1 / 15

TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 A váltóműszakosok problémája

TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 A váltóműszakosok problémája. Tanulmány. Juhász Ágnes: A műszakozás pszichés és élettani hatásai 2014. A műszakozás fogalma.

xenia
Download Presentation

TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 A váltóműszakosok problémája

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 A váltóműszakosok problémája

 2. Tanulmány Juhász Ágnes: A műszakozás pszichés és élettani hatásai 2014.

 3. A műszakozás fogalma Emberek egy csoportja más csoportokkal felváltva dolgozik a termelés folytonosságának biztosítása érdekében.

 4. A műszakozás általános negatív hatásai • Egészségi következmények, műszakos szindróma • Családi és társas hatások • Biztonsági hatások

 5. A műszakos szindróma • Lelki tünetek: • Fokozott ingerlékenység • Ellenséges viselkedés • Feledékenység, koncentrációs nehézségek • Hangulati labilitás • Szorongás • Stressz • Fizikai és mentális fáradság

 6. A műszakos szindróma II Testi tünetek: • Fáradság, kimerültség, energiahiány • Alvászavarok • Gyomor és emésztőszervi problémák • Kiszáradás • Szív-érrendszeri betegségek • Egészségtelen életmód

 7. A műszakozás hatása a társas- és családi életre • Kevesebb találkozás a családdal, a barátokkal • A családtagok életét is befolyásolja • A társas és kulturális eseményekből való kirekesztődés • Csökkenő szexuális érdeklődés • Kapcsolati problémák, válás

 8. A műszakozás és biztonság • Balesetek megnövekedésének veszélye • Éjszakázóknál megnő a reakcióidő • Az esti, éjszakai baleseteket a szervezet 24 órás ciklusának felborulása okozza

 9. Megelőzés és kezelés Mit tehet a munkáltató? • A műszakbeosztás hatásainak felmérése • Kockázatelemzés • Munkaterhelés elosztása • Megfelelő munkakörnyezet • Egészségügyi szolgáltatások, az ezekhez való hozzáférés biztosítása • Közlekedés megszervezése • Képzés. Társas programok

 10. Megelőzés és kezelés Mit tehet a munkavállaló? • Alvás • Testmozgás • Egészséges táplálkozás • Egyéni stratégiák: család, barátok támogatása • Egészséges életmód

 11. Jogszabályi háttér • Mt. • Munkavédelmi törvény • Ágazati, helyi KSZ-ek

 12. Mit tehetnek a szakszervezetek? Szakszervezet: • Törvények befolyásolása,módosítások kezdeményezése • Kollektív szerződéses rendelkezések elérése a műszakos munkavállalók védelmében, mind ágazati, mind helyi szinten

 13. Mit tesz az EVDSZ? • EVDSZ Váltóműszakos Bizottság létrehozása, az éves munkaprogramban való szerepeltetés • Programalkotás, amely feladatokat határozott meg konföderációs, ágazati, munkahelyi szintekre

 14. Mit tesz az EVDSZ? • Kezdeményezés a LIGA Szakszervezet felé, melynek eredményeként a LIGA kiemelt 2014. évi feladatává vált a „váltóműszakos probléma”, LIGA Bizottság létrehozására került sor • Meghatározásra kerültek a feladatok! Megjegyzés: Az EVDSZ ez irányú tevékenységét nagyban segítette a MÉSZ szakszervezet és személyesen Berkes Sándor MÉSZ elnök

 15. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

More Related