Upis
Download
1 / 24

Start - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

Upis učenika 201 4 -201 5 godine. Start. Izaberite područje rada :. NOVO !!! Geologija, Rudarstvo i Metalurgija. Mašinstvo i Obrada metala. Saobraćaj. KRAJ. Mašinstvo i obrada metala. IV godišnja zanimanja. Vrati na područje rada. IV godišnja zanimanja. Mašinski tehničar za

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Start' - xue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Start

Upisučenika2014-2015godine

Start


Start

Izaberitepodručjerada:

NOVO !!!

Geologija,

Rudarstvo i

Metalurgija

Mašinstvo i

Obrada metala

Saobraćaj

KRAJ


Start

Mašinstvo i

obrada metala

IV godišnja

zanimanja

Vrati na

područje rada


Start

IV godišnja zanimanja

Mašinski tehničar za

kompjutersko

konstruisanje

Tehničar za

kompjutersko

upravljanje

Mašinski tehničar

za motorna

vozila

Vrati na

područje rada


Start

Saobraćaj

IV godišnja

zanimanja

III godišnja

zanimanja

Vrati na

područje rada


Start

IV godišnja zanimanja

Tehničar drumskog

saobraćaja

Vrati na

područje rada


Start

III godišnja zanimanja

Vozač motornih

vozila

Vrati na

područje rada


Start

Mašinski tehničar

za kompjutersko

konstruisanje

Nakon završetka četvorogodišnjegškolovanja za ovaj obrazovni profil učenici stiču IV stepen stručne spreme i osposobljeni su da:

-rade u biroima za konstrusanje i

projektovanje koristeći računare sa

najsavremenijim CAD softverima

-vrše modeliranje standardnih i ne-

standardnih mašinskih elemenata,

podsklopova i sklopova i formiraju

tehničku dokumentaciju

-aktivno koriste računar sa odgova-

rajućim programima, rade timski uz

nadzor inženjera

-obavljaju ostale radnje vezane za

oblast mašinstva i obrade metala sa-

mostalno i uz nadzor inženjera

Radovi učenika


Start

Tehničar za

kompjutersko

upravljanje

  • Nakon završetka četvorogodišnjegškolovanja

  • za ovaj obrazovni profil učenici stiču IV stepen

  • stručne spreme i osposobljeni su da:

rade u biroima za tehnolgiju izrade i

konstruisanje koristeći računare sa sav-

remenim CAM softverima za programi-

ranje kompjuterski upravljanih mašina

(CNC mašina)

-prilikom proračunavanja, skiciranja

i programiranog simuliranja rada ma-

šine upotrebljavaju računar sa odgova-

rajućim programskim paketima

-samostalno programiraju, unose

program u upravljačku jedinicu CNC

mašine i testiraju i izrađuju probne

komade

-obavljaju ostale radnje vezane za

oblast mašinstva i obrade metala sa-

mostalno i uz nadzor inženjera

Vrati na

područje rada


Start

Mašinski tehničar za

motorna vozila

Po završetkučetvorogodišnjegškolovanjazaovajobrazovniprofil učenik je stekao

IV stepenstručne spremei

osposobljen je za:

Obuka za vozača kategorije

“B” i mogućnost polaganja u

našoj školi !!!

korišćenjeelektronike u dijagno-

sticimotornihvozila

-izraduikorišćenjetehničko-teh-

nološkedokumentacijemotorai

motornihvozila

-kataloškuidentifikacijurazličitih

tipovamotornihvozila

-postupkeodržavanjainačineotkla-

njanjaneispravnostimotorai

motornihvozila

-prepoznavanjeidijagnostikupojedinih

savremenihautomatizovanihsklopova

motora

-praćenjeeksploataciono-tehničkih

karakteristikamotornihvozila

Vrati na

područje rada


Start

NOVO TROGODIŠNJE ZANIMANJE !!!

RUKOVALAC POSTROJENJIMA ZA DOBIJANJE NAFTE I GASA

Nakon trogodišnjeg školovanja

učenici stiču III stepen sručne

spreme i postaju:

-dobri radnici na izradi metalnih

kontrukcija i postrojenja naftne

industrije

-montažeri proizvodne i procesne

opreme na postrojenjima za

dobijanje nafte i gasa

-sposobni za izvođenje radova

popravke i dorade mašinske

opreme i različitih uređaja i postrojenja

naftne industrije

Vrati na

područje rada


Start

Tehničardrumskog

saobraćaja

  • Po završetkučetvorogodišnjeg školovanja za ovajobrazovni profil učenik je stekaoIV stepen stručne spreme i osposobljen je za:

Obuka za vozača kategorije

“B” i mogućnost polaganja u

našoj školi !!!

-poslovenaautobuskimstanicama

idrumskimteretnimterminalima

-rad u preduzećimakoja se bave

uslugamaprevozaputnikailitereta

u gradskom, prigradskom, međugradskom

ili međunarodnomsaobraćaju

-poslovetehničkogpregleda, registracije,

osiguranjaputnikai robe

-statističkeevidencije, analizeipraćenje

podatakavezanihzaodvijanjesaobraćaja

u službi saobraćajnepolicije

Vrati na

područje rada


Start

Vozač motornih

vozila

Završetkom trogodišnjeg školovanja učenik stiče

III stepen stručne spreme

i postaje:

-vozač sa dozvolom za vožnju motornih vozila kategorije C

-obučen za osnovna i periodična održavanja motornih vozila

Obuka ipolaganjese vrši u našoj školi na lakim teretnim vozilima škole

Vrati na

područje rada


Start

Nadamo se da ćete

izabrati ono pravo!

Direktorškole

MilinkoBabić

KRAJ