Nasrettin Hoca - PowerPoint PPT Presentation

xavier-nielsen
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nasrettin Hoca PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nasrettin Hoca

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Nasrettin Hoca
291 Views
Download Presentation

Nasrettin Hoca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nasrettin Hoca

  2. O Zaman Başka • Hoca'nın kadılık yaptığı sıralarda bir adam gelmiş: • -Hoca efendi demiş,size bir şey danışacağım. • -Buyrun sorun. Demiş Hoca, adam sözünü sürdürmüş: • -Geçen gün , komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnını vurup öldürmüş. Şimdi ne yapmam gerek? Hoca , sakallarını sıvazlayıp bir an düşündükten sonra : • -Hayvan bu, demiş, dava edecek değilsin ya!.. • -Teşekkür ederim kadı efendi. • -Sahibinin de bu işte suçu yok;ne bilsin böyle olacağını? Adamın yüzü gülmüş, tekrar söze başlamadan önce: • -Kusura bakma kadı efendi, demin ben bir yanlışlık yaptım, ölen inek benimki değil, seninki imiş. Hoca , yerinden doğrulup: • -Bak demiş, şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da hele bir bakalım! ...

  3. Acemi bülbül Nasrettin Hoca bir gün komşusunun bahçesine girer. • Bahçedeki armutları görünce dayanamaz. • Bir tane yer,dayanamaz bir daha,bir daha derken armut ağacına çıkıverir. • Başlar yemeye. • Tam bu sırada bahçenin sahibi çıkagelir. • Hoca şaşkınlıkla başlar bülbül gibi ötmeye. • Bahçenin sahibi şaşkın şaşkın Hocanın olduğu ağacın yanına varıp, • — Ne yapıyorsun burada, diye bağırır. Hoca sakince cevap verir. • — Ben bülbülüm yuvam da burada, der. Tekrar cırlak sesiyle ötmeye başlar. • Bahçe sahibi öfkeyle • — Bülbül böylemi öter be adam, diye bağırınca, Hoca • — Ben acemi bülbülüm. Acemi bülbül ancak böyle öter. • adresinden alındı.