Nowa metoda pakowania żywych karpi podczas sprzedaży detalicznej
Download
1 / 26

Nowa metoda pakowania żywych karpi podczas sprzedaży detalicznej - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Nowa metoda pakowania żywych karpi podczas sprzedaży detalicznej. Henryk Białowąs. Polska Akademia Nauk Zak ł ad Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Go ł yszu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nowa metoda pakowania żywych karpi podczas sprzedaży detalicznej' - xia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nowa metoda pakowania żywych karpi podczas sprzedaży detalicznej

Henryk Białowąs

Polska Akademia Nauk

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu


15 grudnia 2009 r. ukaza detalicznejł się komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Jednym z nowych zaleceń odnośnie sprzedaży żywych ryb jest sposób ich pakowania. Zalecaną metodą pakowania żywych karpi jest umieszczenie ich

w pojemniku, wiaderku, ewentualnie

w reklamówce napełnionymi odpowiednią ilością wody z dostępem powietrza.


 • P detalicznejrzepisy krajowe i unijne nie zabraniają sprzedaży detalicznej żywych ryb

 • oficjalne stanowisko Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW z 2007 roku w sprawie przepisów mających zastosowanie podczas sprzedaży detalicznej żywych karpi

 • Należy zaznaczyć, że w przepisach nie określono szczegółowo warunków i sposobu, w jakich powinny być one transportowane (przenoszone) przez klientów detalicznych


 • Wady sprzedaży w wiaderkach: detalicznej

 • Uniemożliwienie przyjęcia naturalnej pozycji przez ryby

 • Uniemożliwienie swobodnego ruchu

 • Ograniczona ilość tlenu w wodzie

 • W przypadku zamknięcia wiaderka ograniczona ilość powietrza

 • Wzrost kosztów sprzedaży detalicznej

 • Co najmniej dwukrotny wzrost masy ryb z opakowaniem


 • Wady opakowania: detalicznej

 • Ograniczona ilość tlenu w wodzie

 • Podatność na uszkodzenia mechaniczne

 • Co najmniej dwukrotny wzrost

 • masy ryb z opakowaniem


Zmiany nasycenia wody tlenem w wiaderkach z detalicznejżywymi karpiami. Stosunek masy ryb do objętości wody wynosił około 1:2. Linią kropkowaną zaznaczono krytyczny poziom nasycenia wody tlenem


Zalecan detaliczneja metoda pakowania żywych karpi do pojemników, wiaderek, ewentualnie reklamówek napełnionych odpowiednią ilością wody z dostępem powietrza dobrze pełni swoją rolę tylko do momentu obniżenia nasycenia wody tlenem do poziomu krytycznego, czyli biorąc pod uwagę realia sprzedaży detalicznej (ilość nalewanej wody i poziom nasycenia jej tlenem) przez kilkanaście - kilkadziesiąt minut. Po tym czasie ryby duszą się i sną.


Zmiany odczynu pH tkanki mi detalicznejęśniowej u karpi przetrzymywanych

w workach foliowych bez wody niezwiązanych i związanych oraz

w wiaderkach z wodą w temperaturze 1-5ºC. Stosunek masy ryb

do objętości wody wynosił około 1:2.


Zmiany detalicznejpoziomu kortyzolu (hormonu stresu) w surowicy

krwi u karpi przetrzymywanych w workach foliowych bez wody niezwiązanych i związanych oraz w wiaderkach

z wodą w temperaturze 1-5ºC


 • Wnioski z przeprowadzonych badań: detalicznej

 • Przetrzymywanie ryb w workach bez wody

 • zawiązanych spowodowało znaczne obniżenie

 • odczynu tkanki mięśniowej, co wskazuje na duży

 • udział procesów beztlenowych w metabolizmie.

 • Zawiązanie worków zamknęło swobodny

 • dostęp powietrza i uniemożliwiło wymianę

 • gazową przez skórę i wilgotne skrzela

 • Nieznaczne zmiany pH u karpi

 • przetrzymywanych w workach bez wody

 • niezwiązanych i wiaderkach z wodą sugerują,

 • że procesybeztlenowe jeszcze się nie

 • rozpoczęły bądź miały charakter marginalny

 • Nie stwierdzono istotnych różnic między tymi

 • metodami pakowania w badanym zakresieczasowym


Ryby posiadają zdolność oddychania przez skórę. detalicznej

U karpia jej udział wynosi około 30% całości wymiany gazowej.

U karpi sprzedawanych w workach niezwiązanych część skóry z dolnej i bocznych części ciała styka się z folią, co uniemożliwia wymianę gazową w tych miejscach.

Wniosek:

Należy odsunąć folię od skóry tych części ciała

tak by i przez nią mogła być prowadzona wymiana gazowa.

Jak to zrobić?
Zmiany odczynu pH tkanki mi konstrukcję nazwaną koszykiem ęśniowej u karpi przetrzymywanych w workach foliowych i workach foliowych z koszykiem w temperaturze 11-15ºC


Zmiany konstrukcję nazwaną koszykiem poziomu kortyzolu (hormonu stresu) w surowicy krwi u karpi przetrzymywanych w workach foliowych

i workach foliowych z koszykiem w temperaturze 11-15ºC


 • Wnioski z drugiego doświadczenia: konstrukcję nazwaną koszykiem

 • Zmiany odczynu pH tkanki mięśniowej u karpi

 • przetrzymywanych w workach z koszykiem miały

 • mniejszy zakres, co sugeruje większy udział

 • procesów tlenowych w metabolizmie

 • Niższy poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu,

 • w surowicy krwi u karpi przetrzymywanych

 • w torbach z koszykamiwskazuje na mniejszą

 • siłę stresu jakiemu zostały poddane karpie w

 • przypadku tego opakowania


Zalety koszyka: konstrukcję nazwaną koszykiem

 • Karp oddycha praktycznie całą powierzchnią ciała

 • Koszyk stanowi dodatkową ochronę ryb przed urazami mechanicznymi

 • Koszyk dodatkowo wzmacnia opakowanie

 • Koszyk nie powoduje kilkukrotnego wzrostu masy ryb wraz z opakowaniem tak jak w przypadku wiaderek i toreb foliowych z wodą

 • nie wymaga atestu na kontakt

  z żywnością


M konstrukcję nazwaną koszykiem ankamentem konstrukcji doświadczalnej jest stosunkowo duży „rozmiar” koszyka, mogący powodować wysoki koszt transportu i składowania. Konsultacje

ze specjalistami z zakresu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych zaowocowały powstaniem koszyka wykonanego z folii typu PET. Ma on postać korytka o ścianach bocznych

i dnie wyposażonych w ożebrowanie odsuwające ciało karpia od ścian i dna.


Nowe opakowanie dla żywego karpia konstrukcję nazwaną koszykiem

- koszyk z folii PET


Zmiany odczynu konstrukcję nazwaną koszykiem pH tkanki mięśniowej u karpi przetrzymywanych w torbach foliowych oraz torbach foliowych wyposażonych

w koszykiPET w temperaturze 11-15ºC


Zmiany konstrukcję nazwaną koszykiem poziomu kortyzolu (hormonu stresu) w surowicy krwi

u karpi przetrzymywanych w torbach foliowych oraz torbach foliowych wyposażonychw koszykiPET w temperaturze 11-15ºC


 • Wnioski z trzeciego doświadczenia: konstrukcję nazwaną koszykiem

 • Mniejszy zakres zmian odczynu pH tkanki

 • mięśniowej u karpiprzetrzymywanych w workach

 • z koszykami PET sugeruje większy udział

 • procesów tlenowych w metabolizmie

 • Niższy poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu,

 • w surowicy krwi u karpi przetrzymywanych

 • w torbach z koszykami PET wskazuje na

 • mniejszą siłę stresu jakiemu zostały poddane

 • karpie w tym opakowaniu


 • Zalety koszyka z folii PET: konstrukcję nazwaną koszykiem

 • Karpie utrzymują pozycję pionową

 • – dzięki temu nie skaczą, co także ułatwi ważenie podczas sprzedaży detalicznej

 • Niski koszt produkcji

 • Niewielka objętość koszyków podczas transportu i składowania, po włożeniu jeden w drugi


Dziękuję za uwagę konstrukcję nazwaną koszykiem

Prezentacja przygotowana w ramach projektu:

NOWA METODA PAKOWANIA ŻYWYCH KARPI

PRZY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

realizowanego przez:

- Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

- Towarzystwo Promocji Ryb PAN KARP


ad