Prof dr smail stel
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

PAZARLAMA STRATEJİLERİ. Prof. Dr. İsmail Üstel. Rekabet Stratejileri. Fiyat eksenli (maliyet temelli - fiyatlandırma esaslı) “Farklılaşma” açılımlı (çekirdek yetkinlikler - kıyaslamalı üstünlükler). Stratejik Pazarlama Matrisleri. Ansoff Matrisi BCG Matrisi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - xiujuan-ye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prof dr smail stel

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Prof. Dr. İsmail Üstel


Rekabet stratejileri
Rekabet Stratejileri

 • Fiyat eksenli

  (maliyet temelli -

  fiyatlandırma esaslı)

 • “Farklılaşma” açılımlı

  (çekirdek yetkinlikler -

  kıyaslamalı üstünlükler)


Stratejik pazarlama matrisleri
Stratejik PazarlamaMatrisleri

 • Ansoff Matrisi

 • BCG Matrisi

 • McKinsey (GE) Matrisi


Ansoff matrisi
Ansoff Matrisi

ÜRÜN YAPISI

Mevcut ürün

Yeni ürün

PAZARA YERLEŞME

ÜRÜN GELİŞTİRME

Mevcut pazar

PAZAR YAPISI

ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME

PAZAR GELİŞTİRME

Yeni pazar


Pazara yerle me
“Pazara Yerleşme”

 • Mevcut ürünlerin mevcut pazardaki payının genişletilmesi girişimleridir.

 • Büyümesini tamamlamamış (doygunluğa ulaşmamış) pazarlarda ağırlık kazanmak amacıyla başvurulan bir yöntemdir.

 • Doygunluğa erişmiş (büyümesi hız kesmiş) pazarlardaki rakipleri devre dışı bırakmak için de kullanılır.


R n geli tirme
“Ürün Geliştirme”

 • Mevcut müşteri portföyüne yeni / yenilenmiş ürünler sunulmasına yönelik etkinliklerdir.

 • AR-GE konusunda bilgi birikimi (know-how) gerektirir.

 • “Pazara Yerleşme” stratejisinden daha risklidir.


Pazar geli tirme
“Pazar Geliştirme”

 • Mevcut ürün ile yeni pazarlara / pazar segmentlerine açılmadır.

 • “Yeni müşteri profili” çok iyi tanımlanmalı ve tanınmalıdır .

 • Pazarlama karmasının tüm unsurlarından yararlanılır (4 P = ürün, fiyat, dağıtım kanalı, promosyon).

 • “Pazara Yerleşme” stratejisinden daha risklidir.


R n e itlendirme
“Ürün Çeşitlendirme”

 • İki adımı eş zamanlı atmaktır:

  * Yeni pazarlara / kesitlere girmek

  * Yeni / yenilenmiş ürünlerle girmek

 • En riskli stratejidir.

  Karar verirken, “Risk / Yarar”duruşu göz önüne alınmalıdır.


Boston dan manl k grubu bcg matrisi
Boston DanışmanlıkGrubu (BCG) Matrisi

PAZAR PAYI

YüksekDüşük

Soru

İşaretleri

(Problem

Çocuklar)

Yıldızlar

PAZAR BÜYÜME HIZI

DüşükYüksek

Nakit

İnekleri

Köpekler


Soru aretleri
“Soru İşaretleri”

 • “Yüksek büyüme hızı -

  Düşük pazar payı”

 • Yüksek net nakit çıkışı söz konusudur.

 • Ayrılacak kaynakların “maliyet-etkililiği” üzerinde titizlikle durulmalıdır.

 • Bir seçenek, yoğun biçimde desteklenerek “yıldız”laştırmaktır.

 • Pazar payı gelişmeyecek olursa, pazarın büyümesi yavaşladığında “köpek”leşirler.


Y ld zlar
“Yıldızlar”

 • “Yüksek büyüme hızı -

  Yüksek pazar payı”

 • Bu gruptaki net nakit akışı “–” olabilir (kendi yağıyla kavrulamayabilir).

 • Nakit akışını, “Nakit İnekleri” sağlar.

 • Pazarın büyüme hızı yavaşladığında (pazar doygunluğa eriştiğinde), lider ürünler “Nakit İnekleri”ne dönüşür.


Nakit nekleri
“Nakit İnekleri”

 • “Düşük büyüme hızı -

  Yüksek pazar payı”

 • “Sağmal inek”tirler.

 • Bu gruptaki net nakit akışı “+”dır.

 • Bu sınıfta yer alan ürünlere yapılan yatırımın sürdürülmesine gerek yoktur.

 • Sağılan nakit, “Yıldız”lara ve “Soru İşaretleri”ne yönlendirilmelidir.


K pekler
“Köpekler”

 • “Düşük büyüme hızı -

  Düşük pazar payı”

 • Düşük potansiyel taşıyan bu kategoriye ümit ve para bağlanması, akılcı değildir.

 • Stratejik bir gerekçe yoksa, bu kategorideki ürünlerden kurtulmak gerekir.

 • “Canlandırma” planlarından kaçınılması gerekir.


Mckinsey ge matrisi
McKinsey (GE) Matrisi

Yüksek

Orta

Pazar Çekiciliği

Düşük

Güçlü

Orta

Zayıf

Rekabet Gücü


Mckinsey matrisi nin st nl kleri
McKinsey Matrisi’nin Üstünlükleri

BCG Matrisi’nden farklı olarak:

 • “Pazar Büyüme Hızı”nın yerini “Pazar Çekiciliği” (çok değişkenli bakış) almıştır.

 • “Pazar Payı” yerine “Rekabet Gücü”(çok değişkenli yaklaşım) esas alınmıştır.


Pazar ekicili i
“Pazar Çekiciliği”

 • Pazar büyüklüğü

 • Pazar büyüme hızı

 • Pazar kârlılığı

 • Pazar yoğunluğu

 • Rekabet koşulları

 • Pazara giriş kolaylığı

 • Talep değişkenliği


Rekabet g c
“Rekabet Gücü”

 • Pazar payı

 • Pazar payı trendi

 • Çekirdek yetkinlikler

 • Markalaşma durumu

 • Müşteri sadakati

 • Maliyet yapısı

 • Kâr marjı

 • Kalite

 • AR-GE kapasitesi


Irketin rekabet g c altyap s
Şirketin Rekabet Gücü Altyapısı

 • Stratejik yönetim yetkinliği

 • Müşteri ilişkileri yeterliliği

 • Ürün geliştirme kapasitesi

 • Pazar geliştirme yeteneği

 • “Çevik tepki refleksi” şansı

 • “Öğrenen örgüt” olma niyeti

  ve becerisi


Zlenecek stratejiler
İzlenecek Stratejiler

 • A) Büyüme

 • B)Durumu Sürdürme

 • C)Çekilme

  (bir seferde ya da kademeli)


B y me stratejisi
Büyüme Stratejisi

PAZAR ÇEKİCİLİĞİREKABET GÜCÜ

YÜKSEK GÜÇLÜ

ORTA GÜÇLÜ

YÜKSEK ORTA


Durumu s rd rme stratejisi
Durumu Sürdürme Stratejisi

PAZAR ÇEKİCİLİĞİREKABET GÜCÜ

ORTA ORTA

DÜŞÜK GÜÇLÜ

YÜKSEK ZAYIF


Ekilme stratejisi
Çekilme Stratejisi

PAZAR ÇEKİCİLİĞİREKABET GÜCÜ

DÜŞÜK ZAYIF

DÜŞÜK ORTA

ORTA ZAYIF


Prof dr smail stel

Teşekkür ederim

Prof. Dr. İsmail ÜSTEL