

Uttarpradéš, Dillí, Džammú a Kašmír, Ándhrapradéš (+ Pákistán)‏

43

kannadština

Karnátaka

44

gudžarátština

Gudžarát

41

malajálamština

Kérala

30

uríština

Urísa

28

maithilština

Bihár

25

paňdžábština

Paňdžáb, Harijána, Dillí, Čandígarh

23

bhódžpurština

Bihár (není oficiální jazyk)‏

23

ásámština

Ásám

13

góndština

jazyk Góndů (Čhatísgarh, Madhjapradéš, Urísa, Maháráštra

3


Mughalsk architektura me ita v l hauru
Mughalská architektura: mešita v Láhauru

Mughalové - muslimové z Afghanistánu, Indii ovládali 300 let (1526-1857)Mughalsk architektura t d mahal v g e
Mughalská architektura: Tádž Mahal v Ágře

 • V roce 1629 zemřela ve věku 36 let při porodu 14. dítěte žena indického Šáhdžáhána. Jeho žal byl tak veliký, že pro ni truchlil celé dva roky a učinil slib, že postaví pomník hodný její památky.


Evropan
Evropané

 • Vztahy s Evropou: Indie nikdy nežila v izolaci

  • obchodní styky

  • výměna duchovních hodnot, kulturní kontakty

 • koloniální období změnilo charakter vztahů:

  • vynucení monopolního postavení v obchodě (místo běžného obchodování)‏

  • zřizování opevněných obchodních stanic

 • do evropského soupeření v Indii se přímo promítaly výsledky válek v Evropě

 • „mrak kolonialismu“ – indická doba temna

  • od poloviny 18. století do poloviny 20. století
D ky evropan m m odernizace
Díky evropanům - m válkouodernizace

 • železnice – od r. 1853

  • z Kalkaty, Bombaje, Madrásu do vnitrozemí

 • důvody:

  • vojensko-strategické

  • ekonomické

 • železnice otevřela vnitrozemí světovému trhu

  • podpora pěstování technických plodin

   • tradiční: bavlna, juta, opium, indigo

   • nové: cukrová třtina, podzemnice olejná, tabák

  • → agrární krize

   • půda přecházela do rukou věřitelů

   • opakující se hladomory

    • v letech 1850-75: 5 mil. obětí, 1875-1900: 25 mil. obětí


 • Modernizace pr mysl
  Modernizace: válkouprůmysl

  • těžba uhlí: poptávka vyvolaná železniční dopravou

  • textilní průmysl

   • západoindická bavlnářská oblast

    • Bombaj, Surat, Ahmadabád, Sólápur…

   • Bengálsko: zpracování juty (Skotové – přeneseno z Dundee)‏

  • výroba oceli

   • významné závody teprve od r. 1913 (Džamšédpur)‏

   • kolejnice i mosty dováženy z Británie

  • indický kapitál:

   • pársové (Džamšéddží Táta…)‏

   • Marvárci (Birla, Mittal…)‏


  Nejbohat dr ava nejv t ho imp ria
  Nejbohatší država největšího impéria válkou

  • Nástroje koloniální správy se ve svých důsledcích obrátily proti ní:

  • železnice a silnice, telegraf

   • účel: (a) zpřístupnit suroviny a trhy (b) umožnit rychlou dopravu vojsk

   • ale: přispěly ke sjednocení země, k rozšiřování myšlenky vlastenectví, svobody

  • školy, univerzity

   • účel: vychovávat loajální úředníky pro koloniální správu

   • ale: nová inteligence získala v anglickém vzdělání i přístup ke světové literatuře, k soudobým demokratickým a revolučním proudům na Západě

   • angličtina umožnila spojení různých regionů Indie (jako dříve sanskrt)‏

  • továrny (budovány jen textilní)‏

   • účel: využít levné suroviny a levnou pracovní sílu k dosažení zisku

   • ale: vytvořily nové sociální vrstvy (dělníky), které se nakonec stavěly proti koloniálnímu režimu


  G ndh
  Gándhí válkou


  M hand s karam and g ndh
  Móhandás Karamčand válkouGándhí

  • gudžarátský advokát

  • vůdce protibritského (nacionalistického) hnutí

   • přezdívka „mahátma“ (velký duch)‏

  • studium práv v Británii

  • v letech 1893-1914 boj proti rasistickému režimu v Jižní Africe

   • 1915 – návrat do Indie z Jižní Afriky

  • do nacionalistického hnutí vložil duchovní dědictví staré Indie

  • principy:

   • áhimsa (nenásilí)‏

   • pasivní (nenásilný) odporvůči Britům (obětavé odpírání spolupráce)‏

    • morální převaha neozbrojeného boje

   • inspirace: L. N. Tolstoj


  Gandh a jeho svad kampa
  Gandhí a jeho „ válkouSvadéší kampaň“

  • cíl: zrovnoprávnění Indů, získání statutu dominia

  • Začala 1. srpna 1920

  • bojkot britského zboží

   • domácí výroba bavlněných látek

  • bojkot vládních škol

   • zakládány národní školy

  • bojkot soudů

   • zřizovány lidové tribunály

  • bojkot voleb

  • odevzdání titulů a medailí, udělených koloniálními úřady

  • bojkot všech oficiálních akcí


  Soln pochod
  Solný pochod válkou

  • britský monopol na prodej soli

   • důvod: vytížení lodí

    • z Indie plné zboží, z Anglie vytěžovány solí

  • solná daň

   • postihovala nejchudší

   • symbol závislosti

  • Gándhí: poruším solný monopol

   • solný pochod do Gudžarátu k moři

    • 24 dnů, 390 km

    • provázen stovkami stoupenců

    • sebrána sůl z moře (= porušení monopolu)‏

  • zatčen Gándhí, Néhrú a vedení Kongresu

   • celkem zatčeno 100 000 lidí

   • kampaň občanské neposlušnosti pokračovala podle předem sepsaných instrukcí


  Soln pochod1
  Solný pochod válkou  Rozd len indie
  Rozdělení Indie válkou

  • kořeny rozdělení:

   • muslimové se cítili ohroženi hinduistickou většinou

   • hinduisté zazlívali vedení Kongresu, že dělá muslimům příliš ústupků

  • Muslimská liga založena v Dháce 1906

  • požadavek muslimského státu poprvé 1930

  • Kongres se snažil zachovat jednotu Indie i za cenu ústupků

   • Gándhí: „Celou svou duší protestuji proti myšlence, že hinduismus a islám představují dvě protikladné kultury a nauky. Souhlas s takovou představou je pro mne popřením Boha.“


  P kist n a indie
  Pákistán a Indie válkou

  • obsah pojmu „Pákistán“ až do roku 1946 velmi proměnlivý

   • členský stát indické federace i samostatný stát

  • Mountbattenův plán

   • Radcliffova komise pro vytýčení hranic (Paňdžáb, Bengálsko)‏

   • výsledky zveřejněny až po vyhlášení samostatnosti

   • obvinění Británie: uspěchání rozdělení vyvolalo násilí

    • za bezpečnost zodpovědné nové státy, nebyly připraveny

  • největší nucená migrace v historii(Pakistán – Indie a naopak)

   • hranice překročilo 14,5 mil. osob

    • hledali bezpečí mezi „svou“ většinovou populací

   • 7,2 mil. muslimů z Indie do Pákistánu

   • 7,5 hinduistů z Pákistánu do Indie

  • násilí – bouře, masakry (genocida?)‏

   • odhady počtu obětí: 500 000 až 1 500 000  Sporn zem ka m r
  Sporná území: válkouKašmír

  • většinou muslimské obyvatelstvo

  • hinduistický mahárádža Hari Singh

  • rádža usiloval o nezávislost

   • útoky muslimských bojůvek i pákistánské armády

   • požádal Indii o ochranu

    • ta poskytnuta až po prohlášení o přičlenění k Indii

    • říjen 1947

   • počátek dlouhodobého konfliktu

  • indicko-pákistánské války (Indo-Pak wars)‏

   • o Kašmír

   • 1947, 1965-66, (1971), 1999

  • Kašmír rozdělen (linie příměří 1948)‏

   • indický Kašmír (Džammú, Kašmírské údolí) – cca 55% území

   • Pákistán (Ázád Kašmír, Severní území) cca 30% území

   • Čína (Aksai Čin) cca 15% území  N bo ensk struktura n stupnick ch st t britsk indie
  Náboženská struktura nástupnických států válkou britské Indie

  • Indie: 1104 milionů obyvatel (odhad 2005)‏

   • 1951: 361 milionů

  • 82% hinduisté (839 mil.)‏

  • 12% muslimové (135 mil.)‏

   • třetí největší muslimská země na světě

  • 2% křesťané (25 mil.)‏

  • 2% sikhové (20 mil.)‏

  • 2% džinisté, pársové, buddhisté aj. (21 mil.)‏

 • Pákistán: 162 mil. obyvatel

  • 1951: 34 mil.

 • 98% muslimové (159 mil.)‏

 • 1% křesťané (1,6 mil.)‏

 • 1% sikhové, hinduisté aj. (1,6 mil.)‏

 • Bangladéš: 144 mil. obyvatel

  • 1951: 42 mil. obyvatel

 • 86% muslimové (124 mil.)‏

 • 13% hinduisté (18 mil.)‏

 • 1% křesťané, buddhisté, animisté (2 mil.)‏ • Velikost a r st populace
  Velikost a růst populace válkou

  Odhad 2005

  Projekce 2025

  Počet obyvatel (mil.)‏

  Přirozený přírůstek

  Podíl na regionu (%)‏

  Indie

  1 103,6

  1,7

  74,2

  1 363,0

  Pákistán

  162,4

  2,4

  10,9

  228,8

  Bangladéš

  144,2

  1,9

  9,7

  190,0

  Afghánistán

  29,9

  2,6

  2,0

  50,3

  Nepál

  25,4

  2,2

  1,7

  36,1

  Šrí Lanka

  19,7

  1,3

  1,3

  22,2

  Bhútán

  1,0

  2,5

  0,1

  1,4

  Maledivy

  0,3

  1,4

  0,0

  0,4

  Pramen:Population Reference Bureau - World Population Data Sheet  Demografie 2005
  Demografie (2005) válkou‏

  Země

  Úhrnná plodnost

  Podíl ve věku do 15 let (%)‏

  Naděje na dožití

  Kojenecká úmrtnost

  muži

  ženy

  Indie

  3,0

  36

  61

  63

  60

  Pákistán

  4,8

  42

  61

  63

  85

  Bangladéš

  3,0

  35

  61

  62

  65

  Afghánistán

  6,8

  45

  41

  42

  172

  Nepál

  3,7

  39

  62

  63

  64

  Šrí Lanka

  2,0

  27

  71

  75

  11

  Bhútán

  4,7

  40

  62

  65

  61

  Maledivy

  2,8

  36

  71

  72

  18

  Svět

  2,7

  29

  65

  69

  54

  Pramen:Population Reference Bureau - World Population Data Sheet


  Pl nov n rodiny
  Plánování rodiny válkou

  • plánování rodiny - jedna z priorit „rozvoje“

   • od 50. let

  • cíl populační politiky od 80. let: 2 děti

   • heslo: „my dva – naše dvě“

  • muslimská neochota k plánování rodiny

   • „nás pět – našich dvacet pět“

    • ale jen propaganda – 95% indických muslimů má jen jednu manželku

  • překážka: nefunguje sociální systém

   • alespoň 5 dětí,aby se s 90% pravděpodobností 2 synové dožili dospělosti

  • Kérala(jih Indie)

   • výjimečný stát (92% gramotnost, nízká koj. úmrtnost, nízká porodnost)‏

   • společnost z části matriarchální

    • nevládne tu představa, že se dívka musí hned vdát

   • teze „rozvoj je nejlepší antikoncepce“ tu neplatí

   • spíše dáno vysokým podílem plantážního zemědělství - námezdní práce


  Nejv t m sta indie odhad 2006
  Největší města Indie (odhad 2006) válkou‏

  Poř

  Město

  Počet obyvatel v tis.

  Poř

  Město

  Počet obyvatel v tis.

  1.

  Mumbaí (Bombay)‏

  11 884

  11.

  Džajpur (Jaipur)‏

  2 818

  2.

  Dillí (Delhi)‏

  11 215

  12.

  Lakhnaú (Lucknow)‏

  2 541

  3.

  Béngalúru (Bangalore)‏

  5 104

  13.

  Nágpur (Nagpur)‏

  2 273

  4.

  Kolkata (Calcutta)‏

  4 638

  14.

  Indaur (Indore)‏

  1 901

  5.

  Čennaj (Chennai/Madrás)‏

  4 353

  15.

  Patna

  1 660

  6.

  Ahmadábád (Ahmedabad)‏

  3 770

  16.

  Bhópál (Bhopal)‏

  1 643

  7.

  Hajdarábád (Hyderabad)‏

  3 632

  17.

  Ludhiána (Ludhiana)‏

  1 585

  8.

  Púna (Pune)‏

  3 043

  18.

  Thané (Thane)‏

  1 548

  9.

  Surat

  3 023

  19.

  Ágra (Agra)‏

  1 475

  10.

  Kánpur (Kanpur)‏

  2 899

  20.

  Vadódara (Vadodara)‏

  1 436

  Pramen: World Gazetteer (odhad 2006)‏  N bo ensk men iny v indii
  Náboženské menšiny v Indii válkou

  • muslimové

   • výrazné zastoupení v severních státech

    • Uttarpradéš (31 mil. muslimů), Západní Bengálsko (20 mil.), Bihár (14 mil.), Ásám (8 mil.), Dillí…

   • většina obyvatel vHajdarábádu (Ándhrapradéš) a Kašmíru

   • významné zastoupení také v Kérale (25% obyvatel) i Karnátace (12%)‏

  • sikhové

   • nejvíce v Paňdžábu, migrací do dalších severních států

    • ale: každý Paňdžábec není sikh!

    • sikhský terorismus(chtějí spojení indického a pakistánského Pandžábu)

  • křesťané

   • Nágsko 2/3 obyv. (SV Indie)

   • Méghalaj 50%...


  Hari mandir zlat chr m v amritsaru
  Hari Mandir válkou (Zlatý chrám) v Amritsaru

  Posvátné místo sikhů

  Indick subkontinent

  • Pársové (potomci Peršanů) nakládají s těly svých mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem (půda, oheň, voda … jsou pro ně posvátné); vystavují je totiž na sloupech, kterým se říká "věže ticha". Sluneční paprsky tělo vysuší a o zbytek se postarají ptáci, zejména supi.

  • Avšak bombajští supové již téměř vyhynuli. A slunce je během tříměsíčního období monzunu slabé - reformní pársové nyní při smutečních obřadech improvizují se solárními panely

  • Vědci zjistili, že se problémy supů datují od doby, kdy indičtí farmáři začali ve větší míře používat při léčení dobytka protizánětlivý lék diklofenak, ve vysokých dávkách poškozuje savcům ledviny. Supové se ukázali k diklofenaku ještě mnohem citlivější. K prudké otravě jim stačilo i malé množství léku, které zůstalo v mase či vnitřnostech zvířat.


  Kasta
  Kasta mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem

  • vznikla postupnou diferenciací ze čtyř árijských varn

   • dnes tisíce

   • kasta se při sčítání lidu nezjišťuje (od r. 1947)‏

   • ale je viditelná

    • bráhmani – cca 6% obyvatel Indie

    • vyšší kasty – cca 14%

    • nižší kasty – cca 50%

    • dalité – cca 15-18% (vše odhady)‏

  • kasta – endogamní skupina(sňatky jen v rámci 1 kasty)

   • koncept rituálního znečištění, zakotvený nábožensky

   • vyšší kasty – na vyšších postech ve společnosti

    • vzdělání, obchod, vojsko

   • kastovní tisk, banky, koleje (školy), nemocnice…


  Indick subkontinent

  „Nedutknutelní“– mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem dalité (jsou mimo kastovní systém)

  - dělají nejpodřadnějsí práce (dnes

  diskriminace oficiálně zakázána, ale

  děje se pořád (hlavně na venkově)

  • dalité – boj proti sociálnímu útlaku

  • r. 1990 – program indické vlády na zvýšení počtu míst rezervovaných na školách pro dality

   • odpor vyšších kast

    • masové protesty

    • protestní sebeupálení studentů (i dokonaná)‏


  Soci ln probl my venkov a m sto
  Sociální problémy: venkov a město mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem

  • voda

   • nedostatek

   • zavlažovací zařízení (tradičně na zvířecí pohon)‏

    • sociální a politické konflikty – o využívání vody

  • dluh

   • polofeudální vztahy

    • i po oficiálním zrušení nevolnictví 1975

   • vztah věřitel – dlužník

    • dalité mají často zájem na takových vztazích – nejen nemohou, ale často ani nechtějí se ze vztahů závislosti dlužníka vyvázat

    • příslušnost k věřitelově hospodářství poskytuje i sociální záruky

     • pracují za jídlo, šaty, chatrč

    • obrana proti horší formě kastovního útisku

    • někdy zadlužení na generace dopředu

  • dětská práce

   • v nejchudších vrstvách, zvláště ve městě

   • nejvíce zchudlí příslušníci nízkých kast – ale ne dalité

    • dalité žijí z 90% na venkově


  Gramotnost podle okres 2001
  gramotnost podle okresů (2001) mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem ‏


  Hospod stv
  Hospodářstv mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem í


  Pr mysl
  Průmysl mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem

  • převažují malé podniky a dílny

   • vládní podpora malým podnikům (Gándhí)‏

   • celkově zaměstnávají většinu pracujících v průmyslu

  • velké podniky

   • v odvětvích, na něž se zaměřily programy industrializace

    • ocelárny

     • hlavní centrum: Damódarská pánev, Džamšédpur (Urísa, Západní Bengálsko, Čhotá Nágpur)‏

    • chemie, petrochemie (Bhópál)‏

    • strojírenství, automobilový průmysl

  • textilní průmysl – tradiční

   • čtvrtina exportu

   • především bavlna (okolí Bombaje, také juta (Západní Bengálsko – tedy V Indie) a kokosová vlákna


  Pr myslov oblasti a centra
  Průmyslové oblasti a centra mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem

  • Mumbaí (Bombaj) – hlavní obchodní a finanční centrum

   • sídlo centrál většiny velkých firem a bank

   • Maháráštra – centrum tradičního textilního průmyslu (bavlna)‏

   • filmové ateliéry („Bollywood“)‏

  • Západní Bengálsko

   • textil - juta

   • uhlí a ocel

  • tradiční lokální specializace – příklady:

   • Kánpur: kožené výrobky

   • Morádabád: zboží z bronzu

   • Mirzápur:koberce (tradice z Mughalské říše – Peršané)‏


  High tech
  High – tech mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem

  • hlavní centrum: Bengalur (Bangalore)

   • dostatek lidí s dobrou znalostí angličtiny

   • vysoká vzdělanost, znalost výpočetní techniky

   • liberální ekonomická politika státu Karnátaka

  • přesun výroby high-tech firem

   • 3M, Ericsson, Helwett-Packard, IBM, Motorola…

   • počítače, telekomunikace, letectví…

  • vývoj software

  • Bengalur – „electronic city“

   • jedno z nejrychleji rostoucích center v Asii


  Chud a bohat st ty hdp na obyvatele
  chudé a bohatší státy: mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem HDP na obyvatele


  Delta gangy a brahmaputry mangrovy
  Delta Gangy a Brahmaputry - mangrovy mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem


  Vzdu n ko eny mangrov
  Vzdušné kořeny mangrovů mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem