slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ny region – nye netværksmuligheder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Ny region – nye netværksmuligheder - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Netværksdannelse. Ny region – nye netværksmuligheder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ny region – nye netværksmuligheder' - xenos


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Netværksdannelse

Ny region – nye netværksmuligheder

I forbindelse med etableringen af den kommende regionale struktur har amtscentrene i Region Syd fået midler af Undervisningsministeriet til at etablere et netværk af pædagogiske konsulenter/beslutningstagere på det pædagogiske IKT-område inden for grundskolen.

Målet er, at skabe et blivende netværk for dialog og videndeling i relation til de opgaver, skolerne står i omkring implementering af den pædagogiske brug af IKT.

Oplæg af:

Christian Wang, IT-chef, CVU Lillebælt

slide2

Hvordan kommer vi videre?

 • Kortlæg og beskriv jeres fælles interesser
 • Beskriv jeres behov for informationer og viden
 • Vælg typer af relationer/kontakter/møder/roller
 • Konkrete samarbejdsprojekter, produkter, resultater
 • Involvér lederne og få deres opbakning (formel/uformel)
 • Vælg en online platform (som de fleste kender i forvejen)
 • Etablér online support
 • Definér kodeks for deltagelse
 • Vælg netværksagenter, moderatorer, ”gartnere”, …
 • Lav en plan for optagelse af (nye) medlemmer
 • Kommunikér ud til offentligheden via website (lmdk)
 • Markedsfør netværket overfor målgruppen
 • Sæt netværket i gang …

Kilder:http://www.laeremidler.dk/om_os.htm

http://www.laeremidler.dk/idegrundlag.htm

slide3

Netværksdannelse

»Netværk er noget rod!«

Oplæg af:

Christian Wang, IT-chef, CVU Lillebælt

slide5

Formelle organisationer og uformelle netværk …

Netværk er ikke nyt

Personlige relationer i organisationer

- sociale netværk

- faglige netværk

Der sker meget mere i organisationer end man kan beskrive med fx organisationsdiagrammer

Uformelle netværk har mindst! lige så stor indfyldelse på kritiske faktorer som formelle relationer, fx på:

- Innovation

- Forandringsvillighed

- Kompetenceudvikling

- Vidensdeling

Netop hastigheden og fleksibiliteten i de uformelle netværk kan være en stor fordel ved uformelle netværk

Kilde: Christian Waldstrøm - http://www.laeringscenter.dk/Default.asp?m=66&a=306

slide6

Formelle organisationer og uformelle netværk

Flere virksomheder, der sprang på Knowledge Management bølgen for nogle år tilbage og implementerede kostbare og ressourcekrævende intranet-løsninger har så godt som alle fået demonstreret betydningen af de uformelle relationer, da det ofte viste sig, at de ansatte blev ved med at dele viden med andre ansatte i stedet for at søge informationerne i databaserne.

Et af de spørgsmål der har været meget fokus på er, om kvinder og mænd har forskellige typer netværk og/eller bruger dem forskelligt. Forskningen tyder på, at der eksisterer den forskel, at kvinder har en tendens til at have to adskilte netværk – et støttenetværk med andre kvinder og et karrierenetværk primært med mænd, der er højere placeret i organisationen. Omvendt har mænd kun et netværk i organisationen, der både virker som støtte- og karrierenetværk.

Det er vist gentagne gange, at det at spørge en kollega til råds i meget høj grad er afhængigt af deres indbyrdes forhold. Man er meget mere tilbøjelig til at spørge en anden til råds om arbejdsrelaterede emner, hvis man i forvejen har et nært forhold til vedkommende. Det er vigtigt at gøre sig klart, for det betyder, at information og viden ikke nødvendigvis flyder den mest rationelle vej igennem virksomheden men via folk, der i forvejen har relationer til hinanden.

Kilde: Christian Waldstrøm - http://www.laeringscenter.dk/Default.asp?m=66&a=306

slide8

Netværk - karakteristika

Netværk skabes når erkendelser bliver fælles eje.

Netværkets potentiale er udvikling og forandring af de menneskelige relationer. Det forudsætter at den fælles forståelse/erkendelse ændres: ”At se på verden på nye måder".

Når netværkets fælles erkendelser ændres kan forandringer ikke holdes tilbage. Så ændres deltagernes adfærd og relationer sig.

Netværk udgøres af menneskelige relationer.

Netværk styrkes og udbygges ved at binde relationerne sammen. Gennem deltagernes gensidige støtte, hjælp, inspiration, samarbejde, rådgivning og information. Processerne er kommunikation, dialog, refleksion, videndeling, produktion, beslutning og handling.

Netværk skaber sig selv, tilpasser sig selv, udvikler sig selv, og holder sig selv i live. Netværk er ikke en institution, en metode eller en organisation – det er en ”organisme”.

Kilder: Margaret J. Wheatley, Howard Rheingold, BBC, m.fl.

slide9

Online – karakteristika

Adgang til mange informationer ogomfattende medie-indhold

Hurtig og billig kommunikation- uafhængigt af tid og sted

Samarbejde og læreprocesser kan foregå uformelt

Effektiv organisering af komplekse processer

Kilde: NGfl Scotland

slide10

Virtuelle netværk – trådene væves ..

Kilder: Margaret J. Wheatley, Howard Rheingold, Partnerships Online, Sisse Siggard Jensen, m.fl.

slide11

1. Netværk – gode råd fra andre ..

 • Fortæl folk hvad I planlægger og hvad I vil opnå
 • Få fat i dem der både kan og vil fra startenEllers vil de ikke være med senere ..
 • Lad være med at prøve at få enhver med
 • Ledere og beslutningstagere skal inddrages
 • Skab nye roller og nye grupper/teams
 • Arbejd først indad i netværket - og senere udad
 • Kombinér online og face-to-face møderFx e-mail og fildeling efter møder, brug telefonen, ..

Kilder: Howard Rheingold, Partnerships Online, m.fl.

slide12

2. Netværk – gode råd fra andre ..

 • Undervis og hjælp hinandenHjælp fx kolleger med at blive dygtige IT-brugere
 • Prioritér gode/stærke ordstyrere/tovholdere
 • Skab samarbejde og problemløsende processer
 • Opbyg et online fællesskab

Kilder: Howard Rheingold, Partnerships Online, m.fl.

slide13

Netværk

1. Pejlemærker

Netværk er bedre til at skabe nye erkendelser og adfærdsforandringer end nye konkrete produkter/ydelser

Ledelsesrollerne i et netværk er altid diffuse - deltagerne bestemmer sammen formål og retning for arbejdet

Hvis deltagerne skal skabe forandringer, skal de helst være med helt fra begyndelsen

Alle deltagere skal acceptere at de andre deltagerne som regel har forskellige sideordnede motiver for at deltage i netværket

Ledelsen skal støtte netværket - ikke styre/kontrollere i traditionel forstand

slide14

Netværk

2. Pejlemærker

Hvis erkendelser og forandringer er meningsfulde for deltagerne - så sker forandringerne

Deltagerne vil kun støtte de forandringer somde selv er med til at skabe

Det er vigtigt at kombinere fysiske møder medarbejdet i de virtuelle rum

Netværksgrupperne skal ha' en "netværksvejleder", en person der kan befordre, støtte og formidle aktiviteterne i netværket

Netværksarbejde er ofte starten på mere målrettede konkrete projektarbejder - netværket fokuserer, synliggør og afklarer ofte komplicerede problemstillinger før egentlige konkrete initiativer

slide15

4 gode råd til netværksdeltagere

1. Vær åbenDer skal være stor grad af åbenhed indenfor netværket. Man skal som deltager kunne være tryg ved at udtale sig i netværket

2. Brug hinandenMan skal bruge hinanden i netværket, det vil sige kontakte de øvrige deltagere, når der er behov for det

3. Udbyd information/viden (push)Deltagelse i netværk baserer sig i mange tilfælde på en stor grad af frivillighed. Derfor skal alle - også de andre - i netværket have et udbytte ved at deltage

4. Efterspørg information/viden (pull)I netværkssamarbejde vil der i mange tilfælde ikke være en person eller institution der styrer eller koordinerer informationsstrømmene. Man skal derfor selv i meget høj grad efterspørge og opsøge den information man har brug for

slide16

Netværksdeltagere orienterer sig mod

1. Informationer

2. Kontakter

3. Samarbejde

slide17

Netværksdeltagere orienterer sig mod

1. Informationer

Hurtig indhentning af nye informationer

At informationer indhentes i lige så høj grad, som de modtages

En bevidsthed om, at informationer er tilgængelige for alle og ønskes videregivet af og til alle

At informationer gives videre til dem, man skønner har brug for det, såvel internt som eksternt

slide18

Netværksdeltagere orienterer sig mod

2. Kontakter

At menneskers behov for at mødes og kommunikere ansigt til ansigt opfyldes

At kreativitet og tanker lægges sammen, og nyt opstår

At der bruges enkel skriftlig og telefonisk kommunikation

At risiko for misforståelser minimeres

Mere arbejde for nogle end for andre, idet kontakt med andre falder nogle mere naturligt end andre

slide19

Netværksdeltagere orienterer sig mod

3. Samarbejde

Kendskab til egen og andres måde at samarbejde på

Kendskab til, hvordan samarbejde fremmes, og hvordan konflikter håndteres/løses/undgås

En bevidst fokusering på den proces, der bærer indholdet af arbejdet frem, hvilket fremmer resultatskabelse

slide21

Tillid i en usikker verden

 • Valg er uoverskuelige
 • Socialt engagement giver succes
 • Personlige netværk som basis for beslutninger
 • Ekstern orientering er forudsætning for nyskabelser
 • Viden, partnere, kapital og kunder hentes via netværk
 • Netværk skaber tillid - og høj vækst
 • Netværk motiverer og giver arbejdsglæde
 • Organisationer og procedurer kan ødelægge netværk
 • Netværk ofte på trods af ledelsen

Kilde: Bitconomy, Kasper Fogh Hansen

slide22

Gode grunde til at styrke det personlige netværk

 • Samfundet forandrer sig – det kræver holdepunker
 • Nye fremmede kontakter giver flere valgmuligheder
 • Grupper og projekter kræver sociale kompetencer
 • Din værdi som medarbejder forøges
 • Din selvtillid og kreativitet øges
 • Netværk forbedrer det psykiske arbejdsmiljø
 • Netværk motiverer og giver arbejdsglæde
 • Du bliver mere effektiv og mindre stresset
 • Serendipitet contra planlægning

Kilde: DIEU - Dansk International Efteruddannelse

slide23

Åbne og lukkede netværk

Graden af lukkethed i et netværk har betydning for graden af individualisme blandt personerne.

I et åbent netværk vil individet selv måtte fremtræde med en bevidst identitet, eftersom medlemmerne i netværket ikke kender vedkommende gennem andre.

I lukkede netværk vil det være mindre nødvendigt bevidst at markere identitet, da man allerede er kendt.

Det er derfor ofte typisk for åbne netværk med en markering af personlighed gennem personlige holdninger, fremtræden osv.

Kilde: www.leksikon.org

slide24

Kilde: http://www.cyberspeaker.com/sevensteps.html

Seven Steps to Building Electronic Communities

1. Develop a networking plan

A. Define your community

B. Identify the needs electronic networking might address

C. Survey your potential users

D. Determine which supporting resources you will need

2. Select a networking "platform"

A. Go-it-alone: Setting up your own BBS

B. Selecting an existing "host" network

C. Get your core group online and planning as quickly as possible

3. Market to your users

4. Training and technical support

A. Why train?

B. Develop a training plan

C. Develop a technical support plan

5. Set up and manage a public online information forum

A. Why have an public information area?

B. Tips for managing a forum

6. Using networks for collaboration and problem solving

A. How can networks promote collaboration?

B. Tips for successful online collaboration

7. Creating the spirit of community

slide25

Understanding Online Communities ...

 • Personal Need for CommunityDoes the person really desire to be in a particular community?
 • Availability of InformationCan a person learn something?
 • Community as Social DestinationIs the community a fun place to hang out?
 • Rigor of DiscussionCan a person participate through mere opinion or does everything require a citation?
 • Tolerance for ArgumentIs the community one where argument is allowed, perhaps even valued, or one where argument is discouraged?
 • AcceptanceIs the community open to those with diverse points-of-view?

Kilde: http://www.mindjack.com/feature/12ocvar.html

slide26

Understanding Online Communities

 • DurationDoes the community exist for more than a moment?
 • FacilitationIs the community facilitated (moderated) in some fashion?
 • Entry BarriersIs it hard to get into the community?
 • AnonymityDo people know who you really are?
 • LocalityDoes this community serve a physical, geographical, place?
 • FocusDoes this community focus on a particular topic?

Kilde: http://www.mindjack.com/feature/12ocvar.html

slide27

Community-systemer

En medlemsliste med kontaktinformationer på alle i netværket. Oftest er det muligt for hvert enkelt medlem selv at opdatere disse informationer.

Et debatforum, hvor alle deltagere kan sende spørgsmål og svar ud i netværket (synkront - asynkront)

Et arkiv hvor du kan gemme og finde netværkets fælles filer, links eller andre tip

Et planlægningsværktøj til aktiviteter som f.eks. netværksmøder. Det er let at indkalde til møder og alle medlemmer kan melde sig til eller fra de enkelte netværksaktiviteter. Mødeplanlæggeren kan dermed hurtigt se, hvor mange der kommer til netværksmødet

slide29

Hvordan kommer vi videre?

 • Kortlæg og beskriv jeres fælles interesser
 • Beskriv jeres behov for informationer og viden
 • Vælg typer af relationer/kontakter/møder/roller
 • Konkrete samarbejdsprojekter, produkter, resultater
 • Involvér lederne og få deres opbakning (formel/uformel)
 • Vælg en online platform (som de fleste kender i forvejen)
 • Etablér online support
 • Definér kodeks for deltagelse
 • Vælg netværksagenter, moderatorer, ”gartnere”, …
 • Lav en plan for optagelse af (nye) medlemmer
 • Kommunikér ud til offentligheden via website (lmdk)
 • Markedsfør netværket overfor målgruppen
 • Sæt netværket i gang …

Kilder:http://www.laeremidler.dk/om_os.htm

http://www.laeremidler.dk/idegrundlag.htm

slide30

Netværksaspekterne

PædagogiskeVidereudvikling af pædagogik, læringssyn og undervisningspraksis i skolerne

MenneskeligeFællesskaber mellem lærere, elever, undervisningens andrepersonlige interessenter (forældre, ledelse, ..)

OrganisatoriskeFællesskaber mellem kommuner, skoler, institutioner og virksomheder

TeknologiskeBrugen af IT-baserede kommunikations- og produktionsplatforme

KommunikativeMøder, dialog, refleksion og videndeling

slide31

Løbende vurdering af netværksarbejdet

 • Resultater (kritiske venner - kkk)
 • Resultater ift succeskriterier/forventninger
 • Fra resultater til handling
 • Fortsat udvikling
 • Afvigelser
 • Deltagerkredsen
 • Arbejdsprocesserne
 • Netværksagenterne, netværkshjælperne, …
 • Udnyttelse af viden og erfaringer
 • Redskaber, udstyr, IT, nettet, medier, …
 • Formidling
 • Styring, sparring, koordinering
 • Deltagernes udbytte
 • Skolernes udbytte
 • Elevernes udbytte
slide32

Hvordan kommer vi videre?

 • Kortlæg og beskriv jeres fælles interesser
 • Beskriv jeres behov for informationer og viden
 • Vælg typer af relationer/kontakter/møder/roller
 • Konkrete samarbejdsprojekter, produkter, resultater
 • Involvér lederne og få deres opbakning (formel/uformel)
 • Vælg en online platform (som de fleste kender i forvejen)
 • Etablér online support
 • Definér kodeks for deltagelse
 • Vælg netværksagenter, moderatorer, ”gartnere”, …
 • Lav en plan for optagelse af (nye) medlemmer
 • Kommunikér ud til offentligheden via website (lmdk)
 • Markedsfør netværket overfor målgruppen
 • Sæt netværket i gang …

Kilder:http://www.laeremidler.dk/om_os.htm

http://www.laeremidler.dk/idegrundlag.htm

slide33

SLUT!

Oplæg af:

Christian Wang, IT-chef, CVU Lillebælt