1 / 2

MILENKA 25.2.2005- 18.12.2006

MILENKA 25.2.2005- 18.12.2006.

xaviera
Download Presentation

MILENKA 25.2.2005- 18.12.2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MILENKA25.2.2005- 18.12.2006 Odešlas ode mne tak brzy,tolik to bolí, tolik to mrzí!Stále tě volám, volám tě zpátky,čas, co jsme dostaly, byl tak moc krátký.Kde jsou tvá očíčka, modrá jak obloha?Kde je tvá tvářička, růžička nachová?Kde je tvá hlavička, co tolik bolela,zbyla jen malinká hromádka popela. A ještě láska v mém srdci zbyla pro tebe zlatíčko, holčičko milá.Láska co patří jen a jen tobě,která se neztratí po žádné době,kterou čas nezmění,ač návratu není,skrývám ji v srdci svém pro den vzkříšení.

  2. Tu naději si skrývám v srdci svém,že znovu se setkáme v onen den.Ta naděje mi zůstává pro den vzkříšení,až smrti nebude a já se setkám s ní,znovu setkám s ní. 

More Related