meginatri i og herslur kr fum f lags slenskra n tt rufr inga n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Meginatriði og áherslur í kröfum Félags íslenskra náttúrufræðinga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Meginatriði og áherslur í kröfum Félags íslenskra náttúrufræðinga - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Meginatriði og áherslur í kröfum Félags íslenskra náttúrufræðinga.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Meginatriði og áherslur í kröfum Félags íslenskra náttúrufræðinga' - xuan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
meginatri i og herslur kr fum f lags slenskra n tt rufr inga

Meginatriði og áherslur í kröfumFélags íslenskra náttúrufræðinga

Kröfugerð FÍN

slide2
Meginkrafa félagsins er að menntun og fagleg ábyrgð háskólamanna verði metin sem skyldi með hækkun grunnlauna, þannig að laun ríkisstarfsmanna verði hliðstæð því sem gerist á almennum markaði. Enda eru réttindi á almennum markaði að verða hliðstæð réttindum hjá ríkinu.

Kröfugerð FÍN

l gmarkslaun
Lágmarkslaun
 • Lágmarkslaun náttúrufræðinga með BSc. próf verði kr. 250.000.
 • Nánar: Í samræmi við laun á almennum markaði. Með þessari kröfu eru 25% félagsmanna undir 275 þúsund krónum eins og á almennum markaði.

Kröfugerð FÍN

gildist mi
Gildistími
 • Nýr kjarasamningur skal taka gildi sama dag og sá gamli fellur úr gildi.
 • Nýr stofnanasamningur skal taka gildi sama dag og sá gamli fellur úr gildi.
 • Að kjarasamningur verði laus breytist kaupmáttar- og/eða verðlagsforsendur.
 • Að miðlægur kjarasamningur verði laus náist ekki endurskoðun stofnanasamninga.

Kröfugerð FÍN

gildist mi frh
Gildistími, frh.
 • Nánar:Eða annars að stofnanasamningar verði ekki gerðir undir friðarskyldu. Ef hætta er á að miðlægir samningar losna vegna þess að stofnanasamningar nást ekki myndast þrýstingur á forstöðumenn stofnana frá SNR. Nánari útfærsla á rauðum strikum þarf að koma í kjarasamningi.

Kröfugerð FÍN

launatafla
Launatafla
 • Rammi A verði felldur út
 • Launatöflu verði breytt í reikniformúlur með einn skilgreindi upphafstölu í hvorum ramma.
 • Að þrep taki bæði mið af starfsaldri og lífaldri.

Kröfugerð FÍN

launatafla frh
Launatafla, frh.

Nánar:

 • B rammi, upphafstala með 3% milli launaflokka
 • C rammi, upphafstala með 4,5% milli launaflokka
 • Með að taka út hámarkstölu í launaramma erum við að færast nær almenna markaðinum.
 • Krafa um að launaþrep taki bæði mið af starfsaldri og lífaldri er til að auðvelda flæði félagsmanna milli markaða.

Kröfugerð FÍN

fj rmagn til stofnanasamninga
Fjármagn til stofnanasamninga
 • Að aðilar vinni saman að því verkefni að byggja upp matskerfi í stofnanasamningum sem feli í sér tengingu árangurs starfsmanna og markmiða stofnunar. Til þessa verkefnis verði veitt ákveðnu fjármagni.
 • Nánar: Slíkt verkefni getur t.d. auðveldað framkvæmd árangursstjórnunarsamninga á stofnunum. Þetta felur í sér að koma á árangurstengdu matskerfi í stofnanasamningi sem byggir t.d. á starfslýsingum, starfsþróunaráætlunum og starfsmannviðtölum, fjármögnun matskerfisins og eftirfylgni.

Kröfugerð FÍN

menntun s menntun ofl
Menntun, símenntun ofl.
 • Álag vegna menntunar, þar með talin símenntun, verði aukið stórlega svo og álag vegna persónubundinna þátta.
 • Réttur til símenntunar verði aukinn.
 • Í grein 10.1.1 komi á rétt á að stunda framhaldsnám/símenntun í stað framhaldsnám.

Kröfugerð FÍN

stytting vinnuviku
Stytting vinnuviku
 • Vinnuvikan verði stytt í 37,5 stundir að meðtöldum hléum.
 • Nánar: Sbr. almenna markaðinn.

Kröfugerð FÍN

grei slur fyrir tk ll
Greiðslur fyrir útköll
 • Að ákvæði um útköll og greiðslur fyrir þau verði gerð skýrari.
 • Nánar: Skoða ákvæði um greiðslur þegar útköll skarast og þegar dagvinna hefst út frá því hvort starfsmaður heldur vinnu dagvinnu í framhaldi eða fer heim. Í grein 3.3.3.1 setja inn “sé um einstakt útkall að ræða innan sólarhrings”

Kröfugerð FÍN

fr sta yfirvinnu
Frí í stað yfirvinnu
 • Að ekki sé þak á fjölda daga sem starfsmaður getur tekið út frí í stað yfirvinnu.
 • Nánar: Grein 2.3.8 verði: Heimilt er starfsmanni með samkomulagi við vinnuveitanda að safna frídögum í stað yfirvinnu, á þann hátt að yfirvinnutímar komi til uppsöfnunar en yfirvinnuálagið er greitt viðnæstu reglulegu útborgun. Hægt er að leita álits samstarfsnefndar þegar slíkar heimildir eru veittar.Síðasti hluti greinarinnar er til að hægt sé að sporna við misnotkun stofnunar.

Kröfugerð FÍN

f ispeningar
Fæðispeningar
 • Að hækka fæðispeninga.
 • Nánar: Skoða upphæð hjá almenna markaðnum

Kröfugerð FÍN

b ferlaflutningur
Búferlaflutningur
 • Að kostnaður starfsmanns við búferlaflutning sem til er kominn vegna starfs hans verði bættur.
 • Nánar. Grein 5.11.1 verði Þurfi starfsmaður sem starfs síns vegna þarf að flytjast búferlum á hann rétt á greiðslu fargjalda sinna og fjölskyldu sinnar og flutningskostnaðar búslóðar. Sama á við ef starfsmaður flytur í kjölfar þess að stofnanir eru sameinaðar eða fluttar.

Kröfugerð FÍN

ryggi vinnusta
Öryggi á vinnustað
 • Ef ekki er framfylgt tilmælum/ábendingum VER skulu starfsmenn fá auka launaflokk þar til úrbætur fást. Sama gilir ef öryggisvörður er ekki skipaður.

Kröfugerð FÍN

tryggingar
Tryggingar
 • Ef starfsmaður er á vegum vinnuveitenda utan vinnustaðar gilda sömu ákvæði og um vinnustað mtt slysa, veikinda og bætur fyrir skemmdir á persónulegum munum.

Kröfugerð FÍN

veikindi
Veikindi
 • Veikindi teljast í stundum en ekki dögum

Kröfugerð FÍN

fj lskyldu og styrktarsj ur
Fjölskyldu og styrktarsjóður
 • Að aukin verði iðgjöld í fjölskyldu og styrktarsjóð vegna breytinga á lögum um viðmiðunartímabil.
 • Nánar: Með lengingu viðmiðunartímabils geta þeir sem eiga börn með stuttu millibili fengið mun rýrara fæðingarorlof frá Tryggingastofnun en réttur þeirra var skv. reglugerð 410/1989. Skv. grein 14.1.2 á fjölskyldu- og styrktarsjóður að greiða þennan mun.

Kröfugerð FÍN

orlof
Orlof
 • Ef orlof er geymt vegna beiðni stofnunar fyrnist orlofið ekki.

Kröfugerð FÍN

sta genglar
Staðgenglar
 • Viðmiðunartímabil fyrir staðgengla í grein 9.1.1. breytist úr 7 í 5 vinnudaga.

Kröfugerð FÍN

framlag sj i f n og bhm orlofs og desemberuppb t
Framlag í sjóði FÍN og BHM, orlofs- og desemberuppbót
 • Aukið verði framlag í Vísindasjóð FÍN, FOS og starfsmenntunarsjóð BHM.
 • Orlofsuppbót og desemberuppbót verði hækkuð.
 • Nánar: Fer allt eftir öðrum hækkunum sem nást

Kröfugerð FÍN

r ttindam l
Réttindamál

Auk þeirra atriða sem þegar hefur verið samið um fyrir hönd félagsins gerir félagið kröfur um:

 • · Að ákvæði í lögum um réttindi ríkisstarfsmanna verði færð inn í kjarasamning.
 • · Að réttarstaða trúnaðarmanna verði skýrð og aukin.
 • · Að tryggðir verði fjármunir til þjálfunar/fræðslu trúnaðarmanna
 • · Að félagsmönnum verði bættur að fullu sá kostnaður sem hlýst af flutningi ríkis-stofnana

Kröfugerð FÍN

r ttindam l1
Réttindamál
 • Að aðildaskiptalög gildi við samruna/uppskiptingu ríkisstofnana
 • · Að ákvæði um lágmarkhvíld verði gerð skýrari og aukin.
 • · Að greitt verði fyrir tímavinnufók iðgjöld í alla sjóði.
 • · Að tímavinnufólk hafi sama ráðningarrétt og starfsmenn tímabundið ráðnirNánar: Til að koma í veg fyrir misnotkun á grein 1.4.

Kröfugerð FÍN

r ttindam l2
Réttindamál
 • Að tryggð verði réttarstaða félagsmanna í framhaldsnámiNánar: Bætt verði við yfirlýsingu í kjarasamningi setningunni: Taki stofnun félagsmann FÍN í framhaldsnám skal stofnun gera við hann ráðningarsamning.
 • Lög félagsins gera nemum kleift að vera félagsmenn. Eðlilegt er að þeir taki laun skv. kjarasamningum félagsins eins og nemar annarra stétta gera.

Kröfugerð FÍN

slide25
Félagið er reiðubúið að fallast á að um einstaka þætti sem að tilteknir eru hér að ofan sé að einhverju eða öllu leiti samið í stofnanasamningum enda sé þá samið um umgjörð stofanasamninganna, verklag við gerð þeirra og úrræði til að ná þeim fram.

Kröfugerð FÍN

almennur skilna ur
Almennur áskilnaður
 • Félag íslenskra náttúrufræðinga mun leggja fram ítarlegri kröfur um ofangreind atriði og áskilur sér rétt til að leggja fram frekari kröfur meðan á viðræðum stendur

Kröfugerð FÍN

bending
Ábending
 • Að stofnaður verði sjóður sem stofnanir ríkisins geta sótt í til að fjármagna langvarandi veikindi starfsmanna og barna þeirra en slík fjárútlát geta verið mjög erfið fyrir smærri stofnanir.

Kröfugerð FÍN

slide28

Meginatriði og áherslur í kröfumFélags íslenskra náttúrufræðinga

Meginkrafa félagsins er að menntun og fagleg ábyrgð háskólamanna verði metin sem skyldi með hækkun grunnlauna, þannig að laun ríkisstarfsmanna verði hliðstæð því sem gerist á almennum markaði. Enda eru réttindi á almennum markaði að verða hliðstæð réttindum hjá ríkinu.

1.                  Lágmarkslaun

Lágmarkslaun náttúrufræðinga með BSc. próf verði kr. 250.000.

2.                  Gildistími

Nýr kjarasamningur skal taka gildi sama dag og sá gamli fellur úr gildi.

Nýr stofnanasamningur skal taka gildi sama dag og sá gamli fellur úr gildi.

Að kjarasamningur verði laus breytist kaupmáttar- og/eða verðlagsforsendur.

Að miðlægur kjarasamningur verði laus náist ekki endurskoðun stofnanasamninga.

3.                  LaunataflaRammi A verði felldur út

Launatöflu verði breytt í reikniformúlur með einn skilgreindi upphafstölu í hvorum ramma.

Að þrep taki bæði mið af starfsaldri og lífaldri.

4.                  Fjármagn til stofnanasamningaAð aðilar vinni saman að því verkefni að byggja upp matskerfi í stofnanasamningum sem feli í sér tengingu árangurs starfsmanna og markmiða stofnunar. Til þessa verkefnis verði veitt ákveðnu fjármagni.

5.                  Menntun, símenntun ofl.

Álag vegna menntunar, þar með talin símenntun, verði aukið stórlega svo og álag vegna persónubundinna þátta.

Réttur til símenntunar verði aukinn.

6.                  Stytting vinnuviku

Vinnuvikan verði stytt í 37,5 stundir að meðtöldum hléum.

7.                  Réttindamál

Auk þeirra atriða sem þegar hefur verið samið um fyrir hönd félagsins gerir félagið kröfur um:

·        Að ákvæði í lögum um réttindi ríkisstarfsmanna verði færð inn í kjarasamning.

·        Að réttarstaða trúnaðarmanna verði skýrð og aukin

·        Að tryggðir verði fjármunir til þjálfunar/fræðslu trúnaðarmanna

·        Að aðildaskiptalög gildi við samruna/uppskiptingu ríkisstofnana

·        Að tímavinnufólk hafi sama ráðningarrétt og starfsmenn tímabundið ráðnir

Félagið er reiðubúið að fallast á að um einstaka þætti sem að tilteknir eru hér að ofan sé að einhverju eða öllu leiti samið í stofnanasamningum enda sé þá samið um umgjörð stofanasamninganna, verklag við gerð þeirra og úrræði til að ná þeim fram.

Almennur áskilnaður

Félag íslenskra náttúrufræðinga mun leggja fram ítarlegri kröfur um ofangreind atriði og áskilur sér rétt til að leggja fram frekari kröfur meðan á viðræðum stendur.

Kröfugerð FÍN