slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop kring användningsfall och nyttor med NPÖ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop kring användningsfall och nyttor med NPÖ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Workshop kring användningsfall och nyttor med NPÖ - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Detta är en mall som kan ge stöd i arbetet med att ta fram vilka informationsmängder vårdgivaren ska ansluta. Workshop kring användningsfall och nyttor med NPÖ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Workshop kring användningsfall och nyttor med NPÖ' - xanto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Detta är en mall som kan ge stöd i arbetet med att ta fram vilka informationsmängder vårdgivaren ska ansluta.

workshop kring anv ndningsfall och nyttor med np
Workshop kring användningsfall och nyttor med NPÖ

Resultatet av workshopen ska ge anslutande vårdgivare användningsfall och nyttor av en NPÖ-anslutning, samt vilka informationsmängder som bör tillgänggöras

workshop
Workshop

Förslag på struktur:

 • Inledande presentation av NPÖ
 • Ta fram en gemensam målbild av NPÖ införandet. Vilka ”hot och hopp finns”.
 • Vilken målgrupp deltar i denna workshop?
 • Identifiera användningsfall och nyttor utifrån din verksamhets perspektiv. Vad är möjligt att förverkliga genom en anslutning till NPÖ?
slide5

”Mina Hälsotjänster”

NPÖPascal (Läkemedel)

SäkerhetstjänsterHSASITHS

RIV, TIS, VTIM, NI

Patientdatalag

Nationell eHälso-strategi

vad r np
Vad är NPÖ?

Nationell Patientöversikt, NPÖ, är en IT-lösning som innebär att anslutna vårdgivare har gjort delar av sina elektroniska patientjournaler tillgängliga för andra vårdgivare.

Rent praktiskt innebär det att hälso- och sjukvårdspersonal hos en vårdgivare, får bereda sig tillgång till elektroniska patientjournaler hos andra vårdgivare om:

 • patienten samtycker
 • aktuell patientrelation föreligger och
 • uppgifterna kan antas ha betydelse för vården av patienten.
demonstrationsmilj np
Demonstrationsmiljö NPÖ
 • Länk till demomiljö

http://inera.se/Vardtjanster/NPO/

informationsm ngder
Informationsmängder

NPÖ innehåller tio Informationsmängder:

 • Uppgifter om vård- och omsorgstagaren, till exempel personidentifikation,närstående, tolkbehov, företrädare etc
 • Diagnos
 • Ordinerade och förskrivna läkemedel samt Apotekens läkemedelsförteckning överutlämnade mediciner
 • Genomförda och inbokade vård- och omsorgskontakter
 • Vård- och omsorgsdokument, till exempel epikriser, intagnings-, dag- ochöppenvårdsanteckningar och öppenvårdssammanfattning
 • Undersökningsresultat, t ex från klinisk kemi, mikrobiologi, EKG och bilddiagnostik
 • Uppmärksamhetssignal, med uppgifter om patientens överkänslighet mot läkemedel, allvarlig sjukdom/behandling, smitta eller andra vårdbegränsningar
 • Patientens funktionstillstånd (PADL, funktionsnedsättning)
 • Vård- och omsorgsplaner
 • Vård- och omsorgstjänst, det vill säga uppgifter om primärvård, specialistvård, (hemtjäns)t, hemsjukvård,(LSS och/eller särskilt boende) parantes för det vi idag inte har laglig möjlighet att visa
anv ndningsfall av np

Hälso- och sjukvårdspersonal inom hemsjukvården kan förbereda vårdtillfällen, om patienten ger samtycke

Vid överflyttning av patient mellan vårdgivare kan informationsöverföring underlättas och minska tiden i telefon, fax och fysiska möten.

Journalanteckningar från läkarrond skrivs i ett vårdsystem, övriga vårdgivare kan efter patientens samtycke ta del av patientinformationen via NPÖ

Användningsfall av NPÖ
m lgrupp1
Målgrupp
 • Vilken målgrupp deltar vid denna workshop?
 • Konsumenter och/eller producenter?
 • Skillnader i behov?
 • Finns det några med som inte kommer vara konsumenter eller producenter?
vilka anv ndningsvall ska vi ta fram f r att uppn nyttor med np
Vilka användningsvall ska vi ta fram för att uppnå nyttor med NPÖ?
 • Nuläge
 • Risk med nuläget
 • Förbättring/ nyttoeffekt med NPÖ
 • Målgrupp
 • Önskat resultat med NPÖ
 • Informationsmängder som kan stödja användningsfallet
inget r om jligt
Inget är omöjligt

När du hjälper en annan uppför berget, bestiger du det samtidigt själv!