slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miről lesz szó az előadásban? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miről lesz szó az előadásban?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Miről lesz szó az előadásban? - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

A SZÉLSŐJOBBOLDALI IDEOLÓGIA REPREZENTÁCIÓJA A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN Sőrés Anett Debreceni Egyetem, Szociológia MA II. Témavezető: Prof. Dr. Szabó Ildikó XXX. OTDK, Budapest, 2011. 04. 14 - 16. Miről lesz szó az előadásban?. Elméleti megalapozás Mit tekintünk szélsőjobboldalnak?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Miről lesz szó az előadásban?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A SZÉLSŐJOBBOLDALI IDEOLÓGIA REPREZENTÁCIÓJA A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBENSőrés Anett Debreceni Egyetem, Szociológia MA II.Témavezető: Prof. Dr. Szabó IldikóXXX. OTDK, Budapest, 2011. 04. 14 - 16.

mir l lesz sz az el ad sban
Miről lesz szó az előadásban?
 • Elméleti megalapozás
  • Mit tekintünk szélsőjobboldalnak?
  • Milyen okok vezettek a megerősödéséhez?
  • A magyarországi szélsőjobboldal kulturális jellemzői
 • Kutatási tapasztalatok
  • Közreműködés a „Campus-lét a Debreceni Egyetemen” (OTKA K 81858) kutatásban
  • A „kínálati” oldalról: szélsőjobboldali honlapok tartalomelemzése
  • A „keresleti” oldalról: a debreceni egyetemisták körében végzett online adatfelvétel adatainak elemzése
hogyan defini lhat a sz ls jobboldal
Hogyan definiálható a szélsőjobboldal?
 • A szélsőjobboldal értelmezésének dimenziói – hogyan kapcsolódnak össze?
  • Ideológiai dimenzió
   • „Agresszív” nacionalizmus, ellenségkép, univerzalizmus-tagadás, „anti-establishment”, vezérelvűség
  • Politikai szervezeti dimenzió
   • Kapcsolódás a háború előtti szervezetekhez, különböző szervezeti formák, hierarchikus viszonyok, offenzív társadalmi jelenlét és kommunikáció
  • Társadalmi dimenzió
   • Kulturális jelenlét, társadalmi magatartás, világkép, szimbólumvilág, szubkultúra
a magyarorsz gi sz ls jobboldal kultur lis jellemz i
Az ifjúság mint célcsoport

Miért fogékonyabbak a fiatalok az eszmerendszerre?

Mely ifjúsági csoportok befogadóbbak?

A magyarországi szélsőjobboldal kulturális jellemzői
 • Újszerű kommunikáció
  • Könnyen azonosítható témák, populáris narratívák
  • Tömegesen elérhető, költséghatékony és modern kommunikációs eszközök
  • Formális és informális csoportok hálózata, valóságos és virtuális csoportok hálózata
  • A különböző szélsőjobboldali eszmei irányzatok diszkurzív hálózata
kutat si k rd sek
Kutatási kérdések
 • Mi jellemzi a szélsőjobboldali egyetemista csoportokat?
  • Társadalmi és demográfiai jellemzők
  • Mely csoportokkal szimpatizálnak és melyeket utasítanak el?
  • Milyen értékek és attitűdök jellemzik őket?
 • Hogyan szerveződnek ezek a csoportok?
 • Milyen szerepük van az internetes médiumoknak a szerveződésükben?
kutat si m dszerek
Kutatási módszerek
 • Kínálat: szélsőjobboldali honlapok
  • Módszer: tartalomelemzés
   • Vizsgálati időszak: 2010.11.24-től 12.04-ig
 • Kereslet: egyetemisták(a leendő értelmiség és elit tagjai!)
  • Módszer: kvantitatív elemzés
   • A „Campus-lét a Debreceni Egyetemen” kutatás online kérdőíves vizsgálatának adatbázisa
   • 2010. október-november
   • N = 2384
slide8
Kínálati oldal:a szélsőjobboldali honlapok tartalomelemzésének tanulságai (általam készített ábra – 2010.11.24 és 12.04. közötti időszak)
slide9
A szélsőjobboldal reprezentációja a debreceni egyetemisták körében(Campus-lét kutatás, online adatfelvétel, N=2384)
a sz ls jobboldali hallgat ide lt pusa mely csoportokban fel lreprezent ltak
A szélsőjobboldali hallgató ideáltípusaMely csoportokban felülreprezentáltak?
 • Neme: férfi
 • Lakóhelye: kistelepülés
 • Szülei: legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezik
 • Csoportokhoz való viszonya:
  • Inkább a szélsőjobboldali ideológiához kötődő csoportokhoz kapcsolódik – erős benne a valahová tartozás igénye
  • Elutasítja a zsidókat, a romákat, a szociális segélyből élőket
 • Vallott értékei:
  • Elutasítja az univerzális, liberális normákat
  • Egyedi karrierstratégia: az egyetemi képzéshez kötődő szakmai karrier mintája nem vonzza
slide11
A szélsőjobboldali honlapok látogatottsága a debreceni egyetemisták körében (%, N=2384, klaszterképző változók)
a radik lis honlapok fogyaszt s nak t pusai
A radikális honlapok fogyasztásának típusai
 • Első klaszter: az elkötelezett olvasók (4,28%)
  • Legalább 3 internetes oldalt olvasnak (a megadottak közül)
  • Legalább havonta (a napi látogatók aránya min. 10%)
 • Második klaszter: az érdeklődők (10,49%)
  • Legfeljebb 3 honlapot fogyasztanak
  • Elsősorban a Kuruc.infót és a Jobbik.hu-t – legvalószínűbben havonta
 • Harmadik klaszter: a passzívak (85,23%)
  • Legfeljebb a Kuruc.infót nézik, legfeljebb havonta
sszegz s
Összegzés
 • A szélsőjobboldaliak össztársadalmi jellemzői leképeződnek a fiatalok körében is (férfi-túlsúly, alacsonyabb társadalmi státusz, csoportkohézió, előítéletesség, antiliberális értékek, stb.)
 • A webes felületeknek nagy jelentőségük van a szélsőjobboldali csoportok szerveződésében
  • Elkülöníthetők különböző profilú honlapok (elsősorban a célközönség alapján – populárisabbak és specializáltabbak)
  • Elkülöníthetők fogyasztói csoportok (elkötelezettek, érdeklődők, passzívak)
k sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!

Sőrés Anett

sanett88@gmail.com