M.Kuśnierkiewicz
Download
1 / 29

Po zabiegu ca?kowitego usuni?cia krtani - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

M.Kuśnierkiewicz Zaburzenia komunikacji i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne osób po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyi Wielkopolskie Centrum Onkologii. Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani. Po operacji: odżywianie przez sondę pokarmową Zmiany trwałe:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Po zabiegu ca?kowitego usuni?cia krtani' - xena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Po zabiegu ca kowitego usuni cia krtani

M.KuśnierkiewiczZaburzenia komunikacji i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne osób po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyiWielkopolskie Centrum Onkologii


Po zabiegu ca kowitego usuni cia krtani
Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani

Po operacji:

odżywianie przez sondę pokarmową

Zmiany trwałe:

Konieczność przyzwyczajenia się do nowego sposobu (toru) oddychania i odkrztuszania

Zmiana w wyglądzie

Osłabienie węchu

Konieczność rezygnacji z niektórych rodzajów aktywności


Po zabiegu ca kowitego usuni cia krtani1
Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani

Brak głośnej mowy-utrudnienie w porozumiewaniu się z otoczeniem, szczególnie z osobami mniej znanymi

Głos jest cecha identyfikującą

Dzięki głośnej mowie możliwa jest większa precyzja i przyspieszenie procesu komunikacji

Łatwiej w sposób bardziej akceptowany społecznie okazywać emocje, np. złość, agresję poprzez tzw agresję werbalną


Po zabiegu cz ciowego usuni cia krtani

 • Po zabiegu: oddychanie przez tracheostomę, odżywianie z wykorzystaniem sondy pokarmowej

 • Zmiany trwałe: pogorszenie warunków głosowych, możliwość wystąpienia trudności w połykaniu (zachłystywanie się)

Po zabiegu częściowego usunięcia krtani


Usuni cie guza jamy ustnej i lub gard a

Zmiany czasowe:

 • Intubacja, obecnością opatrunku częściowo w obrębie jamy ustnej, pacjent przebywa na oddziale OIOM, jest powoli wybudzany, odżywianie przez sondę, tracheotomia, gojenie tkanek okolicy pobrania płata użytego do plastyki

  Zmiany trwałe:

  Utrzymywanie się dolegliwości związanych z ubytkiem tkanek w obrębie jamy ustnej i ruchomością języka:

 • Przełykanie

 • Artykulacja

Usunięcie guza jamy ustnej i/lub gardła


Usuni cie guza jamy nosowej i zatok

Zmiany czasowe:

 • Intubacja, obecnością opatrunku częściowo w obrębie jamy ustnej, pacjent przebywa na oddziale OIOM, jest powoli wybudzany, odżywianie przez sondę, setony w jamie pooperacyjnej zamykające zatokę i jamę pooperacyjną po usunięciu podniebienia, płytka podniebienna bez obturatora

  Zmiany trwałe:

 • Wzrok

 • Odżywianie

 • Fonacja i artykulacja (nosowanie)

Usunięcie guza jamy nosowej i zatok


Pora enie nerwu twarzowego

 • Operacje ślinianek przyusznych, ucha środkowego, kości skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • Objawy po stronie uszkodzenia, utrata zdolności zamykania oka (przy braku ochrony łzawienie), marszczenia czoła, opadanie kącika ust, trudności dotyczące połykania i artykulacji, objawy czuciowe

Porażenie nerwu twarzowego


Czynniki zaburzaj ce komunikacj po operacjach onkologicznych g owy i szyi

Zmiana: skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • Toru oddechowego

 • Fonacji (głos)

 • Artykulacji

 • Mimiki twarzy

Czynniki zaburzające komunikację po operacjach onkologicznych głowy i szyi


Komunikacja definicje

 • Komunikowanie interpersonalne skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy – dotyczy ludzi, zatem jego zrozumienie wiąże się ze zrozumieniem występujących między nimi związków. Polega na dzieleniu się znaczeniami, co wskazuje, że jeżeli ludzie mają się ze sobą porozumiewać to muszą zgodzić się co do definicji terminów, którymi się posługują. Jest symboliczne czyli gesty, litery, dźwięki, liczby i słowa mogą jedynie przedstawiać pojęcia, które mają przekazywać lub stanowić ich przybliżenie.

Komunikacja - definicje


Komunikacja definicje1
Komunikacja - definicje skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

Komunikowanie społeczne – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi. Celem komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja, bądź zmiana wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na siebie podmiotów.


Po zabiegu ca kowitego usuni cia krtani

Komunikacja skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

=

interakcja między jednostkami polegająca na wymianie informacji za pomocą symboli, w celu wywarcia określonego wpływu


Komunikacja
Komunikacja skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy


Zak cenia komunikacji
Zakłócenia komunikacji skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • Szum – czynnik, który zakłóca lub uniemożliwia zajście procesu komunikacji

 • szum zewnętrzny – np. kichnięcie, ruch uliczny, rozmowy na korytarzu

 • szum wewnętrzny – ból głowy, zęba, głód, wpływ wcześniejszych doświadczeń, przekonań, emocji


Rola komunikacji

 • Informacyjna skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy – w procesie tym pozyskiwane i przekazywane są informacje niezbędne do podejmowania decyzji regulujących interakcje społeczne i osiąganie celów oraz realizacja potrzeb

 • Motywacyjna – elementem komunikowania jest przekazywanie zachęt do osiągania różnego rodzaju celów

Rola komunikacji


Rola komunikacji1
Rola komunikacji skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

Kontrolna – treści komunikowania społecznego zawierają informacje o sferze powinności obowiązkach ludzi, grup, organizacji i społeczeństw względem siebie. Określają zarazem podmiot, normy i zakres kontroli społecznej

Emotywna – możliwość wyrażania emocji i uczuć a tym samym zaspokajanie istotnych psychospołecznych potrzeb ludzkich, m.in. takich jak rozumienie innych oraz bycie rozumianym i akceptowanym


Emocje definicja
Emocje - definicja skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • Pozytywne lub negatywne odczucia wywołane określoną sytuacją

 • Emocje charakteryzują się określonym wzorcem fizjologicznych reakcji oraz zachowań

 • W istotny sposób wpływają na funkcjonowanie poznawcze


Emocje trzy typy komponent w
Emocje - trzy typy komponentów skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • behawioralne: ruchy mięśni adekwatne do sytuacji

 • anatomiczne: ułatwiają reakcje behawioralne i umożliwiają szybką mobilizację energii (wzrost tętna, dopływ krwi do mięśni)

 • hormonalne: wzmacniają reakcję układu autonomicznego (epinefryna, norepinefryna oraz hormony steroidowe: wzrost dopływu krwi do mięśni, zamiana składników pokarmowych na glukozę)


Funkcjonowanie emocjonalne
Funkcjonowanie emocjonalne skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • Zdolności do prawidłowego spostrzegania, oceniania i wyrażania emocji,czyli rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych na przykład na podstawie obserwacji zachowania czy tonu głosu, adekwatne wyrażanie emocji

 • Zdolności do rozumienia emocji i zdobywania wiedzy o emocjach, umiejętność nazywania określonych emocji, łączenia słów z niesionym przez nie przekazem emocjonalnym, rozumienie emocji złożonych, a także zdolność przewidywania stanów emocjonalnych innych ludzi w określonej sytuacji

 • Zdolności do regulacji i kontroli emocjonalnej


Funkcjonowanie emocjonalne1
Funkcjonowanie emocjonalne skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • Zdolności do włączania emocji w procesy myślenia, czyli spostrzeganie informacji ważnych emocjonalnie, wzbudzanie emocji odpowiednich do sytuacji oraz wykorzystywanie emocji w trakcie rozwiązywania problemów

 • Empatia, czyli umiejętność rozpoznawania i rozumienia uczuć, myśli i potrzeb innych osób, również w grupie

 • Umiejętności społeczne, czyli zdolności wzbudzania u innych osób pożądanych i korzystnych dla nas form zachowania, poprzez osiąganie porozumienia, wywieranie wpływu, wchodzenie w prawidłowe relacje interpersonalne, a także panowanie nad własnymi emocjami i współpraca


Komunikacja werbalna

 • komunikacja z użyciem języka naturalnego czyli skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowymowy jako środka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej.

 • Wymaga istnienia nadawcy-mówiącego i odbiorcy-słuchającego, posługujących kodem- językiem, który musi być znany obu osobom.

Komunikacja werbalna


Komunikacja zast pcza po laryngektomii
Komunikacja zastępcza po laryngektomii skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • Pismo

 • Pseudoszept

 • Laryngofon

 • Głos gardłowy

 • Głos przełykowy

 • Głos protezkowy


Artykulacja
Artykulacja skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

Logoterapia:

 • Ćwiczenia praksji oralnej

 • Ćwiczenia artykulacyjne

 • Ćwiczenia oddechowe


Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • Kontekst komunikatu

 • Ekspresja emocji

 • Informacja o stanie emocjonalnym innych uczestników relacji

 • Wywieranie wpływu społecznego


Komunikacja niewerbalna1

 • mimika skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy, pantomimika, zachowania przestrzenne, prozodia, dźwięki paralingwistyczne, powierzchowność, reakcje fizjologiczne (m.in. napięcie mięśniowe, oddech) - niesie informację o nastawieniu, emocjach, relacjach interpersonalnych.

 • W dużym stopniu jest zależna od czynników wrodzonych i/lub nabytych we wczesnym okresie rozwoju

 • W dużym stopniu jest nieuświadomiona

Komunikacja niewerbalna


Prozodia
Prozodia skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • Akcent, intonacja, rytm mowy

 • Prozodia emocjonalna:intonacja wypowiedzi odzwierciedla uczucia nadawcy komunikatu, poprzedza rozwój mowy

 • Prozodia lingwistyczna (kognitywna)- odnosi się do tych cech (akcent na sylabę w słowie lub słowo w zdaniu oraz intonacja), które określa czy zdanie jest oznajmujące, pytające czy rozkazujące


Po zabiegu ca kowitego usuni cia krtani

Słowa 7% skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

Prozodia, dźwięki paralingwistyczne 28 %

Mimika, pantomimika 65%


Zaburzenia prozodii emocjonalnej i ich skutki
Zaburzenia prozodii emocjonalnej i ich skutki skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • Obniżenie roli informacyjnej - trudności w przekazaniu kontekstu wypowiedzi -komunikatu (jakie jest nastawienie emocjonalne?, czy zdanie to twierdzenie/pytanie/polecenie?)

 • Obniżenie w zakresie ekspresji emocji

  Trudności w „rozładowywaniu” napięcia emocjonalnego (emocje-oddychanie-głos)


Przyk ady
Przykłady skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy


R d a
Źródła skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

1. R. Aleksandrowicz, B. Ciszek „Anatomia kliniczna głowy i szyi”

Wyd.Lekarskie PZWL 2007

2. S. Zabłocki „Zespoły i objawy chorobowe w otolaryngologii” Wyd. Medyczne Via Medica 2004

3. J. Styczek „Logopedia” W-wa 1980

4. A. Pruszewicz „Foniatria kliniczna”

5. G. Jastrzębowska „Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogiki, psychologii, filologii” Opole 1995

6. E.M. Skoczek „Z logopedia na ty. Podręczny Słownik Logopedyczny”

7. T. Banziger, K. Scherer „The role of intonation in emotional expressions. Speech Communication” 2005

8. J. LeDoux „Mózg emocjonalny” Media Rodzina P-ń 2000

9. J. Reykowski „Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość” W-wa 1992

10. K. de Walden-Gałuszko „ Psychologiczne następstwa leczenia chorych na nowotwory” 1998

11. Z. Nęcki „Komunikacja międzyludzka” Kraków 1996

12. M. Argyle „Psychologia stosunków międzyludzkich” W-wa 1991