slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
סוסים באהבה PowerPoint Presentation
Download Presentation
סוסים באהבה

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

סוסים באהבה - PowerPoint PPT Presentation

xenia
122 Views
Download Presentation

סוסים באהבה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. סוסים באהבה מאת : אופק שקד המעבר בלחיצת העכבר

 2. תודות הסוס סוס הבית (שם מדעי: Equus caballus), הנקרא בדרך כלל סוס, הוא בעל חיים מבוית ממשפחת הסוסיים. סוס מבוית סוס הבית. הסוס הוא בהמה גדולה בעלת ארבע רגליים המסוגלת לשאת משאות כבדים ולפתח מהירויות רכיבה גדולות. הוא יונק ושייך לסדרת מפרסי פרסה. הסוס אוכל עשב וחציר. הסוס ניתן לאילוף וכתוצאה מכך הוא נרתם לשירותה של האנושות בידי הקדמונים שבייתו אותו. לסוס מגוון רב של שימושים בתרבות האנושית:

 3. סוגי רכיבה ישנם שני סוגי רכיבה .רכיבה מערבית ורכיבה אנגלית ברכיבה האנגלית: בענף זה נבחנים הסוס והרוכב ביכולתם המשותפת לעבור מסלול מכשולים. קושי המסלול נקבע ע"י בונה המסלול המציב את המכשולים השונים במרחקים ובזויות שונים זה מזה. יש מגוון רחב של מכשולים: מאונכים, רחבים, מדורגים ומשולבים. צורת המכשול מחייבת גישה שונה במהירות קרקע שונה, ובכך נבחנים הרוכב וסוסו ביכולתם להתאים את תנועתם בקצב ובראייה נכונה של המכשולים על מנת לעבור את המסלול ללא טעויות. שיעורי קפיצות מיועדים תלמידים ששולטים היטב בהליכה טרוט וקנטר. ברכיבה המערבית : רכיבה מעל מכשולים במקצבים שונים עם דגש על התקשורת בין הסוס לרוכב ועל התנהגות הסוס. המכשולים הם: רכיבה מעל קורות, פתיחה של שער מעבר וסגירתו, מכשול מים, הליכה לאחור, העברת חפץ ממקום למקום, מעבר על גשר וכד'

 4. סוסים בטבע

 5. סוסים בטבע

 6. לא רק רוכבים על סוסים יש עוד דברים עוזרים בסוסים לדוגמא מברישים אותם מורידים להם את האוכף ולא תמיד אחרי השיעור גם לפני השיעור מסדרים אותם מנקים להם את הפרסות ועוד . לא רק רוכבים

 7. איך עולים על הסוס תשובה:שמים את רגל שמאל בארכובות ואז מרימים את רגל ימין ומניחים אותה בצד השני כך יש לנו שני רגליים על הסוס עכשיו מסדרים את הארכובות ואפשר לצאת לדרך

 8. אני רוכב על הסוסה בל

 9. מה שאני מחזיק ביד ימין זה שוט הרגליים נמצאים בתוך הארכובות מה שאני מחזיק בשני ידי זה מושכות

 10. כשאני קם ויושב על הסוס זה נקרא : קום שב. עושים את זה בטרוט. (ריצה קלה)

 11. אלבום תמונות

 12. טוב מה אתם חושבים כעת על הסוסים נכון שהסוס חיה מהממת. שמי אופק שקד ואני בן עשר. מי שרוצה להגיב האימייל למטה. ofek@shaked.ws סוף