Sandra B. Hrvatin - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sandra B. Hrvatin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sandra B. Hrvatin

play fullscreen
1 / 10
Sandra B. Hrvatin
99 Views
Download Presentation
xia
Download Presentation

Sandra B. Hrvatin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sandra B. Hrvatin Javna predstavitev osnutka STRATEGIJE PREHODA IZ ANALOGNE V DIGITALNO RADIODIFUZIJO Ljubljana, 14.12.2005.

  2. Sandra B. HrvatinJavna predstavitev osnutkaSTRATEGIJE PREHODA IZ ANALOGNE V DIGITALNO RADIODIFUZIJO 2005 –2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 Prihodnost prihodnosti je sedanjost. Če vas zanima prihodnost preučujte sedanjost. Tisto, kar običajno vidimo kot sedanjost, se dejansko pojavlja v vzvratnem ogledalu. Tisto, kar ponavadi mislimo kot sedanjost, je resnično že preteklost. Stopajmo vzvratno v prihodnost«. Marshall McLuhan Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. 1962

  3. Sandra B. HrvatinJavna predstavitev osnutkaSTRATEGIJE PREHODA IZ ANALOGNE V DIGITALNO RADIODIFUZIJO Več kanalov – več ali manj dostopa? • bolj učinkovita raba radio frekvenčnega spektra? • bolj učinkovito delovanje v javnem interesu? • Radiodifuzija za vse!

  4. Sandra B. HrvatinJavna predstavitev osnutkaSTRATEGIJE PREHODA IZ ANALOGNE V DIGITALNO RADIODIFUZIJO Individualizirana programska ponudba • prikrajanje vsebine po zahtevah ali potrebah potrošnikov • zagotavljanje povratnega kanala • interaktivnost in ne samo sprehajanje med radijskimi in televizijskimi programi – vpliv na čas in način poslušanja/gledanja • možnost shranjevanja vsebin – od medijsko določenega do individualnega programskega menuja •nove oblike financiranja programskih vsebin – personalizacija oglaševanja

  5. Sandra B. HrvatinJavna predstavitev osnutkaSTRATEGIJE PREHODA IZ ANALOGNE V DIGITALNO RADIODIFUZIJO Individualizirana programska potrošnja – personalizacija radiodifuzije • paradigmatski premik v uporabi RTV sprejemnika • od izbiranja med dostopnimi programi do izbiranja vsebin • od univerzalne do osebne potrošnje • od »enega k mnogim« do »enega k enemu na mnogo načinov« • od enake cene za vse (univerzalnost plačila) do cene glede na uporabo – individualna poraba – individualno plačilo

  6. Sandra B. HrvatinJavna predstavitev osnutkaSTRATEGIJE PREHODA IZ ANALOGNE V DIGITALNO RADIODIFUZIJO Usklajenost ponudbe in povpraševanja Kaj si želijo uporabniki? Tehnologijo? Vsebine? Tehnologijo za vsebine!

  7. Sandra B. HrvatinJavna predstavitev osnutkaSTRATEGIJE PREHODA IZ ANALOGNE V DIGITALNO RADIODIFUZIJO Ozka grla (API, CAS, EPG) Kdo določa programsko ponudbo? Kdo določa izbiro vsebin? • vmesniki aplikacijskega programa • sistemi pogojnega dostopa - »vrtljiva vrata« v programsko »veleblagovnico«, glavna konkurenčna ponudba ponudnikov vsebin – možnost vpliva na uredniško politiko? • elektronski programski vodniki – odskočna deska za dostop do izbrane/želene/ponujene programske vsebine.

  8. Sandra B. HrvatinJavna predstavitev osnutkaSTRATEGIJE PREHODA IZ ANALOGNE V DIGITALNO RADIODIFUZIJO Regulacija digitalne radiodifuzije naj bi temeljila na dveh predpostavkah: • da je določeno število programskih vsebin (»programske vsebine javnega interesa«) dostopno vsem gledalcem, po enakimi pogoji za enako ceno in • da ne obstaja monopol nad sistemi pogojnega dostopa, ki posledično lahko omejuje potrošnikovo izbiro.

  9. Sandra B. HrvatinJavna predstavitev osnutkaSTRATEGIJE PREHODA IZ ANALOGNE V DIGITALNO RADIODIFUZIJO Digitalna radiodifuzija in ….. Tehnofobi Tehnofili Tehnonevtralisti Tehnostrukturalisti